Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

ECB höjde styrräntan till 2,0 procent – och räntehöjningarna väntas fortsätta

Europeiska centralbanken höjer styrräntan - Spela upp på Arenan

För att få ner inflationen i euroområdet fortsätter Europeiska centralbanken ECB att höja sina styrräntor. För sex veckor sedan höjdes styrräntorna med 0,75 procentenheter och på torsdagen aviserades en likadan höjning till.

ECB-rådet har fattat beslutet att höja styrräntorna för att säkerställa vad som beskrivs som en läglig återgång till centralbankens inflationsmål på 2 procent. Rådet räknar dessutom med att höja räntorna ytterligare framöver.

– Med den här tredje räntehöjningen i följd har vi gjort stora framsteg för minskad penningpolitisk ackommodering, sa Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde på en presskonferens efter ECB-rådets möte i Frankfurt på torsdagen.

ECB-rådet beslutade att höja ECB:s tre styrräntor med 75 punkter.

”Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 2,00 procent, 2,25 % respektive 1,50 % fr.o.m. den 2 november 2022”, konstaterar ECB i ett pressmeddelande.

– Det vi säger här är för det första att vi har gjort och fortsätter att göra framsteg, förklarade Lagarde på presskonferensen.

– Vi är inte färdiga än, det finns mer att göra.

Inflationen ska ner

På en punkt var Christine Lagarde väldigt tydlig: den tredje räntehöjningen blir inte den sista.

– Det blir fler höjningar i framtiden, normaliseringsprocessen fortsätter. I något skede måste vi förstås identifiera den räntenivå som ger det medelfristiga inflationsmålet på två procent.

I september var inflationen i euroområdet 9,9 procent. ECB konstaterar att inflationen kommer att ligga över inflationsmål en längre tid, även med de framsteg man nu uppger sig ha gjort.

Kraftigt stigande energi- och livsmedelspriser, flaskhalsar på utbudssidan samt återhämtningen i efterfrågan efter pandemin har under de senaste månaderna lett till ett breddat pristryck och ökad inflation, uppger Europeiska centralbanken.

Det folk oroar sig allra mest över är inflationen, sina levnadskostnader

― Christine Lagarde

På presskonferensen konstaterade Lagarde att det inte är ECB:s uppgift att kommentera politiska beslut.

– Vi, som centralbank, har en uppgift och det är prisstabilitet, att bekämpa inflation. Det folk oroar sig allra mest över är inflationen, sina levnadskostnader, sa Lagarde.

Centralbankschefen beklagade att ECB:s penningpolitiska beslut inte har omedelbar effekt, men att följderna kommer med en fördröjning är något som ECB-rådet måste räkna med i sitt beslutsfattande.

– Vårt jobb är att bekämpa inflationen, upprepade Christine Lagarde.