Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland kanske tvingas börja köpa rysk rörgas igen

Uppdaterad 03.11.2022 12:53.
Bildsammanställning, Gasums och Gazproms logotyper.
Bildtext En komplicerad tvist mellan Gasum och Gazprom kan leda till att Finland får betala för rysk gas i euro istället för rubel. Men samtidigt tvingas köpa gas man nödvändigtvis inte vill ha på grund av kriget i Ukraina.
Bild: Petteri Bülow / Yle, Peter Kovalev / AOP, Anatoly Maltsev / EPA

Finland slutade i våras köpa gas från Ryssland då ryska Gazprom krävde betalning i rubel. Nu utreds frågan i skiljeförfarande som kan sluta med att Finland tvingas köpa rysk gas och betala i euro, eller betala för ingenting alls.

Det ryska gasbolaget Gazprom har sedan i våras krävt betalning i rubel, vilket Finland inte gått med på. Gasleveranserna i rör har därmed upphört.

Enligt det gällande avtalet mellan ryska Gazprom och köparen, finländska Gasum, ska gasen betalas i euro.

Gasum tog ärendet till kommersiellt skiljeförfarande för att få köpkravet utrett utan att dra det inför rätta. Utslaget kommer inom november månad, uppger Gasum till Yle Uutiset.

Finland har ändå, kriget till trots, fortsatt att få leveranser med LNG-naturgas i flytande form med tankfartyg från Ryssland.

Finland kan tvingas betala för ingenting

Om tvisten löses så att avtalet mellan gasbolagen i övrigt är giltigt, men Gazprom förpliktigas att ta emot betalningen i euro, kan Gasum i praktiken bli skyldigt att fortsätta köpa rörgas.

Gasum och Gazprom har nämligen ett långvarigt så kallat take or pay-avtal som förpliktigar köparen att ta emot en viss mängd av försäljarens vara.

Ett dylikt avtal tvingade Helsingfors Energi Helen att fortsätta köpa ryskt stenkol.

Det andra alternativet är att köparen inte tar emot varan men betalar för den ändå.

Gasum kan inte ensidigt säga upp avtalet i annat än force majeure-lägen, alltså vid oöverkomliga förhinder. Men eftersom varken EU eller Finland satt upp gas på sanktionslistan kan paragrafen enligt experter kanske inte åberopas.

Vid Gasum har man ännu inte tagit ställning till vad bolaget gör om det tvingas fortsätta betala för rysk rörgas.