Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska det bli lättare att hitta parkeringsplats i Ingå centrum

Ingå kyrka
Bildtext De nya parkeringsplatserna ska ligga intill kyrkan i Ingå centrum.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Kommunen planerar 40 nya parkeringsplatser, men först krävs ett undantagslov.

Ingå ska få nya parkeringsplatser vid Prästgården i Ingå centrum.

Planen är kring 40 nya platser plus ett 6 000 kvadratmeter stort område för tillfällig parkering, men för det krävs ett undantagslov eftersom det strider mot detaljplanen från år 2014.

Lov har erhållits av Närings-, trafik- och miljöcentralen för ombyggnaden av infarten till det planerade parkeringsområdet.

Byggnadstillsynschef Mikael Wikström konstaterar i sin beredning till byggnads- och miljönämnden att de nödvändiga undersökningarna gjorts. Nämnden beslöt på sitt möte i tisdags (25.10) att godkänna ansökan.

Viktig kulturmiljö på området

Parkeringen ska täcka församlingens behov, men i Ingå finns också ett generellt behov av flera parkeringsplatser i centrum.

Området har också en del skyddsbestämmelser. På området finns till exempel en nationellt betydande kulturmiljö. Västra Nylands museum ser ändå inget hinder i att bygga på området eftersom arkeologiska utgrävningar redan utförts där.

Nämnden konstaterar också att åtgärderna inte nämnvärt förändrar områdets karaktär och att det i framtiden är lätt att bygga om så att området kan användas så som det står i detaljplanen.

Diskussion om artikeln