Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Karis centrum har mycket trafik – så ska du väja när du kör ner från järnvägsbron mot Bangatan

Trasslig trafik i Karis - så kör du ner från järnvägsbron - Spela upp på Arenan

Vi frågade våra lyssnare var Västnylands farligaste korsning ligger. Det kom många svar om olika korsningar i Karis.

Många tog upp mängden skolelever och studerande som rör sig på gatorna i Karis centrum. Det kom också in kommentarer om korsningar med dålig sikt.

Flera svar gällde nedfarten från järnvägsbron mot Bangatan. Bussar kör ut från resecentret på vägen som för upp på bron. De som kommer nerför bron ska först väja för bussarna och sedan för trafiken på Bangatan. Det finns triangel på båda ställena men våra lyssnare har noterat att alla inte sett dem.

Enligt Jan Gröndahl, teknisk direktör på Raseborgs stad, ville man genom att kombinera utfarten från bron och från resecentret kanalisera båda trafikflödena till samma korsningsområde. Att ha två olika anslutningar, en för bron och en för resecentret, skulle leda till ytterligare en korsning mot Bangatan.

Han medger att körbanan på järnvägen är smal. Man valde att göra trottoaren bredare med tanke på fotgängare. Det finns begränsat med utrymme på platsen vilket man insåg redan i planeringen av bron och gatuområdet. Järnvägsbron stod klar 2019.

Några av motiveringarna löd:

En man står i en korsning
Bildtext Karisbon Emil Österberg var en av lyssnarna som svarade på vår enkät. Han bor på Fredsgatan och konstaterar att när man kör från gravgårdshållet och ska svänga ut på Centralgatan är det svårt att se cyklister som kommer nerför backen.
Bild: Helena von Alfthan / Yle