Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tryckistomten i Karis blir bostadstomt – flervåningshus inritade

Gamla tryckerihuset rivs hösten 2022.

Raseborg ser gärna bostadshus på tomten där Tryckeriteatern stod tidigare. Området har en areal på knappt 2700 kvadratmeter och ägs av staden.

För att kunna bygga bostäder där behövs ändå en ändring i detaljplanen eftersom området är anvisat som kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader. Ändringen av detaljplanen ingår i stadens planläggningsprogram för i år vilket betyder att det inte krävs ett separat beslut från stadsstyrelsen.

Två flervåningshus

Planen är att skapa förutsättningar för moderna flervåningshus i centrum. Två hus har ritats in på tomten, ett med högst fyra våningar och ett med max fem våningar.

Visualiseringabilder som visar hur två nya flervåningshus i framtiden kan se ut på tryckeritomten vid Torggatan i Karis.
Bildtext Så här kan det i framtiden se ut på tryckeritomten vid Torggatan i Karis. Det ena huset får byggas i fem våningar, det andra i fyra.
Bild: Raseborgs stad

Planläggningsnämnden tog ställning till utkastet på sitt möte i onsdags och skickar det vidare till stadsstyrelsen och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Det ska också finnas på stadens webbplats så att invånarna kan ta ställning till det. Även berörda myndigheter, föreningar och företagare ska få säga sitt.

Tidigare tryckeritomt

På tomten stod tidigare Karis Tryckeri som sedan fungerade som teaterbyggnad i över 25 år. Tryckeriteatern revs i år och verksamheten flyttade till det nya kulturhuset Fokus.

Diskussion om artikeln