Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Klart jouren ska vara kvar, tycker invånare: ”Sjukdom frågar inte vad klockan är”

Mamma och två barn.
Bildtext Camilla Ahlö med barnen Elsa och Elis tycker att jouren är viktig då man vill kolla upp något, i synnerhet med barnen.
Bild: Ida-Maria Björkqvist/Yle

Dygnet-runt jouren i Jakobstad behöver specialtillstånd för att få fortsätta.

Vid nyår går tillståndet för dygnet-runt jour sju dagar i veckan på sjukhuset i Jakobstad ut. Österbottens välfärdsområde har ansökt om nytt specialtillstånd och väntar på svar från social- och hälsovårdsministeriet.

Invånare i Jakobstadsregionen verkar vara eniga om att jouren behöver finnas kvar dygnet runt. Åtminstone de som Yle Österbotten träffar utanför jouren.

Invånarna i Jakobstadsregionen verkar vara sällsynt eniga om att jouren ska finnas dygnet runt

2:54

– Det är en trygghet att det finns nära. Att ta ambulans är ett mycket större steg än att ta med barnet och åka till jouren mitt i natten, säger Camilla Ahlö.

Man vill kolla upp att det inte är något allvarligt, fortsätter Ahlö.

– Men att ta ambulans känns som att man måste vara så mycket sämre för att göra det.

Mariann Kurula tycker också att närheten till vården är viktig, oavsett tidpunkt.

– Sjukdomar frågar inte efter tiden på dygnet, säger Kurula.

Väntar på utlåtande från grannen

Det var i samband med nya jourbestämmelser 2017 som det beslöts att mindre sjukhus behöver ha särskilt tillstånd för jourverksamhet dygnet runt.

Tillståndet har gällt för tre år i taget. Verksamhetsområdesdirektör Christian Palmberg på Österbottens välfärdsområde räknar med att regionens ansökan godkänns.

– Jag tror det blir ett positivt beslut från ministeriet.

Men först måste ministeriet få utlåtande från grannarna, alltså de välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde. Egentliga Finlands välfärdsområde har redan gett tummen upp, Satakunta har ännu inte gett sitt utlåtande.

Det är oklart när beskedet från ministeriet sedan kommer, men enligt Palmberg har Österbotten fått löfte om att verksamheten inte avbryts vid nyår även om beslutet skulle dröja.

– Det kan gå senare, det är ganska många välfärdsområden som har samma ansökan på gång.

Ingång till sjukhus.
Bildtext Jouren i Jakobstad har fungerat med specialtillstånd tre år i taget. Österbottens välfärdsområde beslöt enhälligt att söka om fortsatt tillstånd, men ännu väntar ansökan på utlåtande från grannarna - Satakunta välfärdsområde har inte gett sitt medan Egentliga Finlands har förordat ansökan.
Bild: Ida-Maria Björkqvist/Yle

Österbottningarna kommer överraskande ofta till jourerna

Antalet jourbesök i Jakobstad ligger på långt över 20 000 per år.

– Det är ganska många besök med tanke på hur stort område det är, säger Palmberg.

Också jouren i Vasa har fler besökare än den statistiskt sett borde ha, både Seinäjoki och Jyväskylä har till exempel färre besök.

– Det är anmärkningsvärt om man tänker på att vi är det friskaste välfärdsområdet i Finland.

Varför kommer man så ofta till jouren?

– Det är en klurig fråga, säger Palmberg.

Målet är att styra fler till hälsovårdscentralerna, och rekommendationen är att invånare alltid ringer för en bedömning av vårdbehovet innan man dyker upp på jouren.

– Enligt definitionen ska jourbehandling ges åt dem som behöver det. En stor del av dem som kommer till jouren kunde gott och väl vänta 2-3 dagar, en vecka till och med.

All verksamhet ska ses över – pengarna räcker inte till allt

Även om jouren i Jakobstad får specialtillstånd för några år till behöver det inte betyda att jouren automatiskt finns kvar.

I slutändan är det nämligen Österbottens välfärdsområde som avgör vilken verksamhet som ska finnas var. Christian Palmberg säger att servicenätet gås igenom och tidigast till sommaren vet man mera.

Beslutet att ansöka om fortsatt tillstånd var enigt, påpekar Palmberg. Men nästa år ändras finansieringen och välfärdsområdet tvingas då se över all service, enligt Palmberg.

– Alla skulle vilja behålla allt men det är omöjligt. Tidigare har vi kunnat få mer pengar mot slutet av året av kommunerna. Nu får vi inte det.

Kan det vara motiverat att ha jour dagtid eller till midnatt och sen stänga?

– Jag skulle inte vilja diskutera det desto närmare nu.

Palmberg säger att välfärdsområdet måste fundera på helheten i ett senare skede då man har mer information.

– Det kan hända att jouren inte längre är 24 timmars, men den dagen den sorgen, det finns inga beslut.

Antalet besök mellan kl 22 och 07 i Jakobstad är enligt Palmberg kring 10 per natt i medeltal.

– Det är inte jättemycket. Men givetvis är det alltid en nackdel för de som vill söka (vård) och så är det stängt. Vi vill behandla alla som bor i vårt område.

– Första året visar ganska mycket. Då ser vi hur de pengar vi får räcker. Och de pengar vi får nästa år är mindre än de vi har i år. Så det är inte bara den (jouren i Jakobstad) utan mycket annat som ska diskuteras också, säger Palmberg.

Diskussion om artikeln