Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera alternativ till skadorna i Olkiluoto 3 – professor: ”När det handlar om såpass stora sprickor är det ju ett allvarligt fel man har”

Från 2022
Kärnkraftverket Olkiluoto 3 fotograferat från andra sidan viken så att Euraåminne syns.
Bildtext Det är fortfarande oklart vad som orsakat sprickorna.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Några centimeter långa sprickor har hittats i alla fyra pumpar i turbinanläggningen i anslutningen till den tredje reaktorn i Olkiluoto 3. Vad som orsakat skadorna är oklart.

Industrins kraft uppger att det fortfarande är oklart hur sprickorna har uppstått och att det måste utredas innan man kan slå fast hur och med vilken tidtabell pumparna repareras.

Enligt Peter Lund, professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet, behövs tryckvattenpumpar i hela kärnkraftverket. Tryckvattenpumpar för upp kylvattnet som behövs för kylningen av reaktorn och värmeöverföring, dessutom behöver ångturbinen vatten.

– De är en väsentlig del av kärnkraftverket, det går inte att driva ett kraftverk utan pumpar. När det handlar om såpass stora sprickor är det ju ett allvarligt fel man har, säger Lund.

Professor Peter Lund, som tittar in i kameran
Bildtext Peter lund, professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet. Lund är medlem i Finland klimatpanel och förespråkar förnybar energi.
Bild: Tanja Heino / Yle

Lund säger att det är en viss allvarlig signal om att den vanliga tekniken som man har runt omkring reaktorn inte fungerar som den borde.

– Då kan man fråga sig om de tester som genomförts fungerat och ifall det har hänt något som man inte har iakttagit.

Stabila material och konventionell teknik

Enligt Lund är byggnadsmaterialet för tryckvattenpumpar oftast stål. Även om han inte vet exakt vilket material pumparna är i Olkiluoto 3, vet han att det är frågan om stabila material och konventionell teknik.

– Det kan vara något allvarligare, till exempel resonanser eller något liknande. Vi bör inte glömma att Olkiluoto 3 är världens största kraftverk överhuvudtaget. Det innebär att den största ångturbinen, den största generatorn. Allt är väldigt stort. Det i sig orsakar en viss utmaning.

Schematisk bild av reaktor, turbiner pump och kondensor i ett kärnkraftverk.
Bildtext Utan en fungerande pump står kärnkraftverket stilla.
Bild: Samuli Huttunen / Yle. Källa: Industrins kraft

Det finns ett tryck i vattenledningen och en betydande tryckpuls kan ha orsakat sprickorna, spekulerar Lund. Alternativt kan det vara frågan om att resonansen som orsakar frekvens i material lett till skador.

– Sen finns alternativet att en främmande komponent tagit sig in i pumparna, det kan handla om att något har lossnat från pumparna och fastnat inne i kretsloppet. I det fallet skulle jag tänka mig att det fanns filteranläggningar i pumpen som skulle putsa bort skrot.

Att anläggningen är i ett testskede betyder att de provkörningar som görs nu finns till för att få fram fel som leder till skador som dessa.

– De skulle vara väldigt dramatiska sen när kraftverket körs på fullt. I det här fallet skulle det orsaka en ordentlig brist på el i landet om det skulle hända på vintern.

Frågan som alla ställer sig är att när Olkiluoto 3 ska börja producera el och därmed underlätta situationen i den rådande energikrisen. Rent tekniskt, hur länge tar det att reparera sprickor i fyra stycken tryckvattenpumpar?

– Vi vet inte exakt hur det ser ut och om sprickorna kan repareras eller om man är tvungen att byta ut pumparna. Om det blir så att större komponenter måste bytas ut kan vi tala om någon månad, beror på hur snabbt man kan få tag på pumparna.