Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Betydligt fler anonyma rasistiska troll visar sig på Twitter efter Musks övertagande

 Elon Musk med Twitter-logotypen i bakgrunden.
Bild: Lehtikuva

Elon Musk har talat för yttrandefrihet på Twitter och kort efter att han tog över meddelandetjänsten har förekomsten av rasistiska inlägg ökat kraftigt.

Anonyma troll publicerar allt fler rasistiska kommentarer och nazistiska memer på Twitter efter att miljardären Elon Musk köpte det sociala nätverket.

Det här stärker farhågorna om att Musks löfte om obegränsat yttrandefrihet kan komma att underblåsa en ny våg av onlinehat.

Floden av rasistiska inlägg var ett tydligt tecken på en förändring på Twitter redan under de första timmarna av Musks ägande. I högerextrema inlägg twittrades det att man nu fått en nyåtervunnen rätt till yttrandefrihet. I inläggen förekom ifrågasättande av transpersoner, rasistiskt förtal och andra nedsättande kommentarer.

Elon Musk: Inga större policybeslut nu

Twitters chef för säkerhet och integritet, Yoel Roth, säger att de som driver Twitter inte har ändrat på sin innehållspolicy utan att plattformen blivit föremål för en organiserad rörelse som ska få folk att tro att policyn har ändrats.

I en Twitter-tråd på söndagen säger Yoel Roth att företaget sett ”ett ton” av Twittermeddelanden som har postats av ett litet antal konton, med förtal och en rad nedsättande termer.

Som exempel nämner han 50 000 meddelanden som upprepade gånger använt ett ospecificerat förtal och som kommit från bara 300 konton. Roth säger att de flesta av de här kontona var ”oäkta” och att de inblandade användarna har blockerats.

Enligt Roth har Twitter vidtagit åtgärder för att förbjuda användare som är inblandade i den här trollkampanjen.

”Twitter ska vara säkert och välkomnande för alla.”

Roths tråd länkade också till ett inlägg från Musk, där han säger att man inte ännu gjort några ändringar i Twitters policy för innehållsmoderering.

Musk twittrade att han inte nu fattar några större innehållsbeslut eller återinför spärrade konton förrän ett nytt så kallat ”modereringsråd” har bildats för Twitters policy.

Rädsla för slappare innehållspolicy

Musks övertagande har orsakat oro över en slappare innehållspolicy för de texter som får publiceras på Twitter och att förbjudna konton återinförs.

Risken för en plattform där det förekommmer omfattande desinformation kan få konsekvenser för demokrati och folkhälsa, varnar kritiker.

Under de följande tolv timmarna efter Elon Musks övertagande av Twitter ökade användningen av n-ordet med nästan 500 procent i jämförelse med det tidigare genomsnittet.

Forskare: Global ”incelkultur” kan bli farlig

En del experter befarar också att en tilltagande global så kallad ”incelkultur” kan provocera fram våldsdåd.

Närmare 1 000 referenser till kvinnohat och våldsamt agerande registreras varje dag på incelforum, rapporterar The Guardian.

Analyser av incel-rörelsen visade att onlinereferenser till att utöva våld och extremt förnedrande språk på incelforum är åtta gånger vanligare än 2016, när forskare först började spåra kvinnofientligt innehåll på internet.

Incel - en diffus ideologi med kvinnofientlig världsbild

Incel (från engelskans ”involuntarily celibate”, i ofrivilligt celibat) - ett begrepp som i mitten av 1990-talet användes i USA på internetforum för både män och kvinnor som levde i ofrivilligt celibat och som ville stödja varandra.

Rörelsen har senare kommit att omfatta främst män som anklagar kvinnor för att ha tagit makten i samhället.

Rörelsen är värdekonservativ och romantiserar i regel historiska epoker då kvinnor hade färre rättigheter.

Kvinnor beskrivs som mindre värda. Centralt inom incelrörelsen är tron på mäns överordning, traditionella könsroller och monogami.

Feminismens framväxt, kvinnans frigörelse och den sexuella revolutionen under 1960-talet har enligt incelrörelsen gagnat en liten grupp framgångsrika män, så kallade alfamän eller högstatusmän.

Rörelsen är delvis våldsbejakande och dess anhängare har kopplats till våldsdåd – dåd som har beskrivits som en hämnd för ofrivilligt utanförskap.

Källa: Nationalencyklopedin

Källor: The Washington Post, The Guardian, AFP