Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska företagare missnöjda med otillräckliga flygförbindelser – stor andel tror samtidigt att pandemin permanent har minskat flygresandet

Incheckningsdisken på Vasa flygplats.
Bildtext Tre dagliga flyg går mellan Vasa och Helsingfors, men Vasa flygplats är långtifrån så livligt som den var före coronapandemin.
Bild: Yle/Antti Kuusiniemi

Affärsresandet har tagit fart och företagen i Österbotten önskar sig bättre flygförbindelser, visar en färsk enkätundersökning. Samtidigt uppger en rätt stor andel av företagen att de kommer att fortsätta vara återhållsamma med sitt flygresande.

I september-oktober genomförde Vasek, eller Vasaregionens Utveckling Ab, en flygenkät med Österbottens handelskammare, Vaasan Yrittäjät och Kust-Österbottens Företagare. 290 av handelskammarens och företagarföreningarnas medlemmar svarade på enkäten.

Av de företag som svarade hade 55 procent mellan 1 och 10 anställda, 23 procent hade mellan 11 och 50 anställda, 9 procent hade mellan 51 och 100 anställda och 13 procent hade mer än 100 anställda.

Enkätsvaren visar tydligt att de flygförbindelser som erbjuds till och från Österbotten i dagsläget inte är tillräckliga, uppger Peter Källberg som är projektchef med ansvar för utvecklingen av flygförbindelser på Vasek.

– Vi ser tydligt att affärsresandet nu tagit fart igen. Det betyder att vi för närvarande har för lite kapacitet. En nyöppning till Stockholm, ett morgonflyg från Helsingfors till Vasa samt större plan på vissa turer till Helsingfors är de saker som företagen anser vara det viktigaste, säger Källberg enligt ett pressmeddelande från Vasek.

Pandemin fick bestående effekt – och fler än förr tänker på miljön

Resultatet av enkäten visar också att flygresandet knappast kommer att att återgå till sina tidigare volymer.

Endast 67 procent av de tillfrågade uppgav i enkäten att flygresor i deras företag kommer att återgå till samma nivå som före coronapandemin.

Nästan hälften av dem som uppskattar att flygresorna inte kommer att återgå till samma nivå som före pandemin uppskattar vidare att antalet flygresor kommer att förbli 20 till 50 procent mindre.

man i blå jacka står utanför ett trevåningshus.
Bildtext Peter Källberg vid Vasek uppger att enkäten kommer att användas som grund för fortsatta samtal med flygbolagen.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Pandemin har helt enkelt fått bestående effekt på hur man jobbar inom företagen. 83 procent av de som svarade på enkäten uppgav att de reser mindre eftersom de håller en större andel av sina möten online.

Samtidigt framkom det att fler än förr tänker på miljön och begränsar sitt flygresande för att uppnå hållbarhetsmål. I tidigare genomförda flygenkäter 2020 eller 2021 har hållbarhetsperspektivet inte kommit fram lika starkt, skriver Vasek i sitt pressmeddelande.

Företagarna har Stockholmsflyg på önskelistan

Det finns för närvarande tre dagliga flyg mellan Vasa och Helsingfors.

Men 55 procent av de tillfrågade anser att nuvarande flygförbindelser inte uppfyller företagets behov.

Bland annat upplever företagen det som en brist att man inte kan resa från Helsingfors till Vasa en sådan tid att man skulle kunna hinna till ett möte som hålls i Vasa klockan nio på morgonen.

En annan brist är de vidare förbindelserna från Helsingfors ut i Europa.

Dessutom saknar många av företagen den gamla förbindelsen till Stockholm, som trots envisa försök inte har kommit igång igen efter pandemin.

Peter Källberg uppger att man har mycket att jobba vidare med.

– Resultatet av denna enkät kommer nu att användas som ett av underlagen i de fortsatta diskussionerna med flygbolagen. Det är viktigt kunna påvisa att det vi säger om behov av Vasaregionens företag inte bara är antaganden, utan att det grundar sig på fakta, säger Källberg enligt pressmeddelandet.