Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nästan 20 anmälningar gällande brister på Björkebo serviceboende i Pargas – staden hoppas att bland annat rekryteringstillägg ska underlätta personalbristen

Från 2022
Björkebo serviceboende
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Regionförvaltningsverket har begärt en utredning gällande Björkebo serviceboende i Pargas. På drygt tre månader har myndigheten fått in 18 anmälningar gällande äventyrande av patient- och klientsäkerheten på boendet.

Regionförvaltningsverket har under sommaren (13.5 - 26.8) fått in totalt 18 anmälningar om äventyrande av patient- och klientsäkerheten på Björkebo serviceboende för äldre. Regionförvaltningsverket har begärt en utredning över klienternas antal och vårdbehov, enhetens personalförteckning och arbetstidsanvändningen i direkt och indirekt vårdarbete under en treveckorsperiod samt mera specifika utredningar gällande de inkomna anmälningarna. Regionförvaltningsverket har också bett om att få medicinhanteringsplanen och egenkontrollplanen som bilaga till utredningen.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade ärendet på sitt möte på torsdagen.

Enligt ordförande Jeanette Laaksonen godkände nämnden beredningen med tillhörande utredningar.

– Så nu väntar vi på svar från Regionförvaltningsverket, säger Laaksonen.

De flesta anmälningar har gällt brister i personaldimensioneringen i situationer då man inte har fått tag på behöriga eller obehöriga vikarier. Det har helt enkelt varit för lite personal på plats. Det här är inte unikt för serviceboenden i Pargas, utan är ett problem i hela landet, säger Laaksonen.

– Det har bland annat varit hög sjukfrånvaro och dessutom var många på semester då anmälningarna kom in, säger Laaksonen. Förhoppningsvis är det ett bättre läge nu då semestertiderna är slut.

Rekryteringstillägg och arbetsplatsrotationer

Därutöver har Pargas stad nyligen godkänt ett rekryteringstillägg för nyanställda inom vården, och Laaksonen hoppas att också det här gör att fler lockas till branschen. Det diskuteras också med personaluthyrningsföretag om det skulle vara ett alternativ för att underlätta underbemanningen.

– Arbetsplatsrotationer, där personalen alltså roterar från en arbetsplats till en annan har också visat sig fungera på vissa håll, säger Laaksonen.

Laaksonen säger att de är medvetna om att vårdpersonalen har det tufft, och därför vill man från stadens håll också satsa på personalens välbefinnande.

– De gör ett fint och viktigt arbete, säger Laaksonen.