Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fårull kan bli gödsel och växter kan ersätta plasten i bilen – naturfibrer kan användas på många sätt

Vita, svarta och bruna får som ligger och står inne i ett fårhus med halm på golvet. Alla ser mer eller mindre mot kameran.
Bildtext De här fåren i Snappertuna har nyligen blivit klippta och deras ull kommer att bli yllegarn. Om ullen skulle vara riktigt smutsig och tovig kunde den ändå bli gödsel i stället för att slängas eller brännas.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Det finns många sätt förädla och använda naturfibrer såsom ull, hampa, lin, säv och vass. Det här är något Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs talar varmt för.

Ylle upplever en renässans i och med att många tog till stickorna när de satt hemma under pandemin.

Det finns ändå flera sätt att använda fårull och utveckla bland annat logistiken mellan fårfarmare och spinnerier.

– Jag har hört att man kan få vänta två år på att få tillbaka sina garn från spinnerierna.

Det säger Ulrika Dahlberg som är projektledare för Lantbruk 2.0 vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, Ekenäs.

Fiber från får och växter kan bli gödsel och till och med ersätta plastdelar i personbilar

9:20

Projektet Lantbruk 2.0 jobbar med att lyfta fram hållbart lantbruk och entreprenörskap i Nyland.

Det skulle behövas mera industri som tar tillvara ullen och flera spinnerier lär vara på gång, säger Dahlberg.

Smutsig fårull kan bli gödselpelletar

Dahlberg har nyligen besökt en konferens, Baltic Wool Conference, på Gotland som är känt för sina får. Under de dagar hon var där hann konferensdeltagarna bekanta sig med både lokala fårfarmare, spinnerier och affärer som gjorde och sålde stickade produkter.

På Gotland fick Ulrika Dahlberg också höra att fårull kan användas som växtnäring, alltså gödsel.

– Man kan tillverka pelletar av smutsig eller tovad ull som inte går att använda till någonting annat. Den fungerar som gödsel i trädgården och till och med ute på åkern.

Pelletar på ull bryts ner ganska långsamt och det betyder också att ullen avger näring under en lång tid.

– Sedan är den också bra på att hålla fukt på åkern. En idé är också att den ska aktivera mikroberna i jorden.

I takt med att användandet av torv minskar, försöker man utveckla ersättande material till strö för djuren eller som odlingsunderlag i växthus

Ett annat användningsändamål är att använda fårull för att hålla hjortar borta från trädgården och skydda nyplanterad skog från hungriga älgar.

– Man kan ju testa den otvättade ullen på sådant också.

En kvinna med långt blont hår håller i en nyckelknippa som är dekorerad med en boll av vit fårull.
Bildtext Ulrika Dahlberg har själv några får. Den ullen för hon till den nya mattfabriken i Karis eftersom hennes får är norska rygjasau, det vill säga en köttras med kortfibrig päls. Här en nyckelring dekorerad med lite fårull.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Det finns också får vars ull passar för att fylla kuddar och täcken, något som ett företag i Björneborg har satsat på, berättar Ulrika Dahlberg.

Växtfibrer istället för plast i bilar

I Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs pågår en kurs hur man kan producera, förädla och marknadsföra olika naturfibrer.

Det kan också handla om växter som lin, hampa, humle, nässla och våtmarksväxter som vass och säv.

– Man kan också göra textilier av bland annat hampa och lin och av sidoströmmarna kan man göra strömaterial för djur, säger Ulrika Dahlberg.

I takt med att användandet av torv minskar, försöker man utveckla nya, ersättande material till strö för djuren eller som odlingsunderlag i växthus.

– Av vass och säv kan man göra traditionella hantverk som mattor och korgar. Också nässlan kan användas som textil, fortsätter Ulrika Dahlberg.

Det kanske mest innovativa är biokomposit, som kan göras av växtfibrer från till exempel lin och hampa.

– Biokomposit kan användas som bildelar för att ersätta plast. Vad jag vet tillverkas det inte i Finland, men till exempel i Tyskland försöker de stora bilmärkena ersätta en del av plasten med naturmaterial, säger projektledaren för Lantbruk 2.0, Ulrika Dahlberg.