Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Familjen Grönholm vet inte om de kan bo kvar i sitt hus – utvecklingen av industrin i Sköldvik kan påverka bosättning i närheten

En kvinna och en man står vid ett bord och tittar på en karta över ett område som ska detaljplaneras.
Bildtext Jeanette och Richard Grönholm från Nyby deltog i ett invånarmöte om Sköldviks utveckling. De märker av att industrin är nära och att den växt mot deras håll under årens lopp. Ibland stör industrin mera, ibland mindre, säger de.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Oljeraffinaderiet och plastfabrikerna i Sköldvik i Borgå ska utvecklas och bli kolnetrala. För det behövs en ny detaljplan, som också ska ta ställning till om man ska få bo nära industriområdet.

Industriområdet i Sköldvik i Borgå ska få en ny detaljplan. Initiativet till planändringen kommer från de två största markägarna, Neste och Borealis Polymers.

Bolagen vill båda bli kolneutrala och för att Nestes oljeraffinaderi och Borealis plastproduktion ska lyckas med det behövs nya anläggningar, lagerbyggnader och annan byggnation.

Alla planer på utveckling väcker frågor och farhågor hos Borgåbor som bor i närheten.

En sal där flera människor sitter på stolar och lyssnar på en kvinna som håller ett föredrag.
Bildtext Ungefär 40 personer samlades i Kullo skola för att höra mera om detaljplaneprocessen. Hur det ska gå med bosättningen nära industriområdet var det största samtalsämnet på mötet.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Richard och Jeanette Grönholm bor i ett släkthus från 1700-talet i Nyby. En av deras största farhågor är om de alls kan bo kvar.

Den frågan ska avgöras under planprocessens gång.

– Nog lutar det mot att flytta bort om industrianläggningarna kommer närmare. Om det blir otryggt och mera buller, ljus och lukt och andra olämpligheter, säger Richard Grönholm.

5 snabba fakta om planen

Klimatförändringen förändrar industrin

Paret Grönholm var två av ungefär 40 intresserade som samlades i Kullo skola på torsdagen (27.10), där det första invånarmötet om processen ordnades.

I tur och ordning presenterade Neste och Borealis sina planer för framtiden. Neste vill att Sköldvik är Europas mest ansvarsfulla raffinaderi år 2030. Bolaget ska frångå fossila bränslen för att i stället satsa på förnybara bränslen och cirkulär ekonomi.

Vi vill veta vad det blir i framtiden, kan man bo här eller är det olämpligt att bo här

Richard Grönholm, granne till industriområdet

Borealis Polymers tillverkar råmaterial till plast och bolaget vill göra plast så bra på att återvinnas som möjligt. Företaget, med bas i Österrike, har som mål att bara använda el från förnybara källor år 2030.

Orsaken till omställningen är klimatförändringen. Efterfrågan på förnybara lösningar har ökat och för att svara på efterfrågan och hänga med i tiden behöver de två bolagen byta riktning.

Kan vi bo kvar i framtiden? - bosättningen var i fokus under invånarmöte om utvecklingen i Sköldvik

4:35

Industriområdet blir inte större

Sköldvik är det största centret för oljeraffinering och kemiindustri i Norden. Området är en viktig arbetsgivare i Borgå, en femtedel av alla jobb finns i Sköldvik.

Borgå stad hoppas att utvecklingen leder till ännu fler jobb i framtiden. Samtidigt vill staden inte att industriområdet växer, utan den nya detaljplanens syfte är att effektivera byggandet på det redan befintliga området.

Orsaken till det är närliggande bosättning i Kullo by. Förstoras industriområdet måste skyddszonerna också förstoras och då får industrin konsekvenser för ännu fler markägare, säger planläggaren Hilkka Jokela vid Borgå stad.

En hand pekar på en fastighet på en karta. Kring området syns en streckad linje.
Bildtext Jeanette Grönholm visar på kartan var deras hus finns. Den svarta streckade linjen visar var detaljplaneområdet beräknas gå. Deras hus är troligen på området som planeras.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Skyddszoner kring industriområdet har ritats upp i fall av att en storolycka skulle ske. Zonerna är tre till antalet – A, B och C.

Det som redan är klart är att den nya planen inte kommer att tillåta att några nya bostäder byggs i skyddszonerna. En svår fråga är hur man ska göra med de bostäder som redan finns på området.

Familjen Grönholms hus ligger i skyddszon A – ett område där man inte borde få bo, enligt en tidigare utredning som tittat närmare på konsekvensområdena för storolyckor.

– Vi vill veta vad det blir i framtiden, kan man bo här eller är det olämpligt att bo här? undrar Richard Grönholm.

En karta där man ritat in skyddszonerna A, B och C runt ett industriområde.
Bildtext En bild över var skyddszonerna i Sköldvikområdet finns. Bilden är från programmet för deltagande och bedömning. Hela materialet hittas på Borgå stads webbplats.
Bild: Borgå stad

Planläggare Hilkka Jokela hade inget lugnande svar att ge till Grönholm och andra berörda på mötet.

– Vi vet ännu inte vad vi ska göra med de nuvarande bostäderna. Det kommer att lösas i det första utkastet till planen, säger hon.

Neste kan komma att köpa upp fastigheter som ligger i nära anslutning till industriområdet. Någon generell lösning har bolaget inte, utan de tittar på varje fastighet var för sig.

Besked om framtiden i vår

Detaljplaneringen har nyss kommit i gång och Hilkka Jokela var glad över att så många bybor hade samlats i Kullo skola.

Hon tycker det är mycket viktigt att byborna är med redan i början av processen och att de har koll på med vilken tidtabell planeringen går framåt.

Människor sitter i en sal och lyssnar på en kvinna som håller ett föredrag.
Bildtext Neste och Borealis Polymers vill bli kolneutrala och behöver lov att bygga nytt i Sköldvik. Här presenterar Borealis vd i Finland, Salla Roni-Poranen, bolagets verksamhet och mål.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Tidtabellen är tajt. Neste och Borealis har projekt som behöver planeras och byggas snabbt och därför är det viktigt att planen blir färdig i rask takt. Målet nu är att stadsfullmäktige ska kunna godkänna planen år 2024.

Det första planutkastet beräknas bli färdigt i vår. Grönholms och deras grannar kan med andra ord vänta sig ett besked om framtiden redan inom ett halvår.

Diskussion om artikeln