Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Det psykiska våldet mot barn ökar: ”Man måste våga fråga och våga lyssna”

Från 2022
Kvinna sitter på golvet bredvid en säng.
Bildtext Familjevåldet mot barn har ökat för första gången på 30 år.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Under coronaåren kan man se en tydlig ökning i familjevåldet. Enligt Sara Mikander som jobbar med våldsoffer behövs både mer resurser och en större medvetenhet om problemet.

Efter många år av minskat familjevåld mot barn har det positiva utvecklingen stannat av, enligt den senaste barnofferundersökningen från Tammerfors universitet. Sara Mikander, verksamhetsledare på Frida (tidigare Kvinnojouren) i Jakobstad, säger att särskilt det psykiska våldet har ökat.

– Vi har ett ökat antal klienter hos oss. Det är svårt att på rak arm säga vad det beror på, men någon minskning ser vi definitivt inte.

Mikander har sett en tydlig ökning i familjevåldet under coronaåren. Hon tror att det beror dels på att folk har vistats mera hemma och dels på att världen runtomkring blivit otryggare.

– Då kan det hända att saker som har hänt tidigare blir svåra att stå ut med och man känner sig tvungen att ta tag i dem.

Sara Mikander.
Bildtext Det psykiska våldet kan vara svårt att komma åt, säger Sara Mikander på Frida i Jakobstad.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Hon berättar att Frida samarbetar med socialvården, skolan, församlingarna och andra aktörer i regionen. Det stöd som man kan erbjuda är enskilt samtalsstöd och stödgrupper.

– Det är låg tröskel och inga köer, så det är en ganska lätt process från vår sida att ge stöd. Vi kan börja på samma dag, samma vecka eller följande vecka, beroende på familjens behov.

Det psykiska våldet mot barn ökar

8:42

”Skammen är stor”

Även om det är fråga om verksamhet med låg tröskel kan det vara svårt att be om hjälp när det handlar om familjevåld.

– Skammen är stor. Det gör också att många kommer med händelser som har inträffat ganska mycket tidigare, men som man upplever att man behöver hjälp med att bearbeta.

När det förekommer psykiskt eller fysiskt våld i familjer är det inte alltid som det syns utåt. Enligt Mikander borde vi vara mer uppmärksamma, särskilt när det gäller barn.

– Vi vuxna har en större förmåga att lägga på ett pokerfejs och se ut som att världen är bra och normal även om det är kaos hemma. Men på barn syns det att något är på tok.

Vi vuxna har en större förmåga att lägga på ett pokerfejs och se ut som att världen är bra och normal även om det är kaos hemma

Enligt Mikander kan det ta sig olika uttryck i form av antingen inåtvänt eller utåtriktat beteende. Hon berättar att de har klienter som har levt med våld en hel barndom och som ingen har fångat upp.

Mikander tror att det behövs mer kunskap och utbildning för att man ska kunna ta emot de här historierna.

– Man måste våga höra mellan raderna och inte avfärda när någon berättar, utan våga fråga, våga lyssna och våga fråga vidare.

Kvinna sitter i ett hörn och gömmer ansiktet.
Bildtext Familjevåld syns inte alltid utåt.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Mer resurser behövs

Enligt Mikander är största delen av det våld som Frida kommer i kontakt med psykiskt. Det här kan vara svårt att komma åt.

– Vi måste ta upp det mera. Vi är ute i skolor och informerar och diskuterar om vad som är skillnaden mellan gräl och våld.

Mikander säger att det pågår ett arbete för att synliggöra problemet, men det går långsamt.

En positiv utveckling har enligt henne varit konceptet Stopp! Min kropp!, som lär barn om självbestämmanderätt och att sätta gränser.

– Det kommer yngre klienter till oss som berättar att det var när man talade om det här i skolan som de förstod att det som de är med om inte är okej. Därifrån har man gått vidare och fått hjälp.

Frida – fri från våld

  • Frida (tidigare Kvinnojouren) ger stöd och hjälp vid närståendevåld eller sexuella övergrepp.

  • Kansliet finns på Rådhusgatan 17 B i Jakobstad och är öppet måndag–fredag 8–14.

  • Personalen har tystnadsplikt.

  • Verksamheten upprätthålls av Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden r.f.

    Källa: Frida

Också metoo-rörelsen har bidragit till att öka medvetenheten enligt Mikander.

– Men det finns mycket kvar att göra.

Mikander säger att det behövs mer resurser både för att ge stöd till dem som har upplevelser av våld i nära relationer och till det förebyggande arbetet.

– Man kan inte erbjuda hjälp om det inte finns möjlighet till det. Det är ett samhällsproblem.