Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sprickor i alla matarpumparna i Olkiluoto 3 – reparationstidtabellen oklar

Från 2022
bild av ett kärnkraftverk.
Bildtext Ibruktagandet av den tredje reaktorn i Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne har inte skett utan problem.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Industrins kraft meddelade på torsdagen att man har klarlagt felen i pumparna i den nya reaktorn i Olkiluoto kärnkraftverk. Men hur felen ska åtgärdas och hur länge det tar är oklart.

Nu är det klart vad som är fel med matarpumparna i samband med tredje reaktorn i Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne. När kraftverket kördes ner i samband med testkörning uppdagades det förra veckan problem med pumparna.

Några centimeter långa sprickor har hittats i alla fyra pumpar i turbinanläggningen i anslutningen till den tredje reaktorn, meddelar Industrins kraft.

Schematisk bild av reaktor, turbiner pump och kondensor i ett kärnkraftverk.
Bildtext Problemet finns i pumparna som förser reaktorn med vatten.
Bild: Samuli Huttunen / Yle. Källa: Industrins kraft

Industrins kraft uppger att det fortfarande är oklart hur sprickorna har uppstått och att det måste utredas innan man kan slå fast hur och med vilken tidtabell pumparna repareras.

Hur reparationerna påverkar återupptagandet av testkörningen av Olkiluoto 3 är därmed också oklart.

Förra veckan bedömde Industrins kraft att den tredje reaktorn skulle börja producera el på heltid i slutet av december 2022, men nu är den tidtabellen osäker.

Pumparna i turbinanläggningen i Olkiluoto-kraftverkets tredje reaktor uppges till sin konstruktion vara sådana som är i gängse bruk i kraftverk, men av en större storlek. Industrins kraft försäkrar att sprickorna inte påverkar anläggningens strålsäkerhet.

Bild av ett kärnkraftverk.

Skador upptäckta i Olkiluoto 3

IK: Utgör ingen fara för strålsäkerheten.