Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fjärdskär kan ha förlorat racet om sjöbevakningsstationen: ”Inte genomförbart utan märkbara investeringar”

Uppdaterad 10.11.2022 09:47.
Sjöbevakningsstationen på Vallgrund.
Bildtext Vallgrunds sjöbevakningsstation. Personalen huserar i baracker.
Bild: Jaana Mattila / Yle

Nu verkar det bara finnas två alternativ kvar för placeringen av sjöbevakningsstationen i Österbotten. Att bygga på Fjärdskär intill Replotbron skulle kräva för stora investeringar.

För några månader sedan såg man ännu på fyra olika alternativ. Två fanns på Fjärdskär (ett område norr och ett område söder om bron), ett var den nuvarande platsen i Södra Vallgrund och ett var kutterhamnen i Vasa.

Nu säger Ilja Iljin, biträdande kommendör vid Västra Finlands sjöbevakningssektion, att diskussionen har vänt till de två ursprungliga alternativen. Det vill säga Södra Vallgrund och kutterhamnen.

– Alternativen på Fjärdskär är inte genomförbara utan märkbara investeringar, säger Iljin.

Iljin kan inte säga med säkerhet om Fjärdskärsalternativen är helt och hållet slopade, men klart är att de två andra alternativen ser starkare ut.

Det hela är nämligen inte enbart i sjöbevakningens händer. Det är gränsbevakningsväsendets stab och Senatsfastigheter som reder ut saken.

Bygga åren 2024 och 2025

På Senatsfastigheter säger kundchef Jouni Leinonen att alla alternativ fortfarande är med i diskussionerna.

Men Leinonen konstaterar samtidigt till Yle Österbotten att det kan hända att gränsbevakningen kommit till den slutsats som Ilja Iljin pratar om, utan att ännu ha bekräftat saken för Senatsfastigheter.

Enligt uppgift från Senatsfastigheter ska nästa möte i ärendet hållas nästa vecka.

Hur som helst är tanken att själva byggandet i huvudsak ska ske under 2024 och 2025. Kostnaderna är mellan fyra och sju miljoner euro, beroende på vilket alternativ man går in för.

Ahlberg: ”Närhet till skärgården och flygfältet”

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg tycker fortfarande att Fjärdskär är ett starkt alternativ.

– Där har man både närhet till skärgården och till flygfältet, säger Ahlberg.

Det område som ligger norr om bron är i så fall att föredra.

– Skulle man placera verksamheten på södra sidan så skulle det äta upp hela rastplatsområdet som kommunen ska köpa in.

Efter många år har kommunen nu kommit överens med staten om att köpa Fjärdskär rastplats. Ärendet tas upp av kommunstyrelsen på måndag.

Men givetvis är en fortsättning i Södra Vallgrund också ett acceptabelt alternativ ur Korsholms synvinkel. En flytt till Vasa vill Ahlberg inte se.

– Sjöbevakningen ska vara ute i skärgården. Och nu när vi till och med har krig i Europa så måste man se till att det finns statliga funktioner också längre ut, säger Ahlberg.

Inomhusluften i den nuvarande stationen i Södra Vallgrund är dålig och personalen håller till i baracker. Det är en av orsakerna till att man funderar på en flytt. Men det har också att göra med att gränsbevakningsväsendet ser över var man har sina verksamhetspunkter.

Det var i våras som gränsbevakningen meddelade att man funderar på att endera bygga nytt i Södra Vallgrund eller flytta verksamheten till Vasklot i Vasa.

Uppdatering: Fjärdskär är ute ur racet

Den 10 november bekräftar Jouni Leinonen på Senatsfastigheter att Fjärdskär inte längre finns med som alternativ. Det är endera Södra Vallgrund eller kutterhamnen i Vasa som gäller.

Nu görs närmare utredningar och ett beslut om vilket alternativ det blir kan gå över till nästa år, tror Leinonen.

Diskussion om artikeln