Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde inrättas vid Gullkrona – 4 800 hektar skyddas

En flygbild av skärgården, med många gröna öar och grå klippor som badar i solsken
Bildtext Ett stort skyddsområde har grundats runt Gullkrona.
Bild: Jaakko Ruola / Baltic Sea Action Group

Egentliga Finlands NTM-central har inrättat Skärgårdshavets största privata marina skyddsområde på vattenområdet runt ön Gullkrona. Det skriver Baltic Sea Action Group (BSAG) och NTM-centralen i varsitt pressmeddelande.

Markägarna, alltså Gullkrona fiskelag, beslutade att grunda skyddsområdet redan i maj 2021. Nu har området fått en officiell skyddsstatus från Egentliga Finlands NTM-central. Gullkrona marina skyddsområde ligger i Pargas stad, söder om Nagu. En liten del av skyddsområdet hör till Natura 2000-nätverket.

I och med att området skyddas, förbjuds vattenbruk, upptagning av sand och andra aktiviteter som i hög grad påverkar havsbottnen. I området växer en ålgräsäng, och där blir det förbjudet att ankra. Under fåglarnas häckningstid gäller rörelseförbud runt öar där fåglar häckar.

Gullkrona marina skyddsområde är 4 800 hektar stort och därmed det största privata skyddsområdet i Skärgårdshavet. I genomsnitt är privata skyddsområden i Östersjön cirka 280 hektar stora.

– För oss har det alltid varit oerhört viktigt att respektera skärgårdens naturvärden och mångfald. Vi är mycket glada över att vi tillsammans med de andra delägarna har kunnat bidra till initiativet att bilda skyddsområdet. Jag hoppas att det här pilotprojektet funderar som exempel och inspirerar till att andra motsvarande skyddsområden bildas”, säger fiskelagsmedlemmen Irina Wahlström i ett pressmeddelande från BSAG.

Samarbete mellan olika aktörer

För att inrätta ett skyddsområde på privatägda vattenområden krävs det att alla markägare ger sitt godkännande. Alla bestämmelser angående naturskyddet och begränsningarna som införts har redan från början formats tillsammans med markägarna. Genom hela processen har man sett till att begränsningarna inte ska drabba lokalbefolkningen på ett orimligt sätt. Exempelvis fiske, jakt och byggande har inte begränsats, sägs det i pressmeddelandet.

Baltic Sea Action Group har koordinerat Gullkronas skyddsprocess, men själva skyddsansökan gjordes i fiskelagets namn. Man har från början gjort nära samarbete med Egentliga Finlands NTM-central, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral och Miljöministeriet.

Finlands, EU:s och FN:s gemensamma mål är att minst 30 procent av land- och havsområden ska vara skyddade senast år 2030. Det behövs även fler privata naturskyddsområden för att uppnå målet om att skydda 30 procent.

Diskussion om artikeln