Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Befälet på patrullbåten som sjönk utanför Lovisa 2020 dömdes till böter

Uppdaterad 08.11.2022 12:13.
Sjöbevakningens båt bärgas.
Bildtext Båten sjönk bara sju minuter efter grundstötningen och den bärgades kort efter olyckan.
Bild: Onnettomuustutkintakeskus

Rorsmannen ombord på patrullbåten omkom efter att ha fastnat i styrhytten när båten sjönk oväntat snabbt efter grundkänning. Tid hade spillts på att försöka rädda utrustning ombord, något som tingsrätten ansåg strida mot gott sjömansskap.

Helsingfors tingsrätt gav i dag sin dom i fallet med att en av patrullbåtarna vid Finska vikens sjöbevakning sjönk och en besättningsman omkom utanför Lovisa under midsommaren 2020.

Befälhavaren ombord dömdes till böter för tjänstebrott och underlåtenhet att iaktta gott sjömansskap. Han uppges avsiktligt eller av oktsamhet ha brutit mot sjötrafiklagen på ett sätt som orsakat fara för andras säkerhet.

Åklagaren hade också yrkat på bötesstraff.

Bröt mot bestämmelserna om extra varsamhet utanför farleder

Båten hade en besättning på tre personer då patrullbåten körde på en sten utanför farleden och sjönk mellan Kejvsalö och Lindholmen utanför Valkom.

Ombord fanns båtens befäl, däcksman och den 41-åriga rorsmannen som omkom i olyckan. Den förolyckade hade fastnat i styrhytten när patrullbåten sjönk efter grundstötningen.

Enligt domslutet körde båten på stenen med en hastighet på 28 knop och båtens botten skadades på ett tre meter långt område.

Karta som visar Lovisa, Valkom, Lindholmen och Kejvsalö
Bildtext Båten hade hamnat i ett område med grunt vatten utanför farleden och körde på en undervattensten.
Bild: Yle

Befälet ombord har enligt tingsrätten överlåtit navigeringen till rorsmannen, godkänt hastigheten och rutten utanför farleden trots att uppdraget inte var brådskande eller på annat sätt krävde det. Dessutom har befälet försummat att låta hålla utkik.

Enligt Olycksutredningscentralens rapport hade besättningen till en början inte insett situationens allvar utan använt tid till att tömma båten på utrustning.

Båten sjönk dock snabbt; bara sju minuter efter grundstötningen, och i det skedet gick det inte längre att få ut rorsmannen ur styrhytten trots försök.

Till slut lyckades tillkallad räddningspersonal få ut sjöbevakaren som flögs med helikopter till Mejlans sjukhus i Helsingfors, men hans liv kunde inte räddas.

Arkivbild av patrullbåten PV 183 i Lovisa i september 2015.
Bildtext Arkivbild av patrullbåten PV 183 i Lovisa i september 2015.
Bild: Lehtikuva