Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riktigt dåliga framtidsutsikter för ekonomin – både företag och konsumenter tror på sämre tider

Från 2022
En person betalar med kort.
Bildtext Hur mår din privata ekonomi? De flesta finländare tycker den är bra, men den riskerar att bli sämre snart, enligt konsumentbarometern.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Med jämna mellanrum mäts hurdana framtidsutsikter finländarna har, och det samma gäller med finländska företag. Nu verkar nästan alla vara överens om att ekonomin är på väg att gå i botten.

Under hela hösten har Statistikcentralens månatliga konsumentbarometer visat rekordlåga siffror. Barometern mäter hurdant förtroende konsumenterna har både för sin egen ekonomi och för Finlands ekonomi som helhet.

Perioden augusti–oktober är den sämsta tremånadersperioden sedan mätningarna inleddes år 1995. Bottenrekordet är från september då konsumentbarometern landade på -18,3. I oktober är det i varje fall lite bättre, -17,6.

För ett år sedan, i oktober 2021, låg förtroendet på +2,7. Medeltalet för förtroendet ligger på -2,0 när man tittar bakåt.

God penningsituation – än så länge

Konsumenterna ansåg bland annat att tidpunkten var den sämsta någonsin för att göra inköp och det fanns rekordfå planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror.

Konsumenternas förväntningar på hur den egna ekonomin ska utvecklas var dystra, men man kan i varje fall hitta en ljusglimt i att konsumenterna överlag ansåg att deras egen penningsituation fortfarande var god.

I den här undersökningen deltog 1 011 personer bosatta i Finland, de svarade på frågorna under perioden 1–18 oktober.

Historiskt lågt förtroende

Också bland företagen finns det oro för hur ekonomin utvecklas. Det råder stor osäkerhet i den globala ekonomin, vilket avspeglar sig i mycket dystra framtidsutsikter bland finländska företag. Näringslivets centralförbund EK skriver i sin konjunkturbarometer att ”de finländska företagens konjunkturutsikter dalat till en krisnivå”.

”Finland är i en ekonomisk recession. Hur lång och djup den blir, det är fortfarande oklart”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen i ett pressmeddelande. Pakarinen tillägger att det är geopolitiska spänningar och Rysslands invasion av Ukraina som upprätthåller den ekonomiska osäkerheten.

”Trots att konsumenternas förtroende har rasat historiskt lågt ner har hushållen än så länge hankat sig fram. En stor fråga är hur länge de orkar när sysselsättningen vänder nedåt”, skriver Pakarinen i EK:s pressmeddelande.

Kunder och beställningar behövs för att få fart på ekonomin

I början av hösten lyckades ekonomin hålla näsan ovanför vattenytan, men nu håller stigande kostnader och sjunkande efterfrågan på att bli en stor börda.

De företag som sysslar med export påverkas av tunna orderböcker och den globala ekonomin, byggbranschen lider av stigande räntor och servicesektorn behöver sina kunder för att få ekonomin att hålla ihop.

För EK:s konjunkturbarometer tillfrågades 1 128 företag om vad de har för syn på konjunkturutvecklingen.

Källor: Statistikcentralen, EK