Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyland blev inte Finlands datacentralsnav men hoppet är det sista som lämnar regionen

Från 2022
Närbild på datorer i datacenter
Bildtext Trots stora förhoppningar har inga datacentraler etablerat sig i Västnyland trots att regionen har en hypersnabb förbindelse till resten av Europa och Asien tack vare datasjökabeln i Hangö.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Innan pandemin planerades flertalet datacentraler i västra Nyland, men med tiden har förväntningarna dämpats. Hangö och Raseborg fortsätter ändå att hoppas att en techjätte skulle hitta regionen.

År 2016, i samband med att det blev klart att datasjökabeln mellan Tyskland och Finland också skulle få en förgrening till Hangö, började lokala aktörer i regionen att planera datacentraler till området.

Förväntningarna var skyhöga bland Hangös och Raseborgs ledande tjänstemän och Raseborgs dåvarande stadsdirektör Tom Simola konstaterade bland annat att det innan år 2020 skulle byggas 60 nya datacentraler i Europa. Förhoppningen var såklart att någon av de här centralerna skulle landa i västra Nyland.

I samarbete med andra lokala företag och privata investerare, gick Hangö och Raseborg till och med ihop och grundade företaget Hanko data parks för att utveckla tomter och locka datacentraler till regionen. Nu står tomterna klara för potentiella etableringar, men med facit på hand har charmoffensiven inte burit den frukt man hoppades på.

– Det har varit ganska tyst på datacentralsfronten i södra Finland. Istället är det våra konkurrenter i Sverige och Danmark som lyckats locka till sig datacentralerna, säger Frank Hoverfelt, verkställande direktör för Hanko data parks och Raseborgs energi.

Karta över planerade datacentraler i Västnyland
Bildtext Företaget Hanko data parks har förberett fyra tomter i Hangö och Raseborg för potetiella datacentraler.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Många söker sig närmare Helsingfors

Microsofts stora datacentral i Helsingforsregionen är enligt Frank Hoverfelt den enda stora datacentralsetableringen som landat i södra Finland den senaste tiden.

I det här projektet samarbetar Microsoft med Fortum, som kommer att använda den spillvärme som datacentralen genererar till fjärrvärme i framför allt Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

– En stor fördel med huvudstadsregionen är att största delen av kunderna också finns där. Det här är framför allt viktigt för datacentraler som hyr ut kapacitet till företag, säger Frank Hoverfelt.

Man ser in i kameran
Bildtext Frank Hoverfelt är verkställande direktör för Hanko data parks, men jobbar också som vd för Raseborgs Energi.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

De tomter som Hanko data parks förberett i västra Nyland är dessutom så stora att det i praktiken enbart är de stora techjättarna som skulle behöva så stora markområden för sina datacentraler.

– Det är långt ifrån säkert att någon datacentral kommer att etablera sig i vår region trots att de tomter vi erbjuder är mycket bra för just dataverksamhet. Det är inte lätt att få stora aktörer till området, men vi vill vara med och tävla om etableringarna när de dyker upp, säger Frank Hoverfelt.

Ingen datacentral i Ingå heller

Också Ingå har hoppats på en datacentral i kommunen, men just nu är det inte mycket som tyder på någon sådan etablering inom kommungränsen. Energiföretaget Fortum planerade en datacentral i Joddböle där det nedlagda kolkraftverket ligger. Innan pandemin var energibolaget nära att ingå ett avtal gällande just en datacentral på området, men nu har företaget skiftat fokus.

Ingå hamn i Joddböle, fotograferad från havet.
Bildtext I Joddböle vill Fortum till en början etablera en datacentral, men nu är energiföretaget inne på en annan linje.
Bild: Inkoo Shipping

– Vi förhandlar fortfarande aktivt med olika företag som vill etablera sig i Joddböle, men planerna på en datacentral har vi lagt åt sidan, säger Fortums utvecklingschef Antti Kaikkonen.

För tillfället är Fortum istället inställda på aktörer inom vätgasindustrin och batteritillverkare.

– Med andra ord företag som fokuserar på grön energi, säger Kaikkonen.

Hoppet lever för behovet finns

I slutet av oktober 2022 klarnade det att Lojo planerar en gigantisk datacentral i Virkby intill riksväg 25 i Kittfall. Tidigare under hösten köpte Lojo omkring 30 hektar mark av två privatpersoner. På samma område har fastighetsutvecklaren Hyperco, som specialiserat sig på datacentraler, nu gjort en planeringsreservering. Dessutom ska områdets detaljplanering inledas.

Åker i Virkby
Bildtext På åkern intill bensinstationerna i Kittfall, Virkby planerar Lojo stad en stor datacentral.
Bild: Lojo stad

Det här är ändå ingen regelrätt konkurrent för Hanko data parks, menar Frank Hoverfelt.

– Det finns fortfarande ett behov av datacentraler och den här formen av regional utveckling är alltid långsiktigt arbete, säger han.

Dessutom innebär varje ny datacentral i Finland att också tomterna i västra Nyland får en starkare ställning.

– Alla nya etableringar i Västnyland är positiva och för varje datacentral som etablerar sig i Finland ökar också chanserna för en datacentral i vår region, säger Frank Hoverfelt.

Diskussion om artikeln