Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Det blir ingen gemensam nordisk utredning om narkotikapolitiken – missförstånd färgade debatten

Veronika Honkasalo i riksdagens plenisal.
Bildtext Nordisk grön vänsters Veronika Honkasalo hävdade att Nordiska rådets välfärdsutskott missförstått grupperingens förslag om en människorättsbaserad narkotikapolitik.
Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Nordiska rådet kommer inte att inleda en utredning om narkotikapolitiken. Gruppen Nordisk grön vänster anser att det handlar om ett missförstånd där utredningen tolkats som en öppning för att legalisera narkotika.

Diskussionen om narkotikapolitik var en av de sista på Nordiska rådets agenda för årets session. Under sessionen diskuterade ledamöter från de nordiska länderna flera gemensamma frågor såsom hållbarhet, krisberedskap och kultur.

Det blir ingen gemensam nordisk utredning om narkotikapolitiken – ännu. Nordiska rådet röstade emot Nordisk grön vänsters förslag om en människorättsbaserad narkotikapolitik med siffrorna 39-15.

Före omröstningen om den människorättsbaserade narkotikapolitiken fördes en livlig debatt i plenisalen. Välfärdsutskottet som behandlat ärendet valde att inte ställa sig bakom förslaget.

– Medlemsförslaget uppfattas av utskottet som en öppning för legalisering av narkotika, det finns det inte majoritet för i utskottet. Man ser att det skulle öka tillgängligheten av narkotika som i sin tur ökar risken för ett beroende, sa Angelika Bengtsson från Nordisk frihet å Utskottet för välfärd i Nordens vägnar.

Veronika Honkasalo från Nordisk grön vänster var en av de ledamöter som motsatte sig välfärdsutskottets slutsats. Hon beskyllde utskottet för att inte ha kunskap och kompetens att omfatta förslaget.

– Ungdomar dör av droger, det är en katastrof och vi måste ändra vår politik. Det här förslaget betyder inte att vi ska legalisera narkotika utan tillsammans utreda vad som inte fungerar och hur vi tillsammans kan främja en politik som minskad skador och dödsfall, säger Honkasalo.

Nordiska rådet

  • Nordiska rådet är ett samarbete mellan de nordiska ländernas parlament.

  • Rådet består av 87 riksdagsledamöter från de olika länderna.

  • Medlemmarna är indelade i partigrupper (Den socialdemokratiska gruppen, Mittengruppen, Konservativa gruppen, Nordisk grön vänster, Nordisk frihet samt ledamöter utan grupptillhörighet).

  • Nordiska rådet arbetar i utskott. Utskotten kan till exempel komma med olika rekommendationer till de nordiska regeringarna eller besluta att inleda utredningar för att ta fram fakta för beslutsfattande.

De ledamöter som debatterade för att förslaget skulle godkännas hänvisade till att utskottet missförstått förslaget och att man inte arbetat baserat på fakta och vetenskap.

– Om vi tolkat förslaget fel så får Nordisk grön vänster lägga fram ett ytterligare förslag som är tydligare, så vi inte missförstår varandra, kontrade utskottets talesperson Angelika Bengtsson.

Bengtsson tillade att hon har svårt att se att man inom Norden skulle övervinna sina ideologiska skiljelinjer när det gäller narkotikapolitiken.

Missförstånd eller feltolkningar?

Den gruppering som vill se en mer liberal politik och hjälp framför straff för droganvändare, hänvisade i debatten till finländska Institutet för hälsa och välfärd (THL). THL konstaterar i en rapport att straffbarheten i droganvändningen kan öka risken för drogrelaterade dödsfall

Enligt Mittengruppens Ola Elvestuen finns det allt mer kunskap om att straff gör mer skada än nytta inom narkotikapolitiken.

– Hotet om straff, även för milda droger, gör att unga inte kallar på hjälp om de ser någon som tagit en överdos. Straff innebär också att man kan få problem med både utbildning och arbetsliv, även om straffet är milt. Då kan det driva in personen i mer missbruk och kriminalitet.

Inom den socialdemokratiska gruppen fanns det flera tolkningar av förslaget om en människorättsbaserad narkotikapolitik. Utfallet från gruppen var ändå att man inte ville gå vidare med ett förslag där det finns otydligheter.

Honkasalo sa att man i och med förslaget vill öppna upp för en utredning av de nordiska ländernas narkotikapolitik, inte en avkriminalisering. En majoritet av ledamöterna verkade inte uppfatta förslaget på samma sätt och röstade emot det.

Det fanns däremot en stor vilja i salen att gå vidare med debatten och jobba vidare med en gemensam nordisk narkotikapolitik.

Nordiska rådets session avslutades på torsdagseftermiddagen.