Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo ska minska energiförbrukningen genom att sänka temperaturer och reglera belysningen

Ingången till en skola med färgrann fasad.
Bildtext Sänkt temperatur och reglerad belysning kan spara flera kilowatt när skolor och daghem inte är i användning. Arkivbild.
Bild: Yle / Emilia Åberg

Sibbo kommun förbereder som bäst ett energisparprogram för att minska sin elförbrukning. Tjänstemännen föreslår svalare inomhus och mörkare utomhus, men inte så att det skapar oro för att röra sig på gator eller i parker.

I oktober beslöt kommunen att delta i den nationella energisparkampanjen ”Snäppet svalare”.

För att delta krävs en konkret energisparåtgärd för uppvärmningssäsongen 2022-2023, som i sin tur bestäms på basis av kommunens energisparprogram.

– Avsikten är nu att gå igenom kommunens alla funktioner och verksamheter för att hitta alternativ och möjligheter att spara energi, säger kommunens tf tekniska direktör Lari Sirén.

Det här ska utmynna i ett sparprogram, det vill säga ett dokument som beskriver och jämför olika alternativ och som föreslår åtgärder som beslutsfattarna sedan tar ställning till.

Enligt nuvarande tidtabell behandlas sparprogrammet av tekniska utskottet den 29 november och av kommunstyrelsen i december.

– Våra sakkunniga gör som bäst uträkningar. De handlar till exempel om hur förbrukningen påverkas om vi sänker temperaturen i våra fastigheter med en eller två grader, säger Sirén.

Uppvärmningen står för den största enskilda faktorn och den största besparingen i volym får kommunen genom att sänka temperaturerna inomhus.

– Vi har under de senaste åren fokuserat på att utveckla automatiken i fastigheter. När de inte är i användning eller bara delvis så är bara en del av belysningen igång, och ventilationen snurrar inte på lika effektivt. Det kan generera en rätt stor besparing.

Utan automatik ökar risken betydligt för spill som höjer kostnaderna.

Motsvarande uträkningar har gjorts för alternativet att kommunen släcker gatubelysningen eller förkortar belysningstiden på vissa områden.

– Största delen av belysningen utomhus är ledlampor, som utgör en mycket liten del av det vi kan uppnå genom att till exempel förkorta belysningstiden. Men många bäckar små blir en stor å och det är helheten som är viktig, säger Sirén.

Snöig gata med träd upplyst av orange gatljus.
Bildtext Om gatubelysningen släcks eller regleras vissa tider ska den inte skapa otrygghet bland invånarna. Arkivbild.
Bild: Hanne Leiwo / Yle

I det här skedet utreder kommunen bara sin egen andel av energikonsumtionen. Det finns inga planer på att samarbeta med företagen i Sibbo kring sparkampanjen Snäppet svalare eller sparprogrammet.

– Kampanjen är den första insatsen vi gör för att spara energi, men än så länge har vi inte pratat om ett gemensamt program tillsammans med företagarna i Sibbo.

Sirén känner till att de stora livsmedelsaffärerna nog har egna landsomfattande kampanjer där de strävar etter att spara energi på olika sätt.

Flest insatser i tätorterna

Förändringen kommer att märkas tydligast där kommunen har mest infrastruktur och administration, närmast tätorternas byggnader och parker.

Sirén nämner att till exempel en idrottsplats kan vara upplyst en kortare tid än vanligt om den inte är i användning just den dagen eller kvällen.

Han tror däremot inte att kommunen går in för strängare åtgärder och väljer att släcka belysningen vid till exempel upplysta konditionsbanor eller skidspår.

Det finns inga tankar på stora förändringar ute i byarna där privatpersoner och föreningar äger de flesta fastigheterna och vägarna.

– Men det är sådant som politikerna sedan beslutar om, konstaterar Lari Sirén.

Sparprogrammet ska inte skapa oro

Även om det är politikerna som i sista hand avgör sparprogrammets omfattning har Lari Sirén inga tankar på att föreslå att belysningen släcks på områden där säkerheten skulle riskeras eller känslan av otrygghet öka.

– Nej, jag tror inte att det blir aktuellt att släcka gatubelysning eller att ha någon annan omfattande mörkläggning i tätorterna. Vi ser nog till att fotgängarnas, cyklisternas och förstås barns och ungas rutter till skolorna är i skick. Jag har ingen avsikt att föreslå att vi mörklägger de här.

Samtidigt är ledlamporna så pass energisnåla att de har en förhållandevis liten inverkan på förbrukningen.

– Att släcka dem förändrar väldigt lite. Det handlar snarare om att inte ha belysning på i onödan och använda tidsinställda reglage som styr ljusstyrkan eller belysningen.

Trafikmärke vid motionsbana.
Bildtext Sirén tror inte att kommunen vill släcka belysningen vid upplysta konditionsbanor och skidspår.
Bild: YLE / Leo Gammals

Det finns ett förslag om att man förkortar tiden för den dekorativa jul- och säsongsbelysningen i Nickby och Söderkulla.

– Den ska vara uppe bara inför och under själva julen så att belysningen antingen släcks eller tas ner i januari. Det förkortar förbrukningen, men ger också en signal om att kommunen inte så att säga eldar för kråkorna.

Liten men nödvändig besparing

Eftersom uträkningarna fortfarande är oavslutade är det svårt att säga exakt hur stor besparingen blir, men Sirén uppskattar den till några procent.

– Eftersom kommunen redan under tidigare år investerat i solpaneler och jordvärme samt isolerat i byggnader är en del åtgärder redan gjorda som kunde ha minskat förbrukningen ännu mer, säger Sirén.

Den totala förbrukningen i Sibbo kan minska med mellan tio och femton procent per månad jämfört med det normala. Det förutsätter att kommunen får sällskap av invånare och företagare.