Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Höga priser, torka och krig – världsledare samlas för att lösa matkrisen

Från 2022
Torka på majsfält i Tyskland.
Bildtext Vissna majsplantor på en torr åker nära Beelitz i Tyskland den 18 augusti 2022.
Bild: Lehtikuva

Livsmedelstryggheten står högt uppe på den världspolitiska agendan. Klimatförändringar, pandemin och Rysslands anfallskrig förvärrar läget betydligt.

Jordbruksministrar från mer än 45 länder träffas under ett OECD-möte den 3-4 november för att diskutera hur man ska kunna möta de utmaningar som det globala jordbruket och livsmedelssystemen står inför.

Covid-19-pandemin förvärrade läget, och Rysslands aggression mot Ukraina har fått svåra ekonomiska konsekvenser och har lett till störningar i livsmedelsförsörjningen och höga matpriser.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har konstaterat att världen står inför grundläggande utmaningar på de områdena under det kommande decenniet.

  • Frågan är hur världens växande befolkning ska kunna mättas med mat – mat som produceras på ett miljömässigt hållbart sätt.

  • Samtidigt ska jordbrukarnas försörjning tryggas på ett skäligt sätt.

  • Svår torka i Europa, Kina och i Nordamerika förvärrar riskerna för livsmedelsförsörjningen.

  • Antalet människor som riskerar att drabbas av hunger, undernäring och extrem fattigdom har ökat betydligt.

Störningar i jordbruk och livsmedelssystemen

Jordbrukssektorn och livsmedelssystemen står inför grundläggande utmaningar under det kommande decenniet.

Det handlar om att säkerställa livsmedelstillgången för en växande global befolkning och att förhålla sig till klimatförändringar. Problemen måste lösas inom hela näringskedjan på ett hållbart sätt.

Priserna på jordbruksprodukter har drivits uppåt av en mängd faktorer, bland annat följderna av covid-19-pandemin och de leverans- och handelsstörningar som då uppstod.

De stigande produktions- och transportkostnaderna har förvärrats ytterligare på grund av den osäkerhet som kriget i Ukraina innebär – med tanke på att både Ryssland och Ukraina är nyckelleverantörer av spannmål.

Rysslands roll på gödningsmedelsmarknaderna har också förvärrat redan befintliga farhågor om gödselpriser och produktivitet på kort sikt.

Lastfartyg som transporterar ukrainskt spannmål.
Bildtext Lastfartyg transporterar ukrainskt spannmål. Inloppet till Bosporen i Svarta havet utanför kusten utanför Kumkoy, norr om Istanbul, den 2 november 2022.
Bild: Lehtikuva

Minskad tillgänglighet på mat ökar kronisk undernäring 2023

– Utan fred i Ukraina kommer livsmedelssäkerhetsutmaningarna som världen står inför att fortsätta att förvärras, särskilt för världens fattigaste, sa OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann i somras. Han konstaterade att ett omedelbart slut på kriget vore det bästa resultatet för alla hushåll runt om i världen som lider av de kraftiga prisökningar som kriget förorsakar.

De stigande priserna på mat, gödningsmedel, foder och bränsle och de skärpta ekonomiska villkoren sprider mänskligt lidande över världen, konstaterade då också Qu Dongyu, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Enligt honom kommer uppskattningsvis 19 miljoner fler människor att riskera kronisk undernäring globalt 2023, om den globala livsmedelsproduktionen i stora exportländer, inklusive Ryssland och Ukraina, minskar.

OECD-mötet ska utmynna i en resolution

Vid OECD-mötet i Paris företräds Finland av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Avsikten är att det som avslutning på mötet ska antas en resolution som ska styra arbetet i OECD:s jordbrukskommitté de kommande fem till sex åren.

OECD-mötet i Paris äger rum strax före det stora klimatmötet (COP27) i Sharm el-Sheikh i Egypten.