Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det tillfälliga skyddet för krigsflyktingar från Ukraina förlängs automatiskt med ett år

Insamling pågår i en stor sal för flyktingar från Ukraina.
Bildtext Många ukrainska krigsflyktingar som befinner sig här behöver hjälp för att klara sig.
Bild: Tanja Perkkiö / Yle

Personer som flytt undan kriget i Ukraina får automatiskt sitt uppehållstillstånd i Finland förlängt fram till mars 2024.

Regeringen föreslår en tillfällig ändring i utlänningslagen som gör att ett uppehållstillstånd beviljat i Finland automatiskt är i kraft hela den tid under vilken tillfälligt skydd av ukrainare gäller inom EU.

De personer som flyr undan det ryska kriget mot Ukraina som redan beviljats uppehållstillstånd med stöd av behovet av tillfälligt skydd behöver inte separat ansöka om fortsatt tillstånd att få stanna här.

Det tillfälliga skyddet för ukrainska krigsflyktingar inom EU är ursprungligen i kraft i ett år efter att beslutet blev giltigt, vilket betyder fram till den 4 mars 2023.

I och med förlängningen gäller det i stället till 4 mars 2024, så skyddet fortsätter alltså automatiskt med ett år till för personer som inte kan återvända.

Vid utgången av oktober 2022 hade 42 691 ukrainska medborgare lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd till Migrationsverket. Den förväntade behandlingstiden för en ansökan om tillfälligt skydd en vecka, uppger Migri.