Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Privat aktör kan ännu inte bygga hus för äldre i Ekenäs – oenig stadsstyrelse gav stiftelsen Domus Bene mera tid

Astianpesukonetta täytetään keittiössä.
Bildtext Det finns ett stort behov av bostäder för äldre i Ekenäs.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Stiftelsen Domus Bene behöver mera tid för att kunna bygga de planerade hyresbostäderna i Ekenäs för äldre och personer med specialbehov. Ett alternativ skulle vara att staden bygger dem i egen regi.

Stadsstyrelsen i Raseborg godkände stiftelsens önskan men beslutet var inte enigt och många tyckte att staden borde utreda om man kan bygga huset som egen bostadsproduktion.

Stiftelsen förklarar fördröjningen med stigande byggkostnader och räntor samt det osäkra världsläget.

Stadsstyrelsen diskuterade frågan i måndags (31.10) och röstade om saken två gånger. Först röstade politikerna om saken ska remitteras, det vill säga skickas tillbaka till tjänstemannaremittering. Rösterna föll 6–5 så att SFP:s sex ledamöter ville fortsätta behandla frågan medan de övriga fem ville remittera den.

Sedan föreslog De grönas Kati Sointukangas att staden inte ger stiftelsen mer tid utan utreder möjligheterna till egen bostadsproduktion. Här föll rösterna 7–4. Alla inom SFP plus SDP:s Ulf Heimberg röstade då för stiftelsen. De övriga – Sointukangas, Camilla Grundström (SFP), Frank Holmlund (SDP) och Harry Yltävä (VF) – ville utreda eget bostadsbygge.

Tajta omröstningar också i fjol

Stiftelsen fick i fjol tillåtelse av stadsstyrelsen att reservera platsen mellan Prästängsgatan och Järnvägsgatan, endast ett stenkast från äldrecentrumet som staden då planerade men sedan strök.

Stiftelsen ville under reserveringstiden utreda förutsättningarna och finansieringen för sitt flervåningshus.

Stadsstyrelsen var inte heller enig i fjol utan endast hälften av politikerna ville att stiftelsen skulle få reservera tomten. Rösterna föll 5–5, och det var ordföranden Anders Walls (SFP) röst som avgjorde frågan.

Alla inom SFP utom Kerstin Ilander röstade för att reservera tomten till den privata stiftelsen. Ilander lade ner sin röst. De övriga medlemmarna i stadsstyrelsen motsatte sig reserveringen.

En av motståndarnas motiveringar var också i fjol att staden själv kunde bygga bostadshuset eftersom behovet av bostäder för äldre och personer med funktionsvariationer i Ekenäs är stort och eftersom det också behövs bostäder.

Också i Karis har staden byggt ett motsvarande hus nära hälsostationen och ett stenkast ifrån det resurserade serviceboendet Villa Anemone. En del politiker såg det också som en rättvisefråga att ett kommunägt hus kan ha en förmånlig hyra.

Stiftelsen: Vi har förhandlat men läget är osäkert

Stiftelsens tomtreservering gällde enligt beslutet i fjol i 18 månader. Under den tiden skulle de köpa tomten för lite under 450 000 euro och huset skulle enligt avtalet byggas inom fyra år från affären.

Men nu har stiftelsen lämnat in anhållan om förlängning av reservationstiden med två år.

Stiftelsen säger att de har fört förhandlingar för att genomföra projektet. Men de stigande byggkostnaderna, de stigande räntorna samt det osäkra världsläget har gjort att de inte kunnat föra vidare projektet inom den planerade tidtabellen.

Stiftelsen Domus Bene hette tidigare Stiftelsen Blomsterhemmet och har sedan 1957 fungerat som en allmännyttig stiftelse med syftet att tillhandahålla hyresbostäder för pensionärer.

Diskussion om artikeln