Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stadsstyrelsen: Alla ska få kommentera Raseborgs nya skogsplan

En avverkad skog, tallar står kvar glest. Marken är bearbetad. Solen skiner
Bildtext Skogsplanen avgör i mångt och mycket hur stadens skogar mår och ser ut. Den nya planen ska gälla i tio år. Hur mycket staden under en tioårsperiod avverkar och hur man gör det får konsekvenser också längre in i framtiden. Arkivbild från Ekenäs 2020.
Bild: Yle / Pia Santonen

Politikerna i stadsstyrelsen behandlade i måndags (31.10) två idéer om hur natur och klimat bäst kunde uppmärksammas i den nya skogsplanen som nu utformas.

Det är inte ändamålsenligt att göra upp en separat miljöplan då Raseborgs nya skogsbruksplan görs upp. Det konstaterar Raseborgs stadsstyrelse som svar på föreningen Raseborgs Naturs initiativ. Föreningen vill att staden beaktar naturvårdshänsyn då planen görs upp.

Staden säger vidare i sitt svar att skogsbruksplanen ska göras i samarbete med miljöförvaltningen.

Kommentarer samlas in på stadens webbplats

Planförslaget ska dessutom ställas ut för kommentarer på stadens hemsidor och där ska också expertis få möjlighet att ge utlåtanden.

Stadsstyrelsen gav också ett liknande svar på en fullmäktigemotion om att säkerställa en skogsbruksplan som beaktar biodiversiteten, kolsänkorna och rekreationsvärdena i stadens skogar. De grönas Ira Donner var första undertecknare för motionen.

Stadsstyrelsen konstaterade 31 oktober att Raseborgs Naturs invånarinitiativ är slutbehandlat. När det gäller Donners motion är det däremot fullmäktige som har det sista ordet.

Raseborg äger flera tusen hektar skogar

Raseborgs stad äger närmare 4 000 hektar skog. Staden ska nu göra upp en plan för hur de här skogarna ska skötas i tio år framöver och planen ska godkännas av stadsfullmäktige nästa år.

Miljö- och byggnadsnämnden hade tidigare efter omröstning föreslagit att experter på biodiversitet och kolsänkor bör höras då den kommande skogsvårdsplanen i Raseborg görs upp. Det förslaget gick inte vidare till stadsstyrelsen efter att ha varit uppe i tekniska nämnden.