Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skogsägarna ställer sig på barrikaderna – Mats Nylund jämför EU:s förslag med Nigeriabrev

Porträtt på Mats Nylund.
Bildtext Mats Nylund säger att EU-kommissionen mörkar sina beräkningar.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Hundratalet uppretade skogsägare var på plats när producentorganisationen MTK ordnade skogsdagar på Hanaholmen. EU-kommissionens förslag om återställning har fått bägaren att rinna över.

Hösten hetaste politiska fråga gäller så kallad återställning eller restaurering av skadad natur. EU-kommissionen har räknat ut att de årliga restaureringskostnaderna för Finland skulle bli 930 miljoner euro, en stor del av de här kostnaderna gäller skogsbruket.

Samtidigt räknar kommissionen med att nyttan av restaureringen kommer att gå upp till astronomiska 10 miljarder euro.

Folk som sitter i ett auditorium.
Bildtext Skogsägare på Hanaholmen i Esbo.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Mats Nylund, ordförande för Svenska Lantbrukarnas Centralförbund SLC skräder inte orden när han kommenterar EU-förslaget.

– Det handlar om att ta makten över skogsbruket i Finland och Sverige eftersom vi är de enda EU-länderna där skogbruket har en stor betydelse.

Det här handlar det om

Enligt EU-kommissionens förslag ska minst 20 procent av unionens land- och havsområden återställas till år 2030.

Utgångspunkten ska vara naturens tillstånd på 1950-talet.

Förslaget till förordning behandlas nu av riksdagens utskott.

Oppositionen har kritiserat regeringens sätt att påverka EU i skogspolitiken och lämnat in en interpellation. Interpellationsdebatten förs den onsdagen 9 november, omröstningen sker fredagen den 11 november.

En del av kritiken handlar om att Sveriges riksdag gjorde en så kallad anmärkning om subsidiaritet till EU och motsatte sig föreslaget. Enligt oppositionen hann Finlands riksdag inte ens överväga motsvarade anmärkning på grund av regeringens ”interna oenighet och avsiktligt fördröjande av behandlingen”.

Nylund anser att det har skett en markant förändring i EU-kommissionen.

– Man lyssnar inte på medlemstaterna och dessutom har man använt coronapandemin till att lyssna ännu mindre, vi har inte fått delta i beredningsmöten som vanligt. Det här leder till att man lägger fram huvudlösa och ogrundade förslag som inte baserar sig på någon kunskap.

Porträtt på Mats Nylund.
Bildtext Mats Nylund säger att regeringen inte har en klar linje i skogspolitiken.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

Han jämför kommissionens beräkningar med bedrägeribrev som folk brukar få per e-post.

– Man kan jämföra dem med Nigeriabreven där man till exempel lovas fem miljoner euro om man först betalar femtusen. När det gäller den ekonomiska nyttan som ska vara mer än tiofaldig finns inga beräkningar att ta del av. Kommissionen säger att beräkningarna är byggda på vetenskaplig grund men uppgifterna är mörkade, vi har inte i fått se varifrån de kommer, säger Nylund.

Finlands påverkningsmöjligheter minimala

Enligt Mats Nylund har regeringens linjelöshet resulterat i att Finland inte heller ha kunnat påverka beredningen.

– Finland har inte kunnat påverka kommissionens förslag till restaureringsförordning, det har inte funnits några klara riktlinjer om hur vi ska förhandla och vad vår representation i Bryssel ska föra fram till kommissionen. Det har cirkulerat lite olika budskap om vad som är Finlands linje. Betecknande är ju att miljöminister Maria Ohisalo (de Gröna) och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har framfört väldigt olika tolkningar om vad Finlands position är.

Mats Nylund är bekymrad.

– Vi har fjorton parlamentariker. Fem av dem, det vill säga de Grönas och Vänsterförbundets parlamentariker och Sirpa Pietikäinen i Samlingspartiet, företräder ofta en annan linje än vad majoriteten av riksdagen och regeringen vill driva. De två sannfinländarna som protesterar mot EU har helt satt sig på sidan i hela processen.

Enligt Nylunds sätt att se på saken är det alltså bara hälften av parlamentarikerna som försvarar Finlands intressen i skogspolitiken.

– Det räcker inte särskilt långt.