Hoppa till huvudinnehåll

Politik

CKP:s underrättelseuppgifter: Brottslingar i Finland importerar vapen som levererats till Ukraina

Soldater bär vapen i ett skogsbryn.
Bildtext Den europeiska polismyndigheten Europol har varnat att internationella brottslingar försöker smuggla vapen från Ukraina i krig till olika EU-länder.
Bild: Yasuyoshi Chiba / AFP

Den organiserade brottsligheten i Finland växer och efterfrågan på vapen är stor. Rutter och kontakter från Ukraina till Finland finns redan. Polisen vill ha mer resurser då arbetsmängden ökar på grund av kriget.

Ett fraktfartyg har lagt till vid Nordsjö hamn. Trafiken är livlig, containrar lossas och staplas.

Christer Ahlgren, kriminalöverkommissarie vid Centralkriminalpolisen, står uppe på en backe av schaktmassor och tittar ner i hamnen.

Det han ser som polis är en av den organiserade brottslighetens smuggelrutter. Genom de internationella hamnarna i Finland sker illegal import av narkotika, vapen och människor.

Kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren vid Centralkriminalpolisen i keps och mörk jacka.
Bildtext Kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren vid Centralkriminalpolisen utreder organiserad brottslighet.
Bild: Silja Viitala / Yle

Den europeiska polismyndigheten Europol varnade i somras att internationella kriminella nätverk strävar efter att smuggla skjutvapen och ammunition från ett Ukraina i krig till exempel till olika EU-länder.

Inom den internationella brottsligheten är vapen ett begärligt kapital och en efterfrågad handelsvara.

Nu har Centralkriminalpolisen information som baserar sig på underrättelseuppgifter som tyder på att vapen har hamnat hos brottslingar i Finland.

– Vi har tecken på att det redan finns av de här vapnen i Finland, säger Ahlgren.

– Vapen som har levererats till Ukraina har också hittats i Sverige, Danmark och Holland.

Uppgifterna gäller militärvapen, till exempel automatkarbiner, det som i Finland kallas stormgevär.

Nordsjö hamn i Helsingfors den 27 oktober 2022.
Bildtext Flygfältsanställda genomgår alltid en säkerhetsgranskning, men det samma gäller inte dem som arbetar i hamnar. Det vill polisen å det snaraste ha en ändring på. På bilden Nordsjö hamn.
Bild: Silja Viitala / Yle

Internationella polismyndigheter har berättat att det inte bara är gevär som intresserar; även pistoler, granater och stridsdrönare är begärligt byte.

– På andra håll i Europa har man till och med hittat pansarskott som transporterats från Ukraina, säger Ahlgren.

Närmare uppgifter om hurdana vapen som har nått Finland vill man inte gå ut med än, eftersom underrättelseuppgifterna fortfarande kompletteras.

Kontakterna finns

Kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren leder Centralkriminalpolisens underrättelseenhet för bekämpning av organiserad brottslighet. Han har också mångsidig erfarenhet av beredskap mot säkerhetshot.

Förutom i vanligt polisarbete har han jobbat inom polisens riksomfattande beredskapsenhet Karhu och inom personskyddsuppgifter för republikens president under två presidenter.

Kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren tittar mot kameran med Nordsjö hamn i bakgrunden.
Bildtext Kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren säger att den organiserade brottsligheten håller på att få ett allt hårdare grepp om det finländska samhället.
Bild: Silja Viitala / Yle

Den post i karriären som har gett insyn var ett chefsuppdrag på Helsingfors-Vanda flygplats, eftersom flygplatsen är en viktig inkörsport till Finland – på gott och ont.

Vapen som har levererats till Ukraina är nu på väg till Finland via olika rutter.

– Vi har mycket underrättelseuppgifter om att kriminella organisationer är väldigt intresserade av de vapen som har levererats till Ukraina och nyttan av dem under perioden efter kriget.

De rutter, processer och kontakter som krävs för att smuggla olagliga vapen från Ukraina till Finland finns redan.

– I Finland är tre av världens största MC-gäng aktiva och de är väldigt internationella kriminella organisationer. Ett av dem är Bandidos MC, som har en avdelning i var och en av de största städerna i Ukraina.

– Vi vet att man nu värmer upp kontakter och filar på rutter, så att man är redo när det är dags.

”Klaner verksamma i Finland”

Vapen har hamnat i den organiserade brottslighetens händer efter konflikter även tidigare, till exempel efter Jugoslaviens sönderfall.

I Sverige har kriminella gäng kunnat beväpna sig med vapen och granater från Balkan. Det är en betydande orsak till att vapenvåldet har blivit ett stort samhällsproblem i Sverige.

En grupp beväpnade män i terräng. En del av dem är klädda i camouflagedräkt, några i civila kläder.
Bildtext Till Ukraina har det skickats mycket vapen. Även i samband med tidigare krig har man märkt att den organiserade brottsligheten anstränger sig för att få tag på vapen och att smugglingen trappas upp när en konflikt är slut. På bilden volontärer under en övning i närheten av Kiev.
Bild: Roman Pilipey / EPA

Nu är det frågan om en mycket större mängd vapen. Det finns också stor efterfrågan på vapnen.

– Den organiserade brottsligheten tar hela tiden ett hårdare grepp om det finländska samhället. Hos oss finns det också klaner, grupper som är uppbyggda kring släktskap och etnisk bakgrund som utövar brottslig verksamhet, säger Ahlgren.

I Sverige utövar kriminella organisationer, som har byggts upp kring vissa släkter, narkotika- och våldsbrottslighet. I augusti 2020 förekom det vägspärrar och kontroller av trafiken mellan olika stadsdelar i Göteborg. Sådan verksamhet har lett till mycket rädsla bland vanliga medborgare.

– Det har skickats enorma mängder vapen till Ukraina och det är bra. Men vi kommer att ha med de här vapnen att göra i tiotals år och vi får betala ett pris för det här, säger Ahlgren.

Europol har enligt uppgifter i massmedia förberett sig på att kriminella organisationer kommer att inrätta vapengömmor vid den ukrainska gränsen.

I internationella medier har det också sagts att människor som har flytt från Ukraina i vissa fall skulle ha betalat för taxiresor med vapen.

– Om man tänker på den nöd som de här människorna säkert befinner sig i så kan det gå så. Ryssarna lämnar också vapen efter sig där. Det är omöjligt att säga hur mycket vapen det finns i landet och vem som har dem.

Kriget i Ukraina orsakar mer arbete

Enligt Centralkriminalpolisen bör man ingripa i situationen i Finland med kraft.

De rutter som har förberetts för vapensmuggling och organisationerna bakom dem bör identifieras i ett tidigt skede. Sedan gäller det att stänga kranarna.

Nordsjö hamn i Helsingfors den 27 oktober 2022. I förgrunden bar mark och på andra sidan hamnen avtecknar sig några holmar i havet.
Bildtext De internationella polismyndigheterna Interpol och Europol har varnat för att den organiserade brottsligheten har för avsikt att öka smugglingen av vapen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Det är möjligt att göra det, eftersom polisen har tillgång till stora mängder underrättelseuppgifter. Den organiserade brottsligheten verkar allt mer online.

Enligt Ahlgren finns det ändå inte tillräckligt med folk för att analysera den stora mängd data man får in.

– Polisen ansvarar för den interna säkerheten i Finland, men det tar man inte på tillräckligt allvar.

Ahlgren hänvisar till att de anslag som beviljas polisen inte på länge har täckt polismyndighetens kostnader. Det visar en extern utredning som blev klar i våras.

Kriget i Ukraina har fört med sig mer jobb för polisen. Det hör till exempel till polisens uppgifter att kontrollera anmälningar om drönare som medborgare gör i närheten av kritiska funktioner. Sådana anmälningar görs i stora mängder just nu.

– Beslutsfattarna har glömt att kriget i Ukraina har ökat polisens arbetsbörda också, säger han.

Kriminalkommissarie Christer Ahlgren vid Centralkriminalpolisen.
Bildtext Kriminalkommissarie Christer Ahlgren vid CKP hoppas få se satsningar på den interna säkerheten i Finland, den som polisen har ansvar för.
Bild: Silja Viitala / Yle

Försvarsmakten har fått miljarder i tilläggsanslag på grund av kriget i Ukraina. Det tycker Ahlgren är bra. Men i vårens budgetmanglig fick polisen en liten del av det man bad om.

– I byggandet av gränsstaketet har man betonat att man ska lyssna till säkerhetsmyndigheterna och ge dem de resurser som behövs. Vi har varnat för att den organiserade brottsligheten och kriminella gatugäng växer i år och dar, men ingen har lyssnat.

Ett exempel på det brådskande behovet att utveckla den inre säkerheten finns på nära håll, säger Ahlgren.

Han nickar mot Nordsjö hamn nedanför.

Personer som arbetar på flygfält genomgår säkerhetsgranskningar, men för personer som jobbar i hamnar krävs det inte.

Det betyder att den organiserade brottsligheten har stora möjligheter att verka i hamnar.

– Den organiserade brottsligheten har sina nätverk även i Finlands kommersiella hamnar, bekräftar Ahlgren.

– Det ligger i allas intresse att göra slut på det.

Den här artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel KRP:n tiedustelutiedot: Ukrainalle toimitettuja aseita on päätynyt rikollisten käsissä takaisin Suomeen av Kirsi Heikel.