Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Östersjöutmaningen vill inte peka ut syndabockar – projektet vill jobba för havets bästa genom samarbete

Uppdaterad 31.10.2022 10:58.
En drönar bild av skärgården.
Bildtext Alla behövs för att Östersjön ska må bättre.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

I 15 år har Östersjöutmaningen engagerat många för att också kommande generationer ska få njuta av havet. Men det krävs tid, tålamod och innovativa idéer för att det här ska lyckas.

Hur jobbar man för ett välmående, men också livskraftigt, hav? Den frågan har Östersjöutmaningen försökt hitta ett svar på i flera år. Just nu pågår planeringen av det fjärde åtgärdsprogrammet, Östersjöutmaningen 2024-2028. Huvudtemat är samarbete och att lyckas engagera så många som möjligt.

– Vi har lyssnat på invånare i både Åbo och Helsingfors under sommaren för att höra deras tankar och åsikter kring vad som kunde göras för Östersjöns bästa, säger Tove Holm, som jobbar på Åbo stad som koordinator för Östersjöutmaningen.

Tove Holm i Åbo den 28.10 2022.
Bildtext Tove Holm.
Bild: Lina Frisk / Yle

Pengar och nya idéer behövs

Nu är man på jakt efter innovativa idéer och förslag på konkreta åtgärder som ska främja havet. Östersjöutmaningen kommer att ordna tre workshopar och den första ordnas i Åbo den 9 november.

– Den är öppen för vem som helst som vill komma med åsikter och förslag kring hurdana konkreta åtgärder som borde göras i Åbo för att skydda Östersjön.

Skärgårdshavets största utmaning är övergödning, enligt Holm, och åtgärder kring det är allra viktigast. Men vi måste också rikta blicken mot den ökande havstrafiken. Holm konstaterar att havstrafiken förutspås fördubblas under de kommande 15 åren.

– För tillfället har Åbo stad inte stor budget för det här så vi har främst extern finansiering. Det är därför viktigt att få de allra nyaste idéerna för att få finansiering och därmed förverkliga de större åtgärderna.

Blåstång i skärgårdshavet.
Bildtext En av Östersjöns största utmaningar är övergödning.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Över 300 medlemmar i nätverket

Östersjöutmaningen är ett internationellt nätverksinitiativ som inleddes av Helsingfors och Åbo år 2007 för att främja närvattnen och Östersjön. De dåvarande stadsdirektörerna ville att Åbo och Helsingfors skulle fungera som föregångare i frågor kring Östersjön. Östersjöfrågor har inkluderats i städernas strategiarbete, i Helsingfors stads strategiprogram och i Åbo stads klimat- och miljöprogram.

Men eftersom havet är gemensamt räckte inte enbart städernas insatser, det behövdes ett mer utbrett samarbete. Östersjöutmaningen är ett öppet nätverk som i dag består av drygt 300 medlemmar. Aktörerna inom Östersjöutmaningen har förbundit sig att frivilligt genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder. Här kan du se en lista över alla medlemmar. Inom nätverket kan aktörerna hitta samarbetspartners, utbyta information samt lära sig av varanda och samverka för att tillsammans förbättra Östersjön.

”Det svåraste har varit att få alla att förstå att det här är väldigt långsiktigt arbete”

I det nuvarande åtgärdsprogrammet som sträcker sig till 2023 finns det 117 olika åtgärder listade. En av åtgärderna handlar exempelvis om att hitta alternativ för jordbruket och sätta gips eller strukturkalk på åkrarna. Under hösten 2020 spreds strukturkalk på ett flertal åkrar i Åbo, Pemar och Euraåminne som en del av Östersjöutmaningen.

– Där har Åbo yrkeshögskola tagit fram en guide för jordbruk gällande vad som kan tillämpas var, vad det kostar och dylikt, säger Holm.

En stor hög med kalk väntar på att spridas ut på en åker, där det står upp stubb efter den föregående skörden.
Bildtext En hög med kalk väntar på att spridas ut på en åker.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Enligt Holm följer de årligen upp hur bra man lyckats förverkliga de målsättningar man lagt upp. Av de 117 punkterna på åtgärdsprogrammet som är kopplade till Åbo har man kommit igång med alla. Här kan du läsa åtgärdsprogrammet och alla punkter.

Men att rädda Östersjön är inte något man gör i en handvändning. Det krävs vilja, tid och tålamod. Ibland är det svårt att få alla att förstå att det är frågan om ett väldigt långsiktigt arbete.

– Det här är inte något som är klart så fort man förverkligat en åtgärd. Utmaningarna vi har med havet är väldigt mångfacetterade. Det finns inga snabba lösningar utan vi måste jobba långsiktigt och lyckas få med så många som möjligt.

Bild av en hamn i skärgården.
Bildtext Arbetet med Östersjön är långsiktigt.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

I beskrivningen av Östersjöutmaningen lyfts det fram att precis alla behövs för att Östersjön ska må bättre - kommuner, företag samt invånare.

– Alla har sin egen roll i det här pusslet. Det är viktigt att man funderar på sin egen del, sitt eget avtryck och vad man kan göra bättre.

Även om syftet med Östersjöutmaningen är att identifiera de problem som skadar havet, är tanken ändå inte att peka ut syndabockar.

– Vi anklagar inte någon och det finns inga skyldiga. Det är också jätteviktigt att vi upprätthåller och möjliggör företagande i Skärgårdshavet. Jag hoppas att ingen känner sig anklagad. Det finns en massa möjligheter och bra saker vi kan göra tillsammans.

Orkar människor fortfarande intressera sig för Östersjön?

Diskussionen och oron kring Östersjöns mående har pågått länge. Orkar människor ännu intressera sig för frågor om Östersjön, speciellt då så många andra kriser kämpar om människors uppmärksamhet?

– De här frågorna är så viktiga att man måste fortsätta ta upp dem gång på gång. Varje gång får man någon ny med sig och då går utvecklingen framåt. Vi ska se till att våra kommande generationer har samma möjligheter som vi har haft.

Hur hoppas du att du ska kunna beskriva Östersjön i framtiden?

– Ett rent, gemensamt och produktivt hav. En levande skärgård där det finns en massa olika företag som inte sliter på naturen och beaktar hållbarhet. Att vi kan vara stolta över den unika skärgården vi har här. Det finns inget liknande i hela världen.

Östersjöutmaningen har försökt jobba för ett välmående och livskraftigt hav i flera år

13:15

Diskussion om artikeln