Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu ska det bli fritt att välja skola i Åbo – förändringen i elevupptagningsområdena gick igenom

Uppdaterad 03.11.2022 09:22.
Skolbarn utanför Cygnaeus skola i Åbo.
Bildtext I praktiken betyder förändringen att man fritt kan anmäla sitt barn till Cygnaeus, Sirkkala eller Braheskolan.
Bild: Andrea Wiklund / Yle

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervis godkände i dag förslaget om förändringar i elevupptagningsområden, men inte förrän några ändringar gjordes i förslaget.

I praktiken betyder förändringen att man fritt kan anmäla sitt barn till Cygnaeus, Sirkkala eller Braheskolan. Om antalet sökande överstiger antalet platser i förskolan eller årskursen så måste ändå vissa prioriteringar göras.

Den högsta prioriteringen är elevens hälsorelaterade behov eller stödbehov.

Näst i prioritering står skolans tillgänglighet. Här gjorde också nämnden några ändringar. Den elev som har den enklaste och säkraste skolvägen ska få förkörsrätt till skolan. Detta mäts med Fölis ruttguide med en betoning på att eleverna ska ha en så säker promenadväg som möjligt.

Skolorna beaktar ändå den relativa närheten till skolan. Till exempel kan elev A få platsen trots att elev B bor närmare ifall elev A har betydligt längre väg till sin andra skola än elev B.

Det tredje kriteriet som eleverna sorteras efter är om de har syskon som redan går i skolan. Det här var något som varit av mycket stor vikt för familjerna enligt den invånarenkät som Åbo stad låtit göra.

I sista hand så sker urvalet genom enkel lottdragning.

Om en elev flyttar inom Åbo har hen rätt att gå ut alla årskurser i samma skola som eleven gick i innan flytten. Eleven har också rätt till avgiftsfri skolskjuts till den skola som anvisas förutsatt att grunderna för skolskjuts och kilometergränsen uppfylls.

Ordförande för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Terhi Vörlund-Walenius säger att motiveringen bakom ändringarna i förslaget var för att stilla familjernas oro.

– Vi ville göra kriterierna så tydliga som möjligt. Tillgängligheten var ett mycket viktigt kriterium och vi ville inte att det endast skulle vara frågan om distans. Säkerheten måste också tas i beaktande, säger Vörlund-Wallenius.

Nämndens viceordförande Jonas Heikkilä anmälde avvikande åsikt till beslutet.