Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det här blir sista vintern med båtförvaring i Hammars

Från 2022
Uppdaterad 02.11.2022 13:33.
Övertäckta segelbåtar på en parkeringsplats.
Bildtext Vinterförvaringen av båtar finns på parkeringsplatsen i hamnen.
Bild: Hanna Othman

Vinterförvaringen av båtar ska bort från småbåtshamnen i Hammars i Borgå. Staden tar vinterförvaringen ur bruk från och med vintersäsongen 2023–2024.

Det beslöt stadsutvecklingsnämnden på tisdagskvällen.

Staden har fyra andra områden för vinterförvaring av båtar. De som mister sin vinterförvaringsplats i Hammars ska frågas vart de vill flytta sina båtar.

Stadsutvecklingsnämnden beslöt också att den plogade delen av strandområdet bör vidgas och att man ska försöka hitta alternativ för att utöka antalet parkeringsplatser för bilar.

Orsaken till att vinterförvaringens vara eller icke vara från början blev aktuellt var att flera personer som vill ha bort vinterförvaringen kontaktat staden. De anser att båtförvaringen tar upp parkeringsplatser som behövs för bilar samt att den förfular miljön och påverkar trivsamheten negativt.

Det finns sammanlagt 16 vinterförvaringsplatser för båtar i Hammars. De står på parkeringsplatsen invid restaurangen i hamnen.

Det var redan i mars som kommunteknikchef Kari Hällström tog ett tjänsteinnehavarbeslut om att avveckla vinterförvaringsområdet. Staden hade missat att höra båtägarna, så beslutet omprövades i augusti.

Därför vill båtägarna ha kvar vinterförvaringen

Det finns sammanlagt 16 vinterförvaringsplatser för båtar i Hammars. Båtplatsinnehavarna gavs möjlighet att säga sin åsikt i saken och sex personer lämnade in bemötanden inom utsatt tid.

Båtägarna påpekade bland annat att det alltid funnits båtar vid stranden och att den korta transportsträckan leder till mindre trafik. Dessutom är brandsäkerheten bättre än på andra stora vinterförvar, och risken för ofog är mindre eftersom området är upplyst och ligger mitt i byn.

Båtägarna konstaterade vidare att det finns både service och utrustning på platsen, så som en båtramp och en mack. Stadens övriga vinterförvar lämpar sig inte för större båtar eftersom farlederna inte är tillräckligt djupa, men i Hammars går det bra att ta upp segelbåtar och andra större båtar.

Vidare konstateras det i bemötandena att parkeringsproblemen som förekommer sommartid inte kan lösas genom en ökning av antalet parkeringsplatser vintertid.

Båtägarna hördes och Hällström gjorde ett nytt tjänsteinnehavarbeslut med ungefär samma innehåll. Stadsutvecklingnämnden använde sin övertagningsrätt och diskuterade beslutet på sitt möte i början av september.

Nämnden ansåg då att man borde vidga den plogade delen av strandområdet och försöka hitta alternativ för att öka antalet parkeringsplatser för bilar, men de ville inte stoppa avvecklandet av vinterförvaringen. Nämnden beslöt också att man vill höra grannarna.

Båtar vid Hammars småbåtshamn i Borgå.
Bildtext Småbåtshamnen i Hammars. Arkivbild från augusti.
Bild: Maria Strandvik / Yle

Nu har alltså grannarna hörts och Stadsutvecklingsnämnden behandlade ärendet en sista gång.

– Visst diskuterade vi mycket, men vi beslöt enligt förslaget, så hade vi tidigare kommit överens om att gå vidare. Nu var det egentligen frågan om ifall vi också kan få fler parkeringsplatser för bilar, och så ville vi höra grannarna. Nu har båda parterna hörts och deras synpunkter beaktats.

Det säger Silja Metsola (Saml.) som är vice ordförande i stadsutvecklingsnämnden.

Därför vill grannarna ha bort vinterförvaringen

Efter att båtägarna sagt sitt ville man också höra båtförvaringens rågrannar. Alla tre skickade in sina bemötanden inom utsatt tid.

En granne anser att vinterförvaringen av båtar inte passar intill en nationalpark och att underhållet och rengöringen av båtarna är skadligt för miljön. En annan granne tycker att presenningskonstruktionerna över båtarna förfular landskapet och att vinterförvaringen är till förfång för trafiken på vintern.

Den tredje grannen nämnde att presenningarna för oljud när det blåser hårt och att slipdamm från underhållet av båtarna sprids i närområdet. Grannen säger också att det finns för få parkeringsplatser.

Metsola nämner flera orsaker till att man valde att ta bort vinterförvaringen. Till exempel skulle det inte ha varit självklart att personerna som nu har vinterförvaringsplatser i Hammars skulle ha fått behålla dem även om vinterförvaringen skulle ha fått bli kvar eftersom platserna då borde ha sökts och delats ut på nytt.

Metsola påpekar att bara 70 procent av vinterförvaringsplatsern i Sakta farten är i användning, så där finns utrymme.

- När det gäller grannarnas åsikter så oroades jag åtminstone själv av hur slipdammet och kemikalierna från båtarna påverkar jordmånen och vattnet, säger Metsola.

Hon säger också att vinterförvaringen av båtar inte alltid funnits i Hammars, utan den kom dit på 1980-talet.

- Stranden i Hammars har börjat användas också för annat rekreationsbruk än bara båtar, vilket måste beaktas. Man måste också tänka på företagsverksamhet, företagaren på restaurangen, säger Metsola.

Att det behövs fler parkeringsplatser för bilar i hamnen är något som tas upp gång på gång i samband med vinterförvaringen, eftersom vinterförvaringen äter upp en del av parkeringsplatserna. Båtägarna har påpekat att det ju är mest folk i rörelse på sommaren, men enligt Metsola behövs det fler parkeringsplatser också vintertid då folk vill ge sig ut på isen.

- Om bilarna parkeras längs gatan så måste man beakta att gatorna är ganska smala och räddningsverket måste kunna komma fram, säger Metsola.

Diskussion om artikeln