Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials jobbar tillsammans för fabrik i Vasa – stadsdirektör Häyry: ”De är mycket beslutsamma och har en vilja att gå raskt framåt”

Uppdaterad 28.10.2022 12:59.
Skiss över ett möjligt batterifabriksområde på Långskogens industriområde i Vasa.
Bildtext Skiss över Gigavasa-området.
Bild: Vasa stad

Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials har ingått ett intentionsavtal för att tillsammans grunda en fabrik för produktion av anodmaterial i Vasa.

Epsilon Advanced Materials försökte sig i början av året på ett samarbete med Grafintec Oy, men i augusti upphörde det samarbetet. Den tomt som blev ledig då har nu reserverats för det nya samarbetet.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry är väldigt nöjd med att planerna för området går framåt och att nu också en fabrik för anodmaterial planeras.

– Nu får vi en bra aktör i Epsilon som redan har en fabrik i Indien på gång. Att de nu gör ett samarbetsavtal med Finlands Malmförädling är en ypperlig kombination. Vi ser att det kommer att bli ett fint tillskott till den verksamhet som kommer att byggas upp på Gigavasa-området.

Häyry säger att samarbetet mellan Epsilon Advanced Materials och Grafintec Oy nog var trovärdigt, men samarbetet med statsägda Finlands Malmförädling ger projektet mer styrka.

– Att de har en kumpan som känner till finska förhållanden är alltid en fördel och brukar vara sånt som snabbar upp processen.

Staden skriver intentionsavtal

Häryry berättar att Epsilon Advanced Materials och Finlands Malmförädling i början av nästa år kommer att inleda processen med en miljökonsekvensbedömning.

Planen är att fabriken i det första skedet ska tillverka anodmaterial för 200 000 elbilar och om några år när fabriken är fullt utbyggd ska produktionen öka till anodmaterial för en miljon elbilar.

Stadsstyrelsen godkände tomtreserveringen den 3.10.2022.

– Vi kommer också att göra ett intentionsavtal, nu i eftermiddag, säger Häyry på fredag vid lunchtid.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry står utanför Bocks bryggeri i Dragnäsbäck i Vasa.
Bildtext Vasas stadsdirektör Tomas Häyry uppger att det pågår ett flertal diskussioner och förhandlingar med möjliga aktörer på batterifabriksområdet.
Bild: Juuso Kääriäinen / Yle

I ett pressmeddelande från Finlands Malmförädling skriver de att samarbetet om fabriksprojektet börjar med beredningen av programmet för bedömning av miljökonsekvenser. Målet är enligt Finlands Malmförädling att MKB-förfarandet ska inledas i början av 2023 då MKB-programmet kan lämnas in till kontaktmyndigheten.

– I Europa planeras i nuläget battericellproduktion på cirka 1 200 gigawattimmar fram till slutet av detta årtionde, vilket förutsätter en stark produktion av batterimaterial. Vi är med Epsilon bland de första som inleder ett projekt gällande produktion av anodmaterial för litiumjonbatterier. Ur Finlands Malmförädlings perspektiv kompletterar detta projekt våra katodmaterialprojekt som redan framskridit, säger Finlands Malmförädlings batteriaffärsverksamhets direktör Vesa Koivisto.

– Världen håller på att övergå till ett elektriskt ekosystem, vilket mångdubblar efterfrågan på batterier. Vi förväntar oss att investeringarna i batterivärdekedjan ökar globalt och att den lokala batteritillverkningen stärks i och med investeringarna. Vårt samarbete med Finlands Malmförädling inleds i rätt tid. Vi har som mål att i Europa bygga upp en verksamhetsmiljö för ett hållbart batteriekosystem, säger Vikram Handa, verkställande direktör för Epsilon Advanced Materials.

Inget hopp om Johnson Matthey, just nu

Det var i januari 2022 som Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingick ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på Gigavasa-området. I augusti 2022 hävde företagen sitt samarbetsavtal och en månad senare sades intentionsavtalet med Vasa stad upp.

Häyry säger att det är många faktorer som ska fungera för att fabriksplaner ska kunna bli verklighet.

– Man ska ju inte ropa hej innan man är över bäcken. Funkar kumpanerna ihop, får man ihop finansiering, hur går det med tillståndsprocessen och så vidare? Det är många om och men innan man kan göra ett investeringsbeslut och börja på själva byggandet. Men om jag tänker på de diskussioner som vi har fört med parterna så är de mycket beslutsamma och har en vilja att gå raskt framåt, så på det viset ser det bra ut.

I april 2021 meddelade Johnson Matthey att de ville bygga en hållbar batterimaterialfabrik i Vasa. I november samma år sålde de sin batterimaterialaffärsverksamhet. Från början sa man från stadens sida att de skulle fortsätta förhandla med företagets kommande nya ägare, men nu uppger Tomas Häyry att de förhandlingarna inte har kommit i gång

– Vi har inte fått någon kontakt med köparna, så den tråden ser ut att vara slut för tillfället.

Planeringen går framåt

Sedan augusti 2021 har FREYR Battery planerat en battericellsfabrik. I maj 2022 ingick Vasa stad och FREYR Battery ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt.

I januari 2022 meddelade Freyr att deras miljökonsekvensbedömning framskrider och enligt Häyry går den fortfarande framåt enligt planen.

– Man kan säga att vi för diskussioner om alla tomter på Gigavasa-området för tillfället.

Hur många tomter eller diskussioner rör det sig om?

– Det är ett flertal diskussioner, det är fler än det finns tomter på området i dag.

Uppdaterad 12:58 med citat av Tomas Häyry.

Diskussion om artikeln