Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Blir du utmattad av empati när du lyssnar på andra? Eller uppfattas du som en känslokall lyssnare?

Från 2022
Tre olika animerade figurer av vilka en gör anteckningar, en formar ett hjärta med sina händer och en tittar på klockan,
Bildtext När du blir medveten om olika sätt att lyssna på blir det också lättare för dig att förstå hur andra tänker.
Bild: Mikko Lehtola / Yle

När olika människor lyssnar på samma person kan det hända att de uppfattar helt olika saker av vad personen sagt. Testa här hur du själv är som lyssnare och fundera på om du kan utveckla dina färdigheter.

Artikeln och testet är översättningar av Yle Oppiminens artikel: Testaa, millainen kuuntelija olet.

Hur är jag själv som lyssnare? Hur skulle jag önska att man lyssnar på mig? De här frågorna uppmanar forskaren Sanna Ala-Kortesmaa oss att ställa oss om vi vill utvecklas som lyssnare.

Ala-Kortesmaa, som forskat i lyssnande, berättar att hon varje gång blir lika förvånad när hon märker hur olika människor uppfattar information som de tagit del av. Enligt Ala-Kortesmaa finns det flera olika förklaringar till det här, men en tydlig orsak är att olika personer har olika sätt att lyssna.

Enligt forskarna Kittie W.Watson, Larry L.Barker och James B.Weaver som forskat i kommunikation kan man indela lyssnare i fyra olika kategorier: Resultatinriktade, sakinriktade, empatiskt inriktade och tidsinriktade lyssnare.

en bild som tagits gebom ett fönster till ett café. Där inne sitter en grupp personer och diskuterar.
Bildtext Ditt sätt att lyssna behöver inte alltid vara likadant utan kan variera av olika orsaker.
Bild: Photo by Redd on Unsplash

Få av oss lyssnar på bara ett sätt, för vi använder olika metoder beroende på situation. Ofta brukar en metod ändå vara starkare än en annan beroende på våra personligheter och erfarenheter.

Yle Oppiminen gjorde ett test där du kan bekanta dig mig de fyra olika sätten att lyssna enligt Watsons, Barkers och Weavers klassificeringsmetod och efter en intervju med forskaren Sanna Ala-Kortesmaa.

Svara ärligt på frågorna. Det finns varken rätt eller fel svar och de olika sätten att lyssna på kan inte bedömas som bättre eller sämre. Däremot kan testet hjälpa dig att komma underfund med på vilket sätt du själv lyssnar och vid behov kanske förbättra din kommunikation.

Testa hur du är som lyssnare

I testet finns tolv frågor som du får svara på i tur och ordning. När du svarar ska du välja mellan fem olika alternativ från vänster till höger. Alternativen är: aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid.

Ditt resultat

Ditt yrke kan påverka din lyssnarstil

Forskaren Sanna Ala-Kortesmaa har testat The Listening Styles Profiles (LSP-16) på sina studerande och noterat hur mycket vårt sätt att lyssna påverkar vår interaktion med andra. Hon har noterat att över hälften av dem som studerar humanistiska ämnen hör till gruppen empatiskt inriktade lyssnare. Av dem som studerar tekniska ämnen är över hälften resultatinriktade eller sakinriktade lyssnare.

– Forskare vet inte om vårt sätt att lyssna härstammar från vår barndom eller om det är vår studieinriktning som påverkar hur vi lyssnar. Men det är en väldigt intressant fråga, säger Sanna Ala-Kortesmaa

Empatiskt inriktade lyssnare är ofta pratsamma och duktiga på small talk, eftersom de upplever att det är viktigt att man stärker interaktionen.

Samtidigt blir empatiskt inriktade lyssnare lätt överbelastade, eftersom det är ofta den här gruppen som på arbetsplatsen lyssnar på andras problem. För en empatiskt inriktad lyssnare kan det vara svårt att säga att man inte längre orkar lyssna på den andra.

När vi blir medvetna om olika metoder att lyssna, blir vi bättre på att förstå andras sätt att resonera.

Sanna Ala-Kortesmaa

Resultatinriktade lyssnare brukar under möten ofta ställa strikta och specifika frågor för att få veta vad som behöver göras för att uppnå resultat. En empatiskt inriktad lyssnare kan uppleva en sådan person som oförskämd och besvärlig, fast det bara handlar om olika sätt att kommunicera.

Sakinriktade lyssnare vill ha så detaljerad information som möjligt för att kunna försäkra sig om att det som sägs stämmer. Tidsinriktade lyssnare kan upplevas som otåliga, eftersom de är noggranna med tiden och låter också andra förstå hur viktigt det är att tider hålls.

en golden retriever tittar i kameran med lite trötta ögon blanden massa höstlov
Bildtext En empatisk lyssnare kan till slut bli ganska trött på att lyssna på allas sorger.
Bild: Photo by Celine Sayuri Tagami on Unsplash

Forskaren Sanna Ala-Kortesmaa poängterar att de olika sätten att lyssna varken är negativa eller positiva, utan mer situationsbundna. Men det är bra att vi är medvetna om skillnander i lyssnande för att kunna bli bättre på att förstå varandra.

– Det finns situationer där ett sätt att lyssna är mer effektivt än ett annat och när vi blir medvetna om skillnaderna blir vår kommunikation bättre och blir vänligare, säger Sanna Ala-Kortesmaa.