Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Den som både är coronavaccinerad och haft covid-19 har ett utmärkt skydd mot allvarlig sjukdom i åtminstone ett år

Från 2022
Uppdaterad 01.11.2022 14:50.
coronavaccin
Bild: Petri Niemi / Yle

Du kan också ha ett gott skydd av att endast ha vaccinerat dig mot covid-19, eller genom att ha insjuknat.

Studier visar att coronavaccinerna ger ett gott och ganska så långvarigt skydd mot allvarlig covid-19.

Det betonade överläkaren och vaccinexperten Hanna Nohynek vid en presskonferens som Institutet för hälsa och välfärd (THL) höll på tisdagsförmiddagen.

Det har inte visat sig ha någon större skillnad om det handlar om det första coronavaccinet mot den ursprungliga Wuhan-coronavirusvarianten eller ett nyare vaccin som är skräddarsytt specifikt mot omikronvarianter.

En nyss publicerad metaanalys – alltså en studie som kombinerar flera andra studier – visar dessutom att hybridskyddet mot allvarlig sjukdom är ännu högre.

Med hybridskydd menas det skydd man har om man både har coronavaccinerats och har varit sjuk i covid-19. Det skyddet mot allvarlig sjukdom har visat sig hållas på minst 95 procent i åtminstone 12 månader.

– Troligen minskar skyddet inte heller särskilt snabbt efter det, säger Nohynek.

Hon tillägger dessutom att man också kan ha ett bra skydd endast genom att ha varit sjuk i covid-19.

I maj månad hade ungefär 50 procent av befolkningen i arbetsför ålder bevisligen haft covid-19, enligt antikroppstester som hälsomyndigheten gjorde då. Bland yngre är andelen insjuknade högre och bland äldre än den lägre.

65-plussare och riskgrupper kan få boosterdos nu

För personer som är över 65 år eller hör till en riskgrupp är det ändå viktigt att uppdatera sitt skydd nu i höst eller vinter, för de löper överlag större risk när de insjuknar i covid-19.

De här grupperna kan från och med den här veckan få en boosterdos, oberoende i vilken kommun de bor. Hittills har det getts 93 000 boosterdoser coronavaccin i Finland. Man kan också få influensavaccinet samtidigt och myndigheterna rekommenderar att äldre också tar det.

60 procent av de som är 65 år eller äldre har hittills fått minst fyra doser coronavaccin.

Friska finländare i arbetsför behöver däremot inte ta en ny dos coronavaccin under den närmaste tiden om de har vaccinerats tidigare, till exempel med tre doser.

– Läget är just nu på det här viset. Men situationen kan förändras om det kommer en helt ny variant. Vi följer med läget hela tiden. Hittills har ändå skyddet mot allvarlig sjukdom hållits på en god nivå mot alla coronavirusvarianter, påpekar Hanna Nohynek.

Hon tillägger också att det ur immunologisk synvinkel inte är vettigt att vaccinera folk alltför ofta. Skyddet blir högre om det till exempel har gått minst ett halvt år mellan infektion och vaccination.

Att vaccineras en kortare tid efter infektion ger också en positiv effekt, men den är mindre.

THL: Politik och inte vetenskaplig fakta

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sa förra månaden att hon önskar att också personer i arbetsför ålder så snart som möjligt borde kunna få en ny dos coronavaccin.

Otto Helve som är ny hälsosäkerhetschef på Institutet för hälsa och välfärd avfärdar ändå det här. Han påpekar att vi i Finland alltså har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, på befolkningsnivå.

– När tankar om att utvidga vaccinationerna kastas fram i offentligheten så har de ofta byggt på uppfattningen att vi inte har ett gott skydd mot covid-19. Vi vill ändå betona att vaccinskyddet är utmärkt. I nuläget finns inga skäl att börja vaccinera fler grupper än de som nu är berättigade till att ta en boosterdos, påpekar Helve.

Porträtt på Otto Helve.
Bildtext Otto Helve betonar att det är viktigt att utgå från det vetenskapliga studier har kommit fram till.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Fler fall, men inte så allvarligt läge på sjukhusen

Undervarianten till omikron BA.5 är fortfarande den coronavariant som är allra vanligast – den står för nästan alla nya fall just nu. Den har varit mycket vanlig ända sedan i mitten av juli här i Finland.

Till exempel BF.7-varianten har ännu inte spridit sig i Finland särskilt mycket. Vi har haft BA.2 tidigare i Finland, liksom också BA.5 och det skyddar troligen i viss mån mot BF.7, påpekar hälsomyndigheten.

Antalet nya bekräftade coronafall ökade under början av hösten. De officiella siffrorna över antalet coronafall säger ändå inte så mycket om coronaläget i nuläget.

Det som är viktigare är hur många coronapatienter det är på sjukhus – sådana som är där på grund av covid-19. Det antalet har inte ökat avsevärt under de senaste veckorna.

Däremot är många av patienterna på sjukhus där av andra orsaker, och så har man i förbigående lagt märke till att flera av dem dessutom har covid-19. Fallen har oftast varit relativt lindriga.

Coronadödsfallen i Finland har överrapporterats

THL:s ledande expert Sirkka Goebeler uppgav tidigare för Yle att åtminstone 40 procent av de dödsfall som har registrerats som coronadödsfall inte slutligen har visat sig vara dödsfall som berodde på coronaviruset.

I Finland hade det i slutet av förra veckan skett drygt 6 568 officiella coronadödsfall. Den här siffran, som publiceras ganska snabbt, bygger ändå på alla de dödsfall som har skett inom 30 dagar efter ett positivt coronatest. Det är så coronadödsfall brukar statistikföras i de flesta länder.

I Goebelers enhet kollas alla dödsattester i Finland innan de far vidare till Statistikcentralen.

Medianåldern bland de som har dött av covid-19 har visat sig vara 85 år (88 år bland kvinnor och 83 år bland män).

Viktigt att ta vaccinet och att skydda sig mot smitta

Att vara ovaccinerad är fortfarande en riskfaktor när det gäller coronadödsfall. Redan en enda vaccindos minskar avsevärt risken för allvarlig sjukdom.

Institutet för hälsa och välfärd betonar att det är viktigt att minska smittfall genom att stanna hemma om man har influensasymtom, eller om ett självtest eller PCR-test har visat att man har covid-19.

Man kan minska sin risk att smittas av covid-19 genom att undvika folksamlingar och genom att använda munskydd. Att inomhusutrymmen man befinner sig i är tillräckligt ventilerade spelar också en stor roll.