Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Trafiken i Kaskö hamn fördubblas om Metsä Boards kartongfabrik blir av

Ett fartyg lastas i Kaskö hamn.
Bildtext Idag är det främst träindustrin som använder hamnen i Kaskö. Men transport av vindkraftskomponenter inleds snart och även containertrafik kan vara aktuell i framtiden.
Bild: Juho Teir / Yle

Investeringar på upp till sex miljoner euro är att vänta i Kaskö hamn. Kanske till och med mera ifall den planerade kartongfabriken blir av.

Det behövs mera lagerutrymme och kanske också fler kajplatser i Kaskö hamn ifall Metsä Board går vidare med sina planer på en kartongfabrik i staden.

Enligt hamnens vd Patrik Hellman skulle trafiken i hamnen öka betydligt i och med en fabriksetablering.

– Man talar om en miljon ton extra material som ska gå ut över hamnen. Det vill säga det är dubbelt upp vad vi just nu transporterar här. Det är verkligt betydande mängder och viktigt på många sätt, konstaterar Hellman.

Metsä Boards representanter har besökt hamnen och fått se vilka möjligheter där finns.

– De fick med sig en massa material av oss så att de kan fortsätta planera. Förhandsplaneringen har nu startat. Jag väntar på att de tar kontakt och vi börjar jobba tillsammans för att se vad hamnen kan erbjuda.

– Redan i det här skedet vet jag att man vill ha mer effektiv hantering i hamnen och man behöver också mera lagerutrymme. Vi talar om 21 000 ton i veckan som ska lagras så nära kajen som möjligt.

Målet är över två miljoner ton i frakt

Tillväxten i hamnen har varit på en god nivå de senaste åren, men just nu ligger man i en liten svacka på grund av världsläget.

– Vi är ner med 25 procent från fjolårets rekordår. Vi hoppas att det här är en övergående sak. Materialflödena har ändrat på grund av olika saker som har med Ukraina att göra. Men det är inte en direkt orsak utan det är kundernas prioriteringar för hur de styr materialflöden som har gjort att vi ligger lite nere, konstaterar Hellman.

En man med en neongul jacka står vid en byggarbetsplats.
Bildtext Utfarten från hamnen görs om för att möjliggöra smidigare transporter av vindkraftskomponenter.
Bild: Juho Teir / Yle

Men redan nästa år tror Hellman att tillväxttakten kommer att öka och att de kommer tillbaka till den nivå de var på ifjol, det vill säga nästan 1,3 miljoner ton. Men målet är ännu högre ställt.

– Jag skulle säga att tidigast 2025 så är vi på den nivån som vi har siktat på, det vill säga 1,5–1,6 miljoner ton och sedan när fabriken startar så är vi uppe över två miljoner ton. Då har vi nått målet.

Miljoninvesteringar på kommande

Något som är på gång redan nu är transporten av vindkraftskomponenter via hamnen. En vindkraftpark med 56 vindmöllor ska byggas i Pjelax i Närpes och komponenterna dit transporteras via Kaskö hamn.

– Det är viktigt att vi har trafik över hamnen, det må vara vilken trafik som helst. Det är ju en inkomstkälla. Det är klart att vi satsar på det här just nu. Vi aspirerar ändå inte på att bli en vindkraftshamn utan det här är ett tillägg i produktmixen vi har, säger Hellman.

Enligt Hellman är ytterligare två vindkraftprojekt aktuella för transport via Kaskö hamn, men inga kontrakt är ännu underskrivna.

– Vi blir tvungna att utöka förvaringsområdena med 3-4 hektar, men det är lite oklart när vi startar det här. Det är under planering ännu. Vi måste se till att vi får de här kontrakten, så vi inte investerar i onödan.

Hur stora investeringar är det frågan om?

– Allt mellan tre och sex miljoner euro och till och med mera. Vi känner ännu inte till vad Metsä Board behöver för den eventuella kommande fabriken. Det kan stiga långt över det.

Som bäst bygger man också en ny utfart till väg 67 så att det är lättare att transportera vindkraftskomponenterna.

Industriell boom i Sydösterbotten

Utöver Metsä Boards planer håller Hellman även ögonen på vätgasanläggningen som planeras i Kristinestad.

– Om den här fabriken kommer så är det fantastiskt, då har vi en industriell boom här i Sydösterbotten som det kanske aldrig varit tidigare. Det kommer att generera mycket jobb och ekonomiskt uppsving på alla sätt.

Han är inte orolig ifall djuphamnen vid industriområdet på Björnön i Kristinestad börjar användas mer i och med en vätgasanläggning.

– Jag tycker det är bra ifall hamnen i Kristinestad börjar användas. Det är en bra hamn med en djup farled och det är jättebra om den kommer i användning.

Kan hamnen i Kaskö dra någon nytta av vätgasanläggningen?

– Det är svårt att säga i det här skedet. Om den byggs nära hamnen på Björnön i Kristinestad så är det nog den hamnen de kommer att använda för transporter i så fall. Men det kan finnas andra synergieffekter. Vi får se.

Diskussion om artikeln