Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Minikärnkraftverken kan vara verklighet om några år – vi utredde var de skulle kunna placeras

så här kunde ett minikraftverk se ut.
Bildtext VTT:s syn på hur ett minikärnkraftverk skulle kunna se ut.
Bild: VTT

Byggandet av jättereaktorn Olkiluoto 3 är tretton år försenat och projektet har blivit mångfalt dyrare än beräknat. Många länder och energibolag begrundar nu möjligheterna att bygga små modulära kärnkraftsenheter.

Problemen med OL3-projektet är ett paradexempel på hur svårt och dyrt det är att bygga en stor kärnreaktor. Därför har intresset för småkraftverk – eller så kallade SMR-kraftverk – ökat. SMR står för small modular reactor.

Fortum meddelade nyligen att man utreder om det lönar sig att bygga mer kärnkraft i Norden, och att man tittar på både traditionella kärnkraftverk och små modulära enheter.

För närvarande finns små reaktorer bara i Kina och Ryssland, och den tekniken vill Fortum inte satsa på. Nu letar man efter bra alternativ för nordiska förhållanden.

Helsingfors energibolag Helen meddelade likaså tidigare i höstas att man överväger minikärnkraftverk i produktionen av fjärrvärme.

Serietillverkning gör kraftverken billigare

SMR-kraftverken bedöms vara lättare och billigare att bygga eftersom man kan utnyttja serietillverkade delar som byggs i fabriker och som levereras till byggplatsen som färdiga moduler.

De traditionella kärnreaktorerna är skräddarsydda med många unika byggmoment vilket gör dem dyrare och mer utsatta för förseningar av olika slag.

En person i skyddskläder tar ett foto inne i Olkiluoto 3.
Bildtext Olkiluoto 3-bygget är kraftigt försenat.
Bild: Veera Korhonen

De första minikraftverken borde vara i bruk om sju år

Forskningsprofessor Jaakko Leppänen vid Teknologiska forskningscentralen VTT utgår från Finlands klimatmål då han bedömer när minikraftverken kan bli verklighet.

– För att vi ska kunna påverka utsläppen av växthusgaser borde vi ha ett nätverk av SMR-kraftverk redan nästa årtionde. Det betyder att de första kraftverken bör vara i bruk redan vid decennieskiftet, säger han.

Enligt honom är den här tidtabellen realistisk eftersom många SMR-koncept redan är långt utvecklade.

– Det gäller särskilt kraftverk som baserar sig på rådande kärnteknik. Sådana skulle man kunna bygga ganska snabbt för kommersiellt bruk.

Var ska minikärnkraftverken byggas?

De små modulära kärnkraftverken lämpar sig bra för både produktion av värme och el, säger Leppänen. All energi kan inte omvandlas till el – resten av energin omvandlas till värme som förs in i fjärrvärmenätet.

Därför kan minikraftverk som producerar både el och värme endast byggas i närheten av de största städerna i vårt land, alltså städer med välutbyggda fjärrvärmenät, förklarar Leppänen.

Grafikbild där Hanaholmens kraftverk i Helsingfors står bredvid ett exempel på ett minikraftverk, för att visa skillnad på storlek (60-150m versus 8,5m i höjd).
Bildtext Visualiseringen visar ett exempel på hur stort ett minikärnkraftverk skulle vara jämfört med Helens kolkraftverk på Hanaholmen i Helsingfors. Exemplet baserar sig på det minikärnkraftverk som VTT för tillfället utvecklar.
Bild: Samuli Huttunen / Yle

Kärnkraftverk som enbart producerar el går att bygga var som helst, säger han.

Som jämförelse kan nämnas att de små kärnkraftverken skulle ha en effekt på några hundra megawatt, medan Olkiluoto 3 har en effekt på 1 600 megawatt.

Energiindustrin: Behovet av mer kärnkraft är stort

Det finns ett enormt behov av mera kärnkraft, intygar vind- och kärnkraftsexperten Annina Alasaari vid energibranschens intresseorganisation Energiindustrin. Hon räknar upp en lång rad orsaker:

– Då Fennovoimaprojektet i Hanhikivi föll uppstod ett hål på 1 200 megawatt i den finländska energiproduktionen. Det ryska energikriget har fått oss att inse att vi bör öka vår självförsörjningsgrad och på grund av kolneutralitetsmålet måste vi minska våra utsläpp.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -työmaan betoniasemat helmikuussa 2022.
Bildtext Fennovoimas avbrutna kärnkraftsbygge i Hanhikivi i februari 2022. Bild: Fennovoima.
Bild: Fennovoima Oy

Slutförvaringen av kärnbränsle en olöst fråga

Små kärnkraftverk som tillverkar både el och värme skulle också kunna hjälpa oss att reglera energiproduktionen allt efter efterfrågan och utbud, säger Alasaari.

Under blåsiga dagar produceras tillräckligt med el i Finland, men under dagar med stiltje behövs andra energikällor.

– Här skulle minikraftverken kunna vara en lösning till flexibel energiproduktion.

Men många frågor kvarstår att lösa. SMR-kraftverken producerar radioaktivt avfall på samma sätt som de traditionella kärnkraftverken, så slutförvaringen måste vara ordnad, säger hon.

yleiskuva - ydinjätteen loppusijoituskapseli ja sen kuparista valmistettu suojakapseli esillä vierailukeskuksessa.
Bildtext Det använda kärnbränslet i Olkiluoto slutförvaras i kapslar som har ett skal av koppar.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Artikeln är en översättning av Petteri Lindholms artikel Pienydinvoimalat ovat todellisuutta jo muutaman vuoden päästä – selvitimme, millaisiin paikkoihin niitä voitaisiin Suomessa sijoittaa. Översättningen och bearbetningen är gjord av Sara Langh.