Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Anmälan mot ÅU:s chefredaktör tog Vänsterförbundet i Åbo på sängen: ”Jag ville diskutera tillvägagångssätt, inte stoppa artikeln”

Uppdaterad 02.11.2022 10:23.
Mirka Muukkonen
Bildtext Mirka Muukkonen, fullmäktigeordförande för Vänsterförbundet i Åbo.
Bild: Arash Matin / Yle

Vänsterförbundets blivande biträdande borgmästare i Åbo, Mirka Muukkonen, ser allvarligt på de beskyllningar som har riktats mot partiet i samband med den anmälan som gjorts mot ÅU:s chefredaktör Tom Simola.

– Jag anser att det är en mycket allvarlig beskyllning att påstå att jag som partiets fullmäktigeordförande på något sätt försökt påverka den fria pressen i vårt land, säger Muukkonen. Dessutom förstår jag inte ens hur det skulle vara möjligt för en lokalpolitiker som mig själv.

Muukkonen medger att hon ofta diskuterar och för dialog med tidningar och journalister då det gäller olika uppslag. Men tar starkt avstånd från de beskyllningar som nu dykt upp i samband med den anmälan som personalen vid tidningen Åbo Underrättelser har gjort mot sin chefredaktör.

– Artikelserien som beskrev en av våra partimedlemmar och hens beteende diskuterades inom fullmäktigegruppen men ledde inte till några åtgärder, säger Muukkonen. Då tidningens journalist kontaktade mig blev jag överraskad över det sätt intervjun gjordes på och tog därför kontakt med Tom Simola.

Muukkonen preciserar att hon kände att intervjun gjordes på ett bryskt sätt och att den artikelserie som redan tidigare hade publicerats i ÅU om en enskild ledamot i Vänsterförbundet hade gjorts delvis ensidigt.

Därför kontaktade hon tidningen och chefredaktör Tom Simola.

– Jag ville helt enkelt fråga om det här är tidningens agenda eftersom det blev oskäligt mycket publicitet om en av vår enskilda partimedlem.

Du tänker inte att det kunde tolkas som att du ville påverka tidningens agenda?

– Jag har inga som helst möjligheter eller önskemål att påverka hur tidningarna och landets fria press sköter sitt jobb, säger Muukkonen. Det känns befängt att tro att jag som lokalpolitiker ens skulle ha möjligheter och verktyg att göra något sådant.

Vänsterförbundets ballonger.
Bildtext Vänsterförbundet har alltid hållit pressetiken och den fria pressens roll högt i kurs.
Bild: Yle/Jonna Nupponen

Muukkonen betonar att Vänsterförbundet i olika sammanhang ofta lyft fram hur viktigt det är att ordet är fritt och hur viktiga våra finländska medier är ur ett demokratiskt perspektiv.

– Jag värnar väldigt mycket om relationerna till medier och jag diskuterar gärna upplägg och olika ärenden, säger Muukkonen. Vad en tidning väljer att göra och hur de hanterar sin journalistik är helt och hållet deras ensak.

Viktigt att ärendet behandlas grundligt

Om Muukkonen ser något positivt med det hela är det att saken nu utreds grundligt.

– Ifall vi som parti tillfrågas om något så är jag mer än gärna villig att kommentera saken, säger Muukkonen. Det är en viktig principiell fråga och gör säkerligen alla parter gott att diskutera öppet om det som lett till den här situationen.

Muukkonen tror inte att den anmälan som gjorts mot chefredaktören vid Åbo Underrättelser på något sätt kommer att påverka Vänsterförbundets verksamhet i Åbo.

– Nej, enligt mig har vi inte gjort något fel och jag ser heller inte att det finns saker som vi borde ändra på. Vad skulle det i så fall vara?

Vänsterförbundet tar starkt avstånd från beskyllningarna kring ÅU-fallet

3:24

Artikeln uppdaterad 2.11 klockan 10.20 med en preciserad kommentar av Muukkonen och hur hon kände att intervjun gjordes.

Diskussion om artikeln