Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I Sjundeå är man bittra på grannkommunen Vichtis avloppsvattenplan

En skräpkorg och en bänk vid en å. Det är höst och mulet.
Bildtext Sjundbyå som går genom Sjundeå centrum för med sig avloppsvatten ända från grannkommunen Vichtis.
Bild: Veronica Montén / Yle

Sjundeå är inte nöjt med att Vichtis leder avloppsvatten över på Sjundeås sida och överklagar nu ärendet till förvaltningsdomstolen i Vasa.

Sjundeås tålamod börjar ta slut angående Vichtis planer på att fortsätta leda ut sitt avloppsvatten i Sjundeås vattendrag.

Kommunen skräder inte orden när de kritiserar de planer som Vichtis lämnat in till Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Regionförvaltningsverket har i september godkänt den plan som Vichtis gjort för att sanera sitt reningsverk i kyrkbyn och bygga ett nytt reningsverk i Nummela.

Men Vichtis planer skulle däremot innebära att avloppsvattnet fortfarande släpps ut i Risubacka å, som via Björnträsk mynnar ut i Sjundeå å, något som Sjundeå inte kan acceptera.

Höga halter av farliga ämnen

Regionförvaltningsverk slog i fjol fast att Vichtis måste finna en lösning eftersom vattnet som rinner ut i ån innehåller för höga halter av kemikalier och miljövådliga ämnen trots att avloppsvattnet passerat ett reningsverk.

Då var förslagen att kommunen ansluts till Blombacka reningsverk i Esbo eller att kommunens affärsverk Vichtis Vatten sanerar det reningsverk som finns i kyrkbyn och bygger ett helt nytt reningsverk i Nummela. Vichtis Vatten valde det senare.

De motiverar sitt beslut bland annat med att belastningen inte kan ses som märkbart stor.

Mikkelin jätevedenpuhdistamon ilmastus- ja kalvosuodatus-tila.
Bildtext Avloppsvatten kan ledas via reningsverk ut i vattendrag.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Regionförvaltningsverket godkänner Vichtis Vattens utredning så till vida att de inte längre förutsätter en ny plan.

Samtidigt understryker myndigheten att man inte gett planen grönt ljus och att Vichtis måste göra ytterligare utredningar.

Regionförvaltningsverket håller till exempel inte med om att ett nytt reningsverk inte skulle belasta vattendragen. Regionförvaltningsverket antyder också att Vichtis fortfarande borde överväga att leda vattnen till reningsverket i Esbo trots att det alternativet blir dyrare.

Politikerna i Sjundeå är inte nöjda

Sjundeå är långt ifrån nöjt med regionförvaltningsverkets beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt på sitt möte i tisdags (25.10) att överklaga beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. I motiveringen går det att avläsa en tydlig besvikelse från kommunen.

Man konstaterar bland annat att Vichtis i tiderna misslyckats med hanteringen av sitt avloppsvatten och inte ville fortsätta förorena det egna vattendraget. Därför valde man att pumpa över avloppsvattnet på Sjundeås sida.

Beslutet att nu inte ens överväga att bygga det nya reningsverket så att avloppsvattnet rinner ut i de egna vattendragen bevisar enligt Sjundeås miljö- och byggnadsnämnd att Vichtis tankemönster är lokalpatriotiskt och att man inte bryr sig om dagens hållbara skydd av vattendragen, står det i beredningen.

Diskussion om artikeln