Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Utbildningen för psykoterapeuter borde få officiell status vid universiteten

Uppdaterad 01.11.2022 09:09.
Stolar utplacerade i en ring i ett rymligt rum
Bildtext Vård för psykisk ohälsa kan också fås av andra yrkesgrupper än psykoterapeuter.
Bild: Dmitriy Shironosov / Alamy / All Over Press

Till skillnad från utbildningen för läkare, psykologer och jurister så saknar utbildningen för psykoterapeuter en officiell status vid Finlands universitet.

Vid Åbo Akademi har den svenskspråkiga utbildningen för psykoterapeuter precis dragit igång. 28 studerande har börjat studera i höst, och de väntas bli färdiga efter 3,5 års deltidsstudier. Prislappen på utbildningen landar på omkring 20 000 euro.

Social- och hälsovårdsministeriet har gjort en utredning om utmaningarna med psykoterapeututbildningen. Man har intervjuat sammanlagt 25 representanter från de sju finländska universitet som ordnar utbildningar för psykoterapeuter. En av de hörda är Katarina Finnilä, som ansvarar för den nya utbildningen för psykoterapeuter vid Åbo Akademi.

Finnilä praktiserar även själv som psykoterapeut. Trots priset råder det enligt henne ingen brist på intresset för utbildningen.

– I höst startade den första utbildningen. Där har vi 28 studerande. Det togs till och med in lite flera än vad som först var planerat. Det var många bra sökande.

Orsaken till allt psykiskt lidande vi ser nu går inte att lösa genom mera psykoterapi

― Katarina Finnilä

Enligt Finnilä borde man i första hand fokusera på att få bättre vård i ett tidigare skede. Att utbilda psykoterapeuter är trögt och dyrt. Till exempel kunde psykologerna göra mera.

– Psykologerna i Finland har en jättebra grundkompetens. Vad ska psykologer göra, om de inte ska hjälpa människor med psykiska problem? Om man måste läsa mera för att göra det, vad är då idén med psykologutbildningar?

På fältet bland professionella inom mentalvården har Finnilä lagt märke till en konsensus.

– Orsaken till allt psykiskt lidande vi ser nu går inte att lösa genom mera psykoterapi. Det handlar om många saker. Strukturella problem i samhället, världsläget, hur skolorna fungerar, hur barn och familjer får hjälp. Det finns massor med saker som kunde vara bättre att satsa på, i stället för att tänka att sen när alla börjar må dåligt så ska de hjälpas med psykoterapi.

Tycker du att psykoterapiutbildningen borde bli officiell?

– Jag tänker att det skulle vara ett led i att göra det till en del av universitetens verksamhet. I dag är psykoterapeuterna skilt, och det är inte ett bra system.

Från medborgarinitiativ till riksdagen

15.09.2020 - Medborgarinitiativet börjar samla in underskrifter under rubriken ”För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri”. Syftet är att tackla bristen på psykoterapeuter, och att göra tillgången till utbildningen mera jämlik.

20.01.2021 - Initiativet når 50 000 underskrifter och går därmed vidare till riksdagen

02.12.2021 - Kulturutskottet håller en öppen utfrågning och börjar höra sakkunniga i frågan

24.03.2022 - Utskottet konstaterar i sitt betänkande att avgiftsfri utbildning inte i sig inte löser bristen på psykoterapeuter. Utskottet godkänner medborgarinitiativet såtillvida att det gäller att inleda lagstiftningsarbete.

06.05.2022 - Riksdagen tar upp utskottets betänkande, och godkänner ett utlåtande. Riksdagen bestämmer att statsrådet ska fortsätta utreda olika alternativ och snabbt vidta behövliga åtgärder för att trygga tillgången på psykoterapeuter på både finska och svenska.

7.10.2022 - Social- och hälsovårdsministeriet publicerar utredningen som författats av Eila Laukkanen

Vad är nästa steg?

Författaren bakom utredningen heter Eila Laukkanen, professor emerita inom ungdomspsykiatri vid Östra Finlands universitet. Enligt henne råder det konsensus bland de hörda om att utbildningen för psykoterapeuter borde få en officiell status.

– En gemensam åsikt var att utbildningen borde etableras som en officiell utbildning vid universiteten. Förhoppningen är att detta skulle finansieras.

Vad gäller avgiften för utbildningen tror Laukkanen att den som vill bli psykoterapeut även i fortsättningen kommer att vara tvungen att finansiera åtminstone en del själv.

– För utbildningen är det nödvändigt att den studerande själv går i psykoterapi. Det handlar om 80–350 timmar psykoterapi. Den delen kommer kanske aldrig att vara helt gratis.

Det kom ändå fram i utredningen att många tycker att kostnaderna är oskäligt höga för de studerande. En officiell status skulle bland annat förbättra detta läge.

– Flera skulle ha möjlighet att utbilda sig till psykoterapeut. Forskningen inom psykoterapi skulle gynnas. Man kunde också få flera utbildare om utbildningen hade officiell status.

Laukkanen konstaterar att läget hittills har format sig enligt marknadens behov.

– Marknaden har styrt det, inte barns, ungas och vuxnas behov av psykoterapi.

En man tittar in i kameran, Kristian Wahlbeck.

Kristian Wahlbeck befarar att engagemanget för terapigaranti var förgäves

Medborgarintiativ om terapigaranti har också gått vidare.