Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Fyllda gaslager och lägre efterfrågan har fått gaspriserna i Europa att sjunka – en flotta av LNG-fartyg står på kö utanför Spanien

Hamn í Spanien för flytande naturgas
Bildtext Spanska Cartagena är en av de centrala hamnarna för importen av flytande naturgas till Europa.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Priset på naturgas har sjunkit rejält under de senaste veckorna. Sedan början av oktober har gasen blivit ungefär hälften billigare. En av orsakerna till utvecklingen hittar man utanför den spanska kusten.

Sedan en tid tillbaka väntar omkring 30 fartyg lastade med flytande naturgas på att bli av med sin last i spanska hamnar.

Spanien har sex LNG-terminaler, men i det här skedet har man mycket begränsade möjligheter att ta emot mer gas.

De spanska lagren är fyllda och de två befintliga gasledningarna till Frankrike, erbjuder endast en begränsad kapacitet att frakta gasen vidare.

I nuläget är det ändå få europeiska länder som överhuvudtaget kan ta emot någon gas.

Så gott som alla europeiska gaslager börjar vara proppfulla, bland annat beroende på att de delvis nästan somriga temperaturerna i Centraleuropa har hållit gasanvändningen nere.

Till exempel i Tyskland är gaslagren för tillfället fyllda till nästan 98 procent.

De lägre priserna knappast permanenta

Det tillfälliga överutbudet av LNG i kombination med en mindre efterfrågan än normalt har därför fått priserna på naturgas att sjunka rejält.

Då gasen var som dyrast i slutet av augusti låg det riktgivande nederländska TTF-månadskontraktet (leverans nästa månad) på nästan 350 euro per megawattimme. Under den här veckan har man varit nere i under hundra euro.

För de vanliga gaskunderna innebär det här ändå på kort sikt ingen direkt lättnad då det nämnda priset enbart gäller för månadskontrakten och då gasbolagen samtidigt måste köpa in betydligt dyrare gas för senare kommande månader.

De längre kontrakten är nämligen betydligt dyrare, även om priserna också här har gått ner under de senaste veckorna. Samtidigt måste man också komma ihåg att alla nu gällande priser fortfarande är mångdubbelt högre än snittet för åren 2016 till 2020.

Att fartyg står i kö utanför Spanien har i vilket fall som helst gett upphov till en rädsla för att en del av fartygen nu kan försöka bli av med sin last i hamnar utanför Europa.

Energiexperter utgår ändå från att de allra flesta kommer att stanna kvar och vänta på att priserna igen stiger då temperaturerna i Europa sjunker och behovet av gas blir större.

Nästa vinter blir riktigt svår

Det tillfälliga överutbudet av LNG ska inte heller tolkas som att gaskrisen i Europa är över.

Utan gasen från Ryssland har Europa fortsättningsvis ett stort gasbehov att fylla och därför måste man vidare ty sig till sparåtgärder och importera dyrare gas från andra håll i världen.

Till det här kommer också bristande infrastruktur. De viktigaste gasledningarna till Västeuropa har varit ledningarna österifrån till Tyskland. Nu skulle det i stället behövas betydligt mer kapacitet för att transportera gas västerifrån österut.

Det finns planer på att fortsätta bygget av en ny gasledning från Spanien till Frankrike, men hittills har Frankrike motsatt sig de här planerna.

Tyskland, som visserligen har de största gaslagren i Europa, har därtill hittills inga egna terminaler för att importera flytande naturgas. Den första flytande terminalen är planerad att tas i användning i december.

Redan nu talas också om att först nästa vinter, alltså vintern 2023 till 2024, kommer att bli den riktigt svåra.

Då Europa ännu i början av det här året kunde fylla lagren med rysk gas, faller den här möjligheten helt bort för det kommande året.