Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Grundämnen runt om oss – sex viktiga grundämnen att ha koll på

Texten grundämnen runt om oss.
Bild: Lars Kristian Skjetne / NRK

Guld, väte, kol, kväve, järn och syre. Titta på våra videoklipp och bli expert på några av våra viktigaste grundämnen.

Visste du att guld är så mjukt att man kan tänja ut ett gram så att det blir en tre kilometer lång tråd? Eller att väte är det grundämne som bildades först av alla? Kanske du visste att flygplansdäck i allmänhet pumpas med kvävgas istället för vanlig luft? Eller att havet består av syre till nästan 90 procent?

Allt detta och mycket mer får du veta i de videoklippen som presenteras i denna artikel!

Förstorad bild av en del av periodiska systemet
Bildtext Arkivbild på det periodiska systemet.
Bild: lucadp / Mostphotos

Guld

Guld är grundämnet som genom årtusendena har skapat mest habegär i människor, och som därför fortfarande ligger till grund för både en stor del av ekonomin och marknaden för dyrbara prylar. Guld är också mycket eftertraktat av industrin, för det har lysande egenskaper bland annat som elektrisk ledare och i och med att det är fantastiskt resistent mot korrosion.

Grundämnen runt om oss: guld - Spela upp på Arenan

Väte

Väte är det enklaste och mest grundläggande av alla grundämnen. Det är också universums vanligaste grundämne. När vi försöker skaka av oss vårt kolberoende så är väte också det grundämne som vi sannolikt kommer att försöka sätta in som ersättning. Då man bränner väte uppstår inga andra avgaser än vattenånga. Tyvärr krävs det en hel del energi till att framställa väte, det vill säga spjälka vatten till väte och syre, vilket är en utmaning som man jobbar hårt på just nu.

Grundämnen runt om oss: väte - Spela upp på Arenan

Kol

Kol är grunden för allt biologiskt liv på jorden. Utan kol skulle våra kroppar inte fungera, det är den viktigaste klossen i byggsatsen som är du och jag. Kol är den viktigaste ingrediensen i de organiska föreningarna. En organisk förening innehåller alltid kol, och oftast också väte, samt i varierande grad de övriga organiska ämnena (syre, kväve, svavel och fosfor). Men kolet har också blivit ett av våra största problem i och med att vi i flera sekler nu har grävt upp fossilt kol ur marken och släppt ut det i atmosfären via våra skorstenar och avgasrör. Och det är inte bra eftersom koldioxid är en växthusgas som driver den globala uppvärmningen.

Grundämnen runt om oss: kol - Spela upp på Arenan

Kväve

Kväve är, precis som kol, helt nödvändigt för livet på jorden. Bland annat för att det är den centrala beståndsdelen i aminosyrorna – proteinernas byggstenar. Växterna är beroende av kväve för att kunna växa, och trots att atmosfären består av 78 procent kväve, kan de flesta växter inte ta kvävet till godo direkt från luften. Därför behövs gödsel. Numera används huvudsakligen konstgödsel som framställs med den energislukande Haber-Boschprocessen som ofta drivs med naturgas. Vilket är ett problem sedan rysk naturgas har blivit aja baja.

Grundämnen runt om oss: kväve - Spela upp på Arenan

Järn

Järn är det viktigaste grundämnet ur industrins synvinkel eftersom det är vad man gör stål av. Men det är också superviktigt för allt liv, inklusive oss, eftersom det utgör nyckelkomponenten i hemoglobinet i vårt blod, som gör att vi kan andas syre.

Grundämnen runt om oss: järn - Spela upp på Arenan

Syre

Syre är universums tredje vanligaste grundämne näst efter väte och helium. Det är också den största enskilda grundämneskomponenten i jordskorpan, hela 49 procent av jordskorpan består av syre. Och så är ju syre bränslet som håller igång våra kroppar också. Plus allt annat som vi driver genom förbränning. Att brinna är ju uttryckligen att reagera med syre.

Grundämnen runt om oss: syre - Spela upp på Arenan