Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”Kan vi komma? Finns det el, vatten och toaletter?” – Ingå vill kunna svara företag som frågar var de kan ordna festival eller öppna kiosk

Helikopterbild av Ingå gästhamn och kommunhus
Bildtext Ingå planerar så stopporna yr. Flera olika typer av planer för centrum görs upp på samma gång och allt påverkar allt. Arkivbild från 2019.
Bild: YLE / Linus Westerlund

När företag frågar var i kyrkbyn det går att ordna evenemang, vill Ingå kunna göra snabba beslut och erbjuda färdiga paket.

Ingå hoppas i framtiden kunna göra snabba och välmotiverade beslut när företag hör sig för om var i kyrkbyn det går att ordna olika typer av evenemang. En bättre plan för sådana situationer är nu under arbete. Samtidigt ska kommunen lösa frågan om var det går att ordna större evenemang.

Båtar vid en båthamn en höstmorgon, på havet syns lite dimma som stiger upp.
Bildtext Småbåtshamnen i Ingå utvidgar. Det är en av sakerna som kräver nya planer för allt det övriga som finns och sker i kyrkbyn.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Ingå centrum förändras i rask takt då det nya bostadsområdet Ingåstrand tar form och småbåtshamnen utvidgar. Kommunen ser också över sina parkeringsområden samt sina park- och grönområden i centrum och hoppas att vid sidan av allt annat skapa bättre förutsättningar för gång och cykling. Alla de här planerna är kopplade till och beroende av varandra.

Ingå vill erbjuda företagen färdiga paket

Samtidigt har kommunen märkt att det finns ett tydligt behov av platser för olika typer av evenemang, också större evenemang som musikfestivaler.

Kommunen borde kunna ge snabba, tydliga och konkreta svar när någon frågar var man kan ordna en festival, var det går att ha en kiosk eller annan försäljningsplats, var det finns el, vatten, toaletter och inkvartering.

För att hålla i och styra planeringspusslet och undvika tidskrävande och alltför improviserade svar har kommunen i höst jobbat med det de kallar utvecklings- och användningsplan för centrumområdet.

En karta som visar var olika evenemang och försäljningspunkter kunde finnas i Ingå kyrkby.
Bildtext Kommunen har kartlagt platser för evenemang och företagsverksamhet. Ett område för större evenemang kunde finnas mellan västra åstranden och Lilludden. Ett annat är ritat in på museifältet norr om hembygdsmuseet. Också på båda sidorna av ån har plats för evenemang ritats in. Bild ur planen som ännu inte är slutlig.
Bild: Ingå kommun

Kommunen hoppas i framtiden kunna erbjuda företags- och evenemangsplatser med faciliteter som färdiga paket.

En förutsättning för evenemangsverksamhet är också att det finns ett attraktivt, stort, öppet område med närhet till teknik. Platsen måste också ha ett bärande botten som hålls torrt.

Kommunen har kartlagt platser för evenemang och företagsverksamhet. Ett område för större evenemang kunde finnas mellan västra åstranden och Lilludden. Ett annat är ritat in på museifältet norr om hembygdsmuseet. Också på båda sidorna av ån har plats för evenemang ritats in. Enligt kommundirektören är det viktigt att utnyttja mervärdet och stämningen som närheten till havet ger.

Tekniska: En allmän toalett kan kosta 100 000 euro

Tekniska nämnden tog i tisdags (1.11) ställning till utvecklings- och användningsplanen. Nämnden konstaterade icke överraskande att det för tekniska sektorns del handlar om de fysiska faciliteterna och processerna med lov och tillstånd.

”Den viktigaste faciliteten är el. Kommunen kan ordna el från sina elskåp till de flesta områdena i centrum. Många aktörer behöver dock kraftström, vars tillgänglighet är sämre. Det är inte ekonomiskt förnuftigt för kommunen att upprätthålla stora elanslutningar på centrumområdet”, står det tekniska nämndens utlåtande.

Tekniska nämnden påtalar också behovet av toalett.

”På området saknas en wc-byggnad för livsmedelsförsäljare. Kommunen borde överväga att bygga en allmän wc-byggnad med tanke på hamnområdets utveckling och trivsel.”

Nämnden uppskattar att kostnaden för en allmän toalett till mellan 40 000 och 100 000 euro.

Arbetet med både de olika delplanerna och den övergripande planen fortsätter i Ingå. I december kanske det ordnas en aftonskola för fullmäktige.

Diskussion om artikeln