Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Välfärdsområdet behöver banta ner verksamheten – men 2023 satsas krutet på en smidig övergång

Uppdaterad 28.10.2022 12:09.
En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Hon har ryggen mot kameran.
Bildtext En sak som har ätit upp av välfärdsområdets pengar är den specialiserade sjukvården.
Bild: Etienne Laurent / EPA

Tjänstemännen och politikerna har redan en tid jobbat med välfärdsområdets ekonomi för 2023 och de två därpåföljande åren.

Det verkar redan nu klart att verksamheten måste anpassas kraftigt för att få ekonomin i balans så som lagen kräver.

Välfärdsområdet ansvarar från och med årsskiftet för social- och hälsovården och räddningstjänsterna så det är i dem sparåtgärder är att vänta.

Höjda avgifter är att vänta

Var exakt man tänker banta in, slås fast under det första verksamhetsåret 2023. För att klara ekonomin, tänker välfärdsområdet till exempel utnyttja möjligheten att höja avgifterna till max. Människor med de lägsta inkomsterna ska ändå kunna få hjälp med att klara avgifterna.

Egentligen finns det redan nu ett behov att slimma då det saknas ungefär 100 miljoner euro i budgeten.

Men under det första året, 2023, satsas det mesta krutet på en smidig övergång från kommunerna till välfärdsområdet som sträcker sig från Esbo till Hangö. Däremot ska det alltså sparas in under 2024 och 2025.

Välfärdsområdet ska också göra upp en konsekvensanalys av hur de olika åtgärderna påverkar vården i varje medlemskommun.

Hundra miljoner i investeringar

En sak som har ätit upp av välfärdsområdets pengar är den specialiserade sjukvården, det vill säga HUS, som hotade stänga bland annat jouren och bb vid Lojo sjukhus. För att hindra det här, lovade välfärdsområdena HUS mer pengar som nu i stället saknas för deras egen verksamhet.

I samband med budgeten planeras också investeringar i bland annat nybyggen och utrustning. Västra Nylands välfärdsområde planerar investera för drygt hundra miljoner euro under sina tre första år.

Diskussion om artikeln