Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Dubbdäcksförbud det enda alternativet mot giftigt gatudamm i Helsingfors – effektiv norsk modell skulle kräva en lagändring

Från 2022

På Lönnrotsgatan i Helsingfors finns en låda som mäter vibrationer och räknar bilar med dubbdäck. Förbud mot dubbar kan vara att vänta på fler gator i staden efter det här treåriga försöket.

Den här hösten har Helsingfors börjat använda ett helt nytt vägmärke som visar att det är förbjudet att köra med dubbdäck längs hela Lönnrotsgatan. Det handlar om ett försök på tre år, då staden bland annat ska utvärdera inverkan på luftkvaliteten.

– Det är inte meningen att säga att bilister med dubbdäck inte är välkomna, men någonting måste man göra. Vi har rejäla problem med att nå miljökvalitetsmålen som gäller partiklar i luften, särskilt på våren, säger Marek Salermo som är trafikingenjör vid staden.

Dubbdäck sliter upp partiklar från vägbeläggningen som är giftiga att andas in. I fjol skärpte Världshälsoorganisationen WHO dessutom rekommendationerna för partikelhalterna i luften och Helsingfors överskrider gränsvärdena med råge.

Stadens mål är att 70 procent av bilisterna ska välja friktionsdäck i stället för dubbdäck år 2030.

Stockholm införde ett dubbdäcksförbud redan 2010. Enligt Marek Salermo dröjde det längre i Helsingfors eftersom det krävdes en ny trafiklag. Den trädde i kraft för ett par år sedan.

– Nu är Helsingfors den första staden i Finland som prövar på det här, säger Salermo.

Norsk avgift är mer effektiv men inte laglig

I Oslo har man däremot gått in för en liten avgift för dubbdäck i stället för ett förbud. Det har visat sig vara ännu mer effektivt för att minska användningen av dubbdäck.

– I Stockholm infördes ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan, som är en väldigt trafikerad och viktig gata, för omkring tio år sedan. De följande åren infördes förbud på ytterligare några gator. Användningen av dubbdäck har visserligen minskat från omkring 70 till drygt 30 procent, men kanske inte så mycket som man hade hoppats på. Dessutom är det ganska många som kör med dubbdäck trots förbudet, säger Salermo.

En bil med fören i diket och ett bakdäck i luften på en isig skärgårdsväg.

Bilar med dubbdäck oftare i dödsolyckor på vintern

Förutseende och sansat körsätt ändå viktigast.

I Oslo har användningen däremot minskat till omkring tio procent med hjälp av avgiften.

– Där har man mycket goda erfarenheter. I Stockholm har man helt officiellt fattat beslut att man vill införa den norska modellen, men precis som här skulle det kräva en lagändring.

Också enligt Salermo verkar den norska modellen bättre ur helhetsperspektiv.

– Men eftersom vi inte har andra alternativ så måste vi börja med förbudet.

Kan bli förbud på fler gator

Lönnrotsgatan valdes ut från ett urval på flera gator där det finns problem med luftkvaliteten. Flera andra gator ansågs ändå vara för viktiga för trafiken för att lämpa sig för försöket.

Marek Salermo blir intervjuad på Lönnrotsgatan, skylt med dubbdäcksförbud i bakgrunden.
Bildtext Trafikingenjör Marek Salermo kom själv med cykel till Lönnrotsgatan.
Bild: Youssef Svennas / Yle

– En annan rutt är att ta Mannerheimvägen norrut och åka mot Gräsviken via Mechelingatan i stället. En viktig orsak till att vi valde just Lönnrotsgatan är att det finns en alternativ rutt, säger Salermo.

Det är upp till polisen att övervaka själva förbudet. Helsingfors har ändå en sensor som känner igen bilar med dubbdäck för att kunna utvärdera försöket.

– Det finns en liten box som samlar in signaler från vägytan och räknar antalet bilar med dubbdäck som kör förbi. Vi får data i realtid om gatans användning.

Enligt Salermo har staden just nu inga andra effektiva alternativ än dubbdäcksförbud för att få fler bilister att välja friktionsdäck.

– Eftersom Världshälsoorganisationen har höjt ribban ytterligare så måste vi kavla upp ärmarna på allvar. Då räcker skyltar längs en enstaka gata säkert inte till, och kanske inte på fyra-fem gator heller.

Diskussion om artikeln