Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Matias missade sin fysioterapi när taxin inte kom – enligt FPA fungerar det nya taxisystemet trots allt bra

Från 2022
Uppdaterad 16.11.2022 09:02.
Matias Oksanen
Bildtext Matias Oksanen behöver skjuts till sin fysioterapi varje vecka och han har upplevt en dramatisk försämring sedan systemet med FPA-taxiskjutsar förändrades.
Bild: Arash Matin / Yle

Sedan årsskiftet har FPA:s taxiskjutsar skötts av två företag i varje landskap. Åbobon Matias Oksanen säger att tjänsterna märkbart har försämrats sedan förändringen trädde i kraft.

Matias Oksanen har en medelsvår funktionsnedsättning och går därför regelbundet i fysioterapi. Han har också rätt att få taxiskjuts till fysioterapeuten. Sedan taxisystemet förändrades vid årsskiftet har han kommit för sent till sin terapi flera gånger och han har dessutom missat fysioterapi helt och hållet för att taxin inte kom.

– Förr kunde man nästan alltid lita på att taxin dök upp när man hade beställt den, men senast förra veckan missade jag en tredjedel av min fysioterapi för att taxin kom så pass sent. Under det här året har det varit flera förseningar och en gång missade jag min tid helt för att taxin inte kom, säger Oksanen.

Om man exempelvis missar sin fysioterapi för att taxin inte kommer eller är försenad så har man rätt till ett ersättande besök, men det krävar att man är i kontakt med FPA:s kundtjänst. Fysioterapeuten har rätt till att få ersättning av taxibolaget om det är problem med skjutsen som har lett till att kunden missat besöket.

Oksanen säger att fysioterapin är viktig för hans välmående och att det snabbt märks om man missar besöket en vecka.

– Nog känns det ju ganska skit att missa besöket. Varje besök räknas, och det är viktigt att man använder de besök man har rätt till, säger Oksanen.

Om kunden märker att taxin inte verkar vara på väg gäller det att ringa centralen för att se hur läget ser ut. Det finns undantagsfall, men det här är det som gäller för de allra flesta. Matias Oksanen berättar att när han har ringt upp centralen för att höra hur det går med hans taxi, har det också där uppstått problem.

– En gång stod jag till exempel och väntade på en taxi som inte dök upp. Då ringde jag till centralen som sade att en taxi var på väg, även om den i själva verket hade blivit inhiberad. Då det fortfarande inte dök upp någon taxi så ringde jag igen, och då erbjöd de att skicka en ny taxi. Men då var det redan för sent.

Menevä taksi
Bildtext FPA-skjutsarna i Egentliga Finland sköts sedan årsskiftet av företagen Menevä och Taksi Helsinki. Ingendera av företagen har tidigare skött FPA-skjutsar i regionen.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Oksanen skickade in respons till FPA då han missade terapin helt och hållet på grund av problem med taxiskjutsen. Han säger ändå att det kändes som om det inte ledde någonstans.

– Det känns lite som om man bara kastar upp händerna i luften.

Oksanen hoppas att taxicentralen i framtiden alltid automatiskt skulle kontakta kunden när de vet att skjutsen är inhiberad eller måste ersättas. Dessutom önskar han att taxin kunde anlända ett specifikt klockslag och inte inom en tidsram på 30 minuter.

– Jag jobbar ju, så jag måste få allting att gå ihop med mitt jobb också. Det påverkar tidtabellerna enormt att det är oklart när taxin kommer, säger Oksanen.

FPA: Problemen syns inte i statistiken

Anne Giss, specialplanerare vid Folkpensionsanstalten, har svårt att säga vad det beror på att taxitjänsterna upplevs ha blivit sämre sedan systemet förändrades. Vid FPA har man inte märkt av att det skulle finnas några större problem baserat på den respons de har fått in. Hon säger också att det är viktigt för FPA att man faktiskt skickar in respons så att man kan ta tag i eventuella problem. Vid FPA går man igenom all respons och behandlar den tillsammans med serviceproducenten.

– I Egentliga Finland gjordes 33 000 taxiresor i september som ersattes av FPA och vi har endast fått respons på cirka 100 av de resorna. Framför allt handlade responsen om att taxin var försenad, säger Giss.

Anne Giss / johtava suunnittelija / Kela / Kelataksit 2 /Pitäjänmäki 22.02.2019
Bildtext Anne Giss vid Folkpensionsanstalten.
Bild: Jouni Immonen / Yle

FPA-skjutsarna i Egentliga Finland sköts sedan årsskiftet av företagen Menevä och Taksi Helsinki. Ingendera av företagen har tidigare skött FPA-skjutsar i regionen. Giss säger att man vid FPA inte har lagt märke till att det skulle ha uppstått större eller nya problem efter att företagen bytte.

En aspekt som kan ha påverkat taxiresorna är att antalet resor som ersätts av FPA har ökat under coronapandemin, säger Giss.

– På grund av en tillfällig lagändring har man under pandemin haft rätt till FPA-ersatta taxiresor också för resor till och från coronavaccinering och coronatest. Det här har lett till att företagen har gjort en mycket fler resor än de hade räknat med och då har de blivit tvungna att anpassa sig till det, säger Giss.

Att taxin inte anländer ett visst klockslag utan inom en viss tidsram beror på att det i sjukförsäkringslagen slås fast att man ska ordna gemensamma skjutsar då det är möjligt. Det här har man inte kunnat göra under de senaste åren på grund av coronapandemin, men i september valde man att återgå till det tidigare systemet.

– Vi slog senast ihop skjutsarna under 2019 och det året sparade vi 20 miljoner euro. Det är tråkigt om kunderna upplever det här som ett problem, men jag ser tyvärr ingen möjlighet till att vi skulle sluta med det här.

Giss betonar också att kunderna inte ska behöva vänta utomhus på taxin i 30 minuter, utan att kunden alltid får ett textmeddelande när taxin är på väg.

– Man ska också se till att ringa till centralen i tid om man märker att taxin inte ser ut att dyka upp och det lönar sig också att beställa skjutsen i god tid, helst innan klockan 14 dagen innan, säger Giss.

Matias Oksanen: "FPA:s taxitjänster har märkbart försämrats"

5:20

Diskussion om artikeln