Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svårt och farligt att sälja sex på grund av stigma och stränga lagar – “Jag har brutit mot kopplerilagen genom att anlita säkerhetsvakt”, säger Rosina, 22 år

Uppdaterad 02.11.2022 12:05.
Ett collage med fyra kvinnor.
Bildtext Noora (till vänster), Myy, Jade och Rosina säljer sex.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Det är lagligt att sälja sex, men i praktiken är köp kriminaliserat, vilket ökar sexarbetarnas otrygghet. Lönerna lockar många unga kvinnor. Riskerna beror på stigmat och en lag som gör att sexarbetarna inte litar på polisen, säger Pro-tukipiste.

Sexarbete är kanske det mest stigmatiserade jobbet. Noora, 23 år, blev uppsagd från sitt jobb som frisör då det framkom att hon sålde sex.

När Myy, 24 år, berättade för sina föräldrar att hon sålde sex tog de det hårt.

– En av dem blev orolig för att hen skulle förlora sitt jobb på grund av mitt yrke.

En kvinna sitter vid ett bord. Hon håller en mugg i handen.
Bildtext Myy har sålt sex i ungefär tre år.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Bra lön och flexibla arbetstider

Svenska Yle publicerar bara sexarbetarnas artistnamn, av hänsyn till deras personliga säkerhet.

– Jag är inte ute i offentligheten med mitt efternamn, eftersom jag inte vill att folk kollar upp min adress, säger Noora.

– Jag vill att min familj lämnas ifred, säger Jade, 22 år.

Sexarbetet har inte ökat nämnvärt under de senaste åren, men enligt stödorganisationen Pro-tukipiste har sexarbetare fått större synlighet i media.

Kvinnorna i artikeln har finskt påbrå och har frivilligt valt att börja sälja sex.

Man brukar prata om ”survival sex work”. Om man är desperat för pengar för att överleva så är det svårt att hålla vakt om sina egna gränser

― Myy

Det bästa med att sälja sex är lönen, och att själv få bestämma över sitt jobb, säger kvinnorna.

– Jag har länge varit egenföretagare och jobbat som frisör, fast det slutar jag med nu i december. Det är mycket som är likadant, men med sexarbete gillar jag att jag kan bestämma över mina egna arbetstider och är min egen chef, säger Noora.

– Jag betalar cirka 40 procent i skatt. Jag har nog goda inkomster. Men man blir nog inte stormrik på det här jobbet, dygnets timmar tar slut, säger Myy, som nämner att hon kan tjäna nästan 10 000 euro i månaden bara på sina sexvideor på sajten Onlyfans.

– Jag gillar att se hur mycket mina tjänster betyder för kunderna, säger Noora.

Att köpa sex är i teorin lagligt – men i praktiken olagligt

I Finland är det i teorin lagligt att sälja och köpa sex.

– Det är förbjudet att köpa sex från någon som är offer för koppleri. Där blir det problem eftersom definitionen av koppleri är så bred, så i praktiken är sexköp kriminaliserat. Många vet heller inte att koppleri inte kräver tvång, det räcker med att du på något sätt drar nytta av att en annan person säljer sex, säger Jaana Kauppinen, verksamhetsledare på Pro-tukipiste.

Pro-tukipiste ry:n toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Helsinki 19.4.2017
Bildtext Jaana Kauppinen på Pro-tukipiste säger att lagen i sin nuvarande form inte skyddar de som säljer sex.
Bild: Markku Pelkonen / Yle

Den nuvarande lagen lyckas inte skydda dem som säljer sex från utnyttjande, säger hon.

– Enligt utlänningslagen kan den som misstänks sälja sex utvisas ur landet. Många som kommer till Finland är rädda för den, och vågar därför inte ta kontakt med myndigheterna, säger Kauppinen.

Kauppinen säger att lagen tillämpats på väldigt olika sätt från fall till fall. Det är svårt att säga på förhand vad som går till åtalsprövning eller ens undersöks.

Sexköp i den finska lagen

  • Förbud mot koppleri hittas i strafflagen. Koppleri är brett definierat som att dra ekonomisk nytta av att en person säljer sex. Som exempel nämns att hyra utrymmen till en person som säljer sex, eller att marknadsföra tjänsterna. Grovt koppleri blir det fråga om ifall offret är minderårigt, den ekonomiska nyttan är stor, eller brottet är planmässigt utfört.

  • Förbud mot att erbjuda ersättning till en minderårig för sexuella tjänster eller till en person som är offer för sexhandel, alltså i praktiken koppleri, finns också i strafflagen.

  • Förbud mot människohandel finns även i strafflagen. Det betyder att utöva makt över, bedra eller tvinga någon till sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller dylikt.

  • Utlänningslagen gör det möjligt att utvisa en person som misstänks sälja sexuella tjänster.

  • Ordningslagen förbjuder försäljning av sex på offentliga platser.

– Om man vill sälja sex måste man nästan bryta mot någon lag. Det går till exempel inte att bilda fackföreningar. Finland gör det farligare att jobba som sexarbetare, säger Rosina, 22 år.

– Drömmen skulle vara att ha ett gemensamt utrymme, en ”bordell”, med säkerhetsvakter och ett tidsbokningssystem. Men med den nuvarande lagen förblir det en dröm, säger Noora.

– Jag har brutit mot kopplerilagen och anställt säkerhetsvakt som stått i hotellobbyn eller utanför lägenheten och varit beredd att hjälpa. Jag gör det fortfarande ibland, säger Rosina.

Tre kvinnor sitter på en soffa.
Bildtext Rosina (till höger) har anställt säkerhetsvakt som väntat på henne utanför en kund – trots att det står i strid med strafflagens paragraf om koppleri.
Bild: Lukas Rusk / Yle

En sexarbetare kan heller inte fakturera sina kunder, eftersom kontrakt om sexarbete betraktas stå i strid med god sed och är därmed ogiltiga.

– Det skulle vara lättare och säkrare om jag öppet kunde redogöra för min prissättning och mina regler på nätet. Att det är förbjudet leder också till att många som börjar sälja sex inte vet var prissättningen ligger och vad som är praxis. En del köpare söker specifikt efter ”nya flickor”, för att dra nytta av det, säger Myy.

Offentlighet och höga priser skyddar

De sexarbetare vi pratar med har haft en möjlighet att välja sitt arbete och de kan också välja sina kunder. Ändå finns det yrkesrelaterade risker för dem.

Brittisk forskning visar att sexförsäljning är ett av de farligaste jobben.

– Det finns alltid farliga typer. Men när man har ett ekonomiskt bra läge kan man följa sin intuition och inte sälja till personer som känns osäkra, säger Myy.

De fyra kvinnorna säger att de inte varit med om några direkt farliga situationer hittills.

– Outcalluppdrag, då jag far hem till kunden, gör mig alltid nervös, säger Rosina.

Jag minns tiden innan sexköp kriminaliserades och före ordningslagen. Många litade på polisen och tog kontakt med dem då de hamnade i en farlig situation

― Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste

Trots reklamförbudet pratar alla kvinnorna öppet om sitt sexarbete på sociala medier, och figurerar där med eget ansikte. Det ökar säkerheten, säger de.

– Man är inte en osynlig människa som kunden kan göra vad som helst till, säger Rosina.

Det är ändå vanligt att kunderna försöker pruta – både på pris och på gränser.

– En kund hotade mig med att han vet vad mitt andra jobb är och vem min chef är. Han försökte sedan pruta på priserna, säger Rosina.

Majoriteten sannolikt inte traffickingoffer

Det är väldigt svårt att säga hur stor andel av sexarbetarna i Finland som är offer för människohandel, säger Kauppinen.

– Men det verkar inte stämma att det skulle vara majoriteten.

De största riskerna kommer från att sexarbetare har svårt att få hjälp.

– Stigmat och utlänningslagen höjer tröskeln, och isolerar sexarbetarna, säger Kauppinen.

De risker vi utsätts för är samma risker som alla andra kvinnor i samhället, men bara i högre grad: våld från män. Men polisen tar inte sexualbrott på allvar och de reds sällan ut

― Myy

De sexarbetare vi intervjuar är medvetna om att de hör till de lyckligt lottade i sin yrkeskår.

Alla fyra säger att de tar förhållandevis höga priser.

– Det här är kanske inte en sak som man vill få så billigt som möjligt, med tanke på de etiska aspekterna, säger Jade.

– Man brukar prata om ”survival sex work”. Om man är desperat för pengar för att överleva så är det svårt att hålla vakt om sina egna gränser. Vi borde garantera en sådan levnadsstandard att ingen hamnar i den situationen, säger Myy.

Polisen är inte sexarbetarens vän

Sexarbetarna vi pratar med har väldigt lite förtroende för polisen. Det är typiskt, säger Kauppinen på Pro-tukipiste.

– Jag minns tiden innan sexköp kriminaliserades och före ordningslagen. Många litade på polisen och tog kontakt med dem då de hamnade i en farlig situation. Men i dag upplever sexarbetarna att det påverkar dem negativt om de kontaktar polisen, mer än det påverkar den som gjort sig skyldigt till ett våldsbrott mot en sexarbetare.

De intervjuade har inte blivit offer för våldsbrott på jobbet.

Poliisi operaatio Helsingin keskustassa.
Bildtext Sexarbetare litar sällan på polisen, eftersom lagen tvingar dem att jobba i en gråzon.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

De säljer alla sexvideor och bilder på sajten Onlyfans. Det är vanligt att materialet laddas ned från sajten, och delas på gratissajter. Både Myy och Rosina har blivit offer för det. Att dela en annan persons nakenbilder är ett brott i Finland. Rosina tror ändå inte polisen kommer att reda ut brottet.

– Första gången det hände slog det mig hårt, jag kände mig helt maktlös, det kändes jättedåligt. Efter det har det hänt på nytt, nu känns det inte lika illa, säger hon.

– De risker vi utsätts för är samma risker som alla andra kvinnor i samhället, men bara i högre grad: våld från män. Men polisen tar inte sexualbrott på allvar och de reds sällan ut, säger Myy.

Svenska Yle granskar arbetslivet

Svenska Yle granskar arbetslivet ur ungas perspektiv.

Nu är vi speciellt intresserad av erfarenheter av fel lön, eller att din kollega fått mer än du utan någon speciell orsak. Berätta om vad du varit med om via formuläret nedan!

Du kan också kontakta oss på granska@yle.fi eller på 044 421 1703.

Fyll i formuläret.

Diskussion om artikeln