Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det svåra marknadsläget tyngde Aktias resultat under början av året – men ränteintäkterna fortsatte att öka

Uppdaterad 04.11.2022 08:51.
Aktias logo på husvägg vid Mannerheimvägen.
Bildtext Det exceptionella ekonomiska läget präglar också Aktias resultat.
Bild: Yle, Jyrki Ojala

Aktia Bank säger i sin delårsrapport för perioden januari-september präglades av ett exceptionellt läge i ekonomin. Räntorna steg dramatiskt på grund av oron för tilltagande inflation och särskilt september blev utmanande också för placeringsmarknaden.

Aktia Bank uppvisar ett rörelseresultat för det första halvåret 50,6 miljoner euro jämfört med 64,3 miljoner euro året innan. Det tredje kvartalet ger ett rörelseresultat på 12,3 miljoner euro mot 24,4 miljoner i fjol samma tid.

Aktiemarknaden backade över hela linjen

Den globala aktiemarknaden sjönk med 8 procent och avkastningen låg på minus på hela linjen. Enligt Aktia Banks vd Mikko Ayub låg både farhågor om recession och centralbankernas penningpolitik bakom den svaga utvecklingen.

”Penningpolitiken har stramats åt betydligt under det tredje kvartalet. Det ser ut som att de kommande månaderna inte heller kommer att lösa den svåra situationen.”

Under det tredje kvartalet, perioden juli-september, ökade Aktias ränteintäkter från utlåningen betydligt, säger banken i sin rapport. Samtidigt steg ändå bankens kostnader för ränteskydd och finansiering när priset för både centralbanks- och marknadsfinansiering steg ännu snabbare.

Aktias räntenetto uppgick under det tredje kvartalet till 24 miljoner euro, en miljon upp från i fjol samma tid. Räntenettot beskriver hur mycket banken fick in i skillnaden mellan ut- och inlåningsräntor.

Bolånen minskade

Hushållens försiktighet syns i bankens verksamhet, säger Mikko Ayub.

”Konsumenternas uppfattningar om hur deras ekonomi kommer att utvecklas i det exceptionella marknadsläget var fortsatt försiktiga, och efterfrågan på bolån avtog under det tredje kvartalet. Än så länge har vi inte sett någon betydande ökning i efterfrågan på amorteringsfriheter.”

För hela året förutspår banken ett något sämre resultat än i fjol, vilket är i linje med den resultatvarning Aktia kom med nyligen. Tidigare trodde banken att resultatet skulle komma upp till samma siffror som under 2021.

70 anställda hotas av uppsägning

På torsdag meddelade Aktia att banken inleder omställningsförhandlingar. Aktias omställningsförhandlingar omfattar cirka 430 anställda. Högst 70 anställda sägs upp. Samtidigt finns det planer på att skapa 30 nya befattningar.

Enligt gårdagens pressmeddelande vill banken skapa ”lättare organisationsstrukturer och tydligare roller möjliggör att vi kan verka effektivare i den nuvarande marknadsmiljön, få kontroll över kostnadsökningen och säkerställa vår konkurrenskraft nu och i framtiden”.