Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De här är de kritiska platserna i Finland som prioriteras om det blir elbrist

Från 2022
Elledningar som löper från en eldistributionscentral avtecknar sig mot himlen ovanför en gräsklädd slänt.
Bildtext Genom en förteckning över kritiskt viktiga elförbrukningsplatser vill myndigheterna trygga att samhället fungerar utan störningar även om det uppstår elbrist.
Bild: Risto Degerman

Arbets- och näringsministeriet har gjort upp ett förslag över kritiskt viktiga elförbrukningsställen. Bland dem finns sjukhus och nödcentraler men också hamnar som är viktiga för Finlands utrikeshandel.

De kritiskt viktiga elförbrukningsställena prioriteras i krissituationer och i samband med störningar eller när det råder brist på el. Målet är att trygga att samhället fungerar så smidigt som möjligt.

Bland de ställen som inte får bli utan el finns sjukhus, polis- och räddningsväsendet, internationella flygplatser, övervakningscentraler för land-, sjö-, järnvägs- och flygtrafik samt fängelser.

Elnätsbolagen måste beakta de kritiska ställena i sin beredskapsplanering.

Enligt ministeriet kan antalet kritiska aktörer inte vara för stort, så att en leverantör inte tvingas bryta elleveranserna till någon av dem i samband med en krissituation.

De kritiskt viktiga elförbrukningsställena slås fast genom statsrådets förordning. Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om sitt förslag före mitten av november.

Även om statsrådet slår fast att en plats är kritiskt viktig betyder det inte att det stället inte kan drabbas av elavbrott eller att elförbrukaren själv inte har ansvar för sin beredskap.

Nedan finns ministeriets förslagslista i sin helhet.

Kritiskt viktiga elförbrukningsställen

 • Vattenförsörjningsanläggningar som är centrala för försörjningsberedskapen

 • Elnätverks, eldistributörers och elproducenters kontrollrum. Elanläggningar, betydande elreserver och elproduktionsanläggningar som behövs för att elleveranserna ska kunna fortsätta eller återupptas

 • Fjärrvärmens viktigaste värmecentraler och pumpstationer

 • De viktigaste internationella flygfälten

 • Viktiga kontrollrum för land-, sjö-, järnvägs- och flygtrafik

 • Polisstationer och räddningsverk samt nödcentraler

 • Sjukhus

 • Hamnar som är viktiga för Finlands utrikeshandel

 • Fängelser

 • Basstationer för myndigheternas kommunikation samt därtill använda datacenter samt de viktigaste delarna av övriga kommunikationsnät och de radiomaster som Rundradion använder

 • De myndigheter som är centrala för samhällets ledning samt kommunernas ledningscentraler och evakueringscentraler samt deras reserver

  Källa: Arbets- och näringsministeriet