Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skåldöbor säger ja till bro i stället för färja: ”Vårt liv skulle underlättas otroligt mycket”

Skåldö färja i skymningen.
Bild: Maria Wasström

För tillfället görs nya utredningar om vad en bro skulle kosta och om det finns andra alternativ.

Skåldöborna är redo för en bro istället för färjan. Det intrycket fick man åtminstone på invånarträffen som ordnades igår (1.11.2022) på Skärhalla på Skåldö.

Syftet med mötet var att höra Skåldöbornas och andra sakägares åsikter beträffande ett eventuellt brobygge. Det är en del av den planering som Närings-, trafik- och miljöcentralen nu gör som underlag för ett eventuellt framtida brobeslut.

Ett femtiotal Skåldöbor, näringsidkare och fritidsbor slöt upp för att få höra hur långt planerna framskridigt och hur processen nu går vidare.

Alexander Biström
Bildtext Alexander Biström tycker det är dags att byta ut Skåldöfärjan till en bro.
Bild: Maria Wasström

– Det är positivt om det byggs en bro, säger Alexander Biström som har ett byggföretag på Skåldö.

En bro skulle förkorta restiden mellan Skåldö och Ekenäs. En bro skulle också göra livet lättare både för de anställda och för transporter mellan fastlandet och skärgården.

– Många transportfirmor lägger till en avgift om de måste ta färjan över. Det medför extra tid och det är tid som kostar, säger Biström.

En färja som står är till ingen nytta

En bidragande orsak till att många Skåldöbor nu verkar önska sig en broförbindelse är att färjan under de senaste åren tampats med en del problem.

Det har också hänt att Biströms anställda inte kunnat ta sig till eller från jobbet på grund av att färjan stått stilla i flera timmar. Då har Biström fått skjutsa dem med båt.

Tidigare i år ersattes den gamla färjan med en ny, större färja. Det har i varje fall fått slut på bilköerna som tidigare uppstod särskilt under sommarveckoslut.

Människor som sitter på stolar i en sal i ett föreningshus.
Bildtext Skåldöbor, fritidsbor och andra intresserades samlades i Skärhalla för att höra mer om planerna att i framtiden ersätta färjan med en bro.
Bild: Maria Wasström / Yle

Också Ann-Christine Brunström hoppas på att färjan ersätts med en bro.

– Det skulle underlätta våra liv otroligt mycket. En bro gör det betydligt tryggare att komma över då du behöver.

Familjen Brunström har en hästgård på Skåldö.

– Två gånger har det hänt att jag övervakat en häst som fölar när färjan stått. Om jag hade behövt hjälp då hade det inte gått att få. Det är inte roligt, säger Ann-Christine Brunström sammanbitet.

Ann-Christine Brunström, Jonas Brunström och Henry Brunström på Skärhalla på Skåldö.
Bildtext Ann-Christine, Jonas och Henry Brunström väntar på broförbindelse till Skåldö som på solens uppgång. De anser att en bro är tryggare både med tanke på trafiksäkerheten och möjlighet att få tillgång till veterinärhjäp vid behov.
Bild: Maria Wasström

Ann-Christine Brunström påpekar också att folk sannolikt skulle köra saktare om det fanns en bro istället för färja. Nu gasar många bilister på och gör farliga omkörningar för att hinna i tid till avgångarna.

Färjan går enligt tidtabell och håller då och då längre pauser vilket kan göra att folk måste vänta en god stund i fall de missar en avgång. Trafiken koncentreras enligt färjans tidtabell istället för att löpa jämnt.

Sonen Jonas Brunström säger att brodiskussionen förts under nästan hela hans livstid. Själv tycker han det börjar vara dags att förverkliga planerna nu. Han hör inte till dem som befarar ökad trafik ifall färjan byts mot en bro.

– Det kan ju vara roligt att tre, fyra gånger åka ut till ändan av en ö och titta på ingenting och sen åka tillbaka igen. Efter det tror jag inte folk orkar komma på nytt, säger Jonas Brunström med glimten i ögat.

Karta över Skåldö.
Bildtext Den röda rektangeln på kartan visar området som undersöks.
Bild: Trafikledsverket

Ny kostnadsberäkning

Nu görs alltså det som kallas för utredningsplan för ett eventuellt broprojekt. NTM-centralen har gett uppdraget åt konsultföretaget WSP Finland som undersöker vilka konsekvenser en bro skulle få både för miljön, trafiksäkerheten och invånarna på Skåldö - och i slutändan för finska statskassan.

Det är nämligen inte klart vad ett sådant projekt skulle kosta. För några år sedan uppskattades priset på en bro vara totalt 21 miljoner euro. Då trodde man att en bro till Skåldö skulle ha en återbetalningstid på tio år. Nu görs alltså nya kalkyler som ska presenteras i vår.

Byggstart tidigast år 2025

I det här skedet finns det två alternativa sträckningar för den eventuella bron: antingen strax öster eller väster om den nuvarande färjerutten. I den tidigare planen skulle bron korsa den nuvarande färjerutten. Bron skulle vara 18 meter hög.

Mari Ahonen från NTM-centralen uppskattar att man tidigast kan börja bygga en bro år 2025 och så skulle den vara klar år 2027.

Skåldöbon Ralf Wickström hoppas att bron till Skåldö skulle bli verkligen, helst ännu snabbare:

– Jag blir äldre och äldre och är glad om ambulansen kommer snabbare om jag får hjärtinfarkt.

Ralf Wickström
Bildtext Ralf Wickström vill gärna ha nära till hjälpen om hälsan skulle svika.
Bild: Maria Wasström

Han ger inte mycket för spekulationer om att tjuvar lättare tar sig till ön om det finns broförbindelse. Nyttan en bro skulle tillföra är större än de eventuella nackdelarna, resonerar Wickström. Han tror att de flesta som bor året om på Skåldö tänker i liknande banor.

– De som bor innanför Ring III kanske tycker det är så härligt att komma ut på landet när vi har färja.

Alla aspekter utreds

Projektchef Mari Ahonen från NTM-central berättar att planeringsarbetet tagit vid nu under hösten. Processen går vidare så att utredningsplanen presenteras för invånarna nästa vår, varefter man gör upp en vägplan. Samtidigt utreds också möjligheten att istället för att bygga en bro elektrifiera den nuvarande färjan.

Tanken är att invånarna ska ha möjlighet att påverka planeringen genom enkäter som görs under planeringens gång. Här hittar du en länk till enkäten som är öppen till den 15.11.2022.

Också utlåtanden från olika myndigheter, från staden och från markägare begärs in under processens gång.

För över tjugo år sedan gjordes det en miljökonsekvensbedömning för ett eventuellt brobygge. Den kan fortfarande användas även om undersökningarna nu uppdateras.

Diskussion om artikeln