Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå hoppas på nya invånare och företag – största investeringen blir den nya vårdcentralen

Tegelbacken i Sjundeå från luften
Bildtext Sjundeå hoppas på närmare 6 400 invånare om några år.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Den nya social- och hälsovårdscentralen som Sjundeå bygger och som Västra Nylands välfärdsområde sedan ska hyra är kommunens största investering nästa år.

I början av juni godkände Sjundeå kommunfullmäktige vårdbygget på 24 miljoner euro. Den nya social- och hälsovårdscentralen byggs på tomten där Sjundeå svenska skola fanns före flytten till Sjundeå hjärta, det nya bildningscentrumet.

En nybyggd stor skola med många elever utanför dörren. Läsårsstart 2022 i Sjundeå.
Bildtext Sjundeå har satsat mycket på byggnader de senaste åren. Här är det senaste nybygget, Sjundeå hjärta, som inrymmer två skolor, bibliotek, ungdomskafé, rådgivning med mera.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Den nya vårdcentralen är Sjundeås största investering de närmaste åren.

Det här betyder att lånestocken stiger rejält. År 2021 var lånebördan i Sjundeå 3 386 euro per invånare, för i år väntas summan landa på 3 580 euro. Nästa år kommer lånebördan att stiga till 5 338 per Sjundeåbo.

Inför nästa år hoppas tjänstemännen att kommunen kommer vidare med att utveckla det nya bostadsområdet i Pickala-Marsudden. Planerna har ännu inte vunnit laga kraft på grund av besvär och överklaganden till förvaltningsdomstolen.

På Marsudden planeras ett nytt bostadsområde för mellan 600 och 800 invånare.

Nettoinvesteringarna landar nästa år på cirka 16,4 miljoner euro.

Sjundeåborna ”får” simhall och idrottslokaler

Sjundeå ska i fortsättning satsa mera på välmående och bildning. Det plus kommunalteknik blir alla kommuners primära uppgifter från och med nästa år.

Nu har kommunen kommit så långt i förhandlingarna med ägarna till det stängda, i folkmun så kallade Sjundeå bad, att man troligtvis kommer att hyra simhallen och idrottslokalerna i det stängda hotellet.

1970-talsbyggnad i brunt och beige.
Bildtext Scandic slutade i våras med hotellverksamheten i Sjundeå. Ägaren, Miina Sillanpää-stiftelsen har länge försökt sälja ”Sjundeå bad”.
Bild: Veronica Montén / Yle

Det betyder att Sjundeåborna och lokala idrottsföreningar får en simhall och andra möjligheter att idka välmående.

Mera personal till välmående och bildning

I och med att vårdpersonalen i Sjundeå blir anställda av Västra Nylands välfärdsområde, minskar personalen i Sjundeå från 299 till cirka 211 årsverken nästa år.

Från grundtrygghetssektorn minskar personalen med drygt hundra årsverken, men Sjundeå planerar i stället anställa mer personal till bildningen och till det nya ansvarsområdet som går under namnet välmående.

Inom bildningen finns det behov av flera småbarnspedagoger.

Fortsatt inflyttning till Sjundeå

Sjundeå kommun hoppas att människor fortsätter flytta till kommunen, som i slutet av fjolåret hade 6 198 invånare. Sjundeå har faktiskt vuxit i invånarantal under hela 2000-talet. Framtill år 2026 hoppas man att Sjundeå kommer att ha närmare 6 400 invånare.

Däremot ser det i nuvarande elevprognoser ändå ut som att ungdomarna blir färre. Den största minskningen syns i Sjundeå svenska skola.

Den nya kommunalskatten ska stå för drygt hälften av alla utgifter

Skattesatsen i Sjundeå föreslås nästa år bli 8,61 procent. Det här kan låta väldigt lite jämfört med årets 21,25 procent, men det gäller att komma ihåg att statsskatten i stället höjs i motsvarande grad, kanske till och med lite mer.

Fastighetsskatten i Sjundeå föreslås bli oförändrad.

– Vi räknar med inflyttning och mera företagsamhet, säger Sjundeå kommuns ekonomichef Antti Loisa.

Antti Loisa utanför Sjundeå kommunhus.
Bildtext Sjundeås ekonomichef Antti Loisa säger att det finns många frågetecken med budgeten på grund av rådande världsläge.
Bild: Privat

Kommuninvånarnas skattepengar kommer att stå för drygt hälften, 56 procent, av Sjundeås utgifter.

Statsandelarna kommer att minska och kommer att bli något mindre än åren före pandemin, då alla kommuner fick mera pengar av staten i form av så kallat coronastöd.

Utmanande att göra upp budget

Varje gång som radio och press bjuds in för att ta del av kommunernas budgetplaner, brukar ekonomicheferna och kommundirektörerna säga att det har varit en utmaning att planera det kommande året i siffror.

I år är inget undantag och den främsta orsaken beror förstås på de stora förändringarna inom social- och hälsovården.

Men också små kommuner som Sjundeå påverkas av världsläget, som kriget i Ukraina, den stigande inflationen och höjda energipriser och räntor.

Sjundeås ekonomichef Antti Loisa talar också om den ”nya världsordningen” som finns inskriven som en osäkerhetsfaktor i Sjundeås budget för 2023.

– Det finns många frågetecken som är svåra att förutse. Frågan är också om arbetslösheten stiger i och med en trolig lågkonjunktur, säger Antti Loisa.

Arbetslösheten är låg i Sjundeå, drygt sex procent. Den har alltid varit lägre i Sjundeå än i medeltalet i Nyland, säger Loisa.

Nästa år hoppas man landa på ett litet överskott (44 203 euro), eller nära nollbudget, det vill säga att inkomster och utgifter går jämnt ut.

– Det gäller att noga hålla koll på utgifterna, säger ekonomichefen Antti Loisa och använder det finska uttrycket ”tiukka menokuri”.

Sjundeå kommunstyrelse behandlar budgeten för nästa år på sitt möte i kväll (31.10) och kommunfullmäktige fattar sitt beslut om budgeten den 14 november.

Diskussion om artikeln