Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Jag accepterar inte längre att vara så otroligt viktig men ändå värdelös” – vi efterlyste berättelser från vårdpersonalens vardag

Personalbrist, för hög arbetsbörda, och en lön som inte motsvarar ansvaret. Vi frågade hur vardagen i vården ser ut. Nästan 80 procent har på allvar övervägt att säga upp sig det senaste året.

Svenska Yle ville veta hur vardagen ser ut för dem som just nu jobbar inom vården. Trivs de på jobbet eller har de övervägt att byta bransch?

Stapeldiagram som visar fördelningen mellan yrksegrupperna bland svaren på svenska Yles enkät till anställda inom vården

Totalt 266 personer svarade på enkäten och nästan 80 procent av dem har på allvar övervägt att säga upp sig. Över hälften svarade att de har kollegor inom samma enhet som sagt upp sig under det senaste året.

Dålig lön och för hög arbetsbörda

För låg lön, personalbrist, stress och dåligt ledarskap var de vanligaste orsakerna till att de svarande övervägt att säga upp sig. Flera skriver också att vaccintvånget för vårdpersonal fått dem att byta eller överväga att byta bransch.

Här följer några av de inskickade svaren:

”Tungt, dålig lön, fysiska smärtor, ouppskattat arbete av samhället. Utvecklingen ser inte ljus ut när inte finns personal. Jag har kämpat över 20 år med att det inte bara ska handla om grundvård, har lyckats få igenom en del saker, annars hade jag sagt upp mig tidigare.”

Inget funkar länge. Man uppskattas varken av chefer eller av klienter fast man gör sitt yttersta. Man känner sig inte nöjd med det man gör.

”Lönen borde höjas för alla och alla borde ha samma lön för samma arbete, inte ens det har vi just nu.”

”Dåliga arbetsförhållanden och mycket dålig lön! Välfärdsområdets chefers löner harmoniserades omgående men vårdpersonalen måste vänta. Det känns verkligen bittert.”

Graf som visrr hur stor andel av vårdpersonal i olika yrkesgrupper som har övervägta att säga upp sig

Det har nu gått en månad sedan lönetvisten inom vården fick sin lösning då vårdfacken Tehy och Super och arbetsgivarna inom kommun- och välfärdsområdena KT godkände riksförlikningsmannens medlingsbud.

Lösningen blev att sjukvårdarlönen ökar med 17 procent på fem år. Alla är ändå inte nöjda och i slutet av förra veckan kom nya rapporter om konflikter inom Tehy.

Svenska Yles enkät visar också tydligt att det bland vårdpersonalen finns ett utbrett missnöje.

”Respekten för yrket har sjunkigt. Tvångslag, dåligt betalt, och ett stort ansvar. Vi jobbar då andra firar högtider. Dåligt med pauser i skiftet, aggressiva patienter, otacksamma anhöriga. Listan kan göras lång.”

”Jag respekterar mig för mycket för att acceptera att vara så otroligt viktig men ändå värdelös.”

Tar sikte på jobb utomlands

De allra flesta som inte övervägt att säga upp sig anger som orsak att de trots allt trivs med sitt jobb, sina kollegor och med sina arbetstider. Ganska många uppger att de har för nära till pension för att byta. Ett vanligt svar är också att det finns jobb inom vården och att man behöver en trygg inkomst.

Många har funderat på att åka eller har redan åkt utomlands för att få jobba med sitt yrke, men med bättre lön:

”Jag är stolt över mitt yrke och tog examen för två år sedan. Sedan dess har det hänt så mycket. Jag funderar på att åka till Norge, men barnen och familjen behöver mig. Jag är bara rädd att bränna ut mig. Vi är för få på jobbet, det var inte så här dåligt före corona.”

”Jag har mitt drömyrke, och får jobba med det som jag anser vara min passion (förlossningsvård). Personligen trivs jag på min arbetsplats överlag, med min förman och speciellt mina kollegor. Trots detta överväger jag att säga upp mig, antingen för att jobba utomlands för bemanningsföretag, eller vidareutbilda mig.”

”Jag har redan skickat in min legitimationsansökan till Sverige och Norge. Börjar jobba där via bemanningsföretag när jag får pappren klara. Sjukvården i Finland intresserar inte längre. Det behövs mera än rejäl löneförhöjning för att jag ska komma tillbaka.”

”Om jag inte hade småbarn så skulle jag skriva ut mig från Valviras register och börja jobba någon vecka i månaden i Sverige eller Norge, där är lönen mycket bättre. Sista åren som sjukskötare i Finland har det känts som att vi är livegna slavar som inte får strejka och kan tvingas på jobb.

Coronan tog de sista krafterna

Många av de som svarat på enkäten lyfter också upp coronapandemin som en orsak till varför de överväger att lämna branschen.

”Coronan har tagit sista krafterna, vi går fortfarande med munskydd hela arbetsdagen och får sår bakom öronen och på kinderna. Vi är inklädda i plast från topp till tå. Arbetsgivaren säger att vi ska ta flera pauser för att dricka men vi hinner inte!”

”Ibland står vi också utan skyddskläder och försöker dra in minnessjuka patienter i isoleringsrum (när de har corona men inte kommer ihåg att de måste hållas på rummet). Det medför risk för vår egen hälsa.”

”Vårdpersonal är mig veterligen den enda yrkesgruppen man kan tvinga vaccinera sig, för alla andra i Finland är det frivilligt. Landet har tagit ifrån oss många rättigheter. Arbetet är inte värt det mera för den här dåliga lönen!”

Många orkar fortsätta tack vare kollegorna

Trots att majoriteten av de svarande upplever stress på jobbet, uppger flera att de orkar fortsätta tack vare god arbetsgemenskap. Flera nämner också att klienterna och människorna man träffar är det bästa med jobbet.

”När man för en minut hinner se, höra och finnas där för en annan människa, dela en stund i samhörighet. Dela ett skratt, en kram, ett leende. Det värmer hjärtat.”

”Jag trivs bra med mina kollegor och arbetet jag har. Trots att jag tycker att lönen är på tok för liten så känns steget till att lämna arbetskompisar och klienter alltför stort. Jag får ont i magen av bara tanken. Slutar jag blir det svårt att få tag på nytt folk och då lämnas mina klienter som mår dåligt utan hjälp en tid.”

”Trivs med mina arbetskamrater, trivs även med mitt jobb men vi är för lite personal, tung arbetsbörda och vi är nog mera värda att få bättre betalt”

En vårdassistent är ute med en boende på ett servicehem.

Nina Rönnberg ordnar bingo, bastar och dricker kaffe med seniorerna – nu är hennes jobb högt på den politiska agendan

Vårdassistenter som ska avlasta sjukskötare och närvårdare spelar en nyckelroll för att lösa vårdkrisen. Vi har träffat Nina Rönnberg som definitivt inte upplever att hon gör något skitjobb.